Річний план закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2016 рік КПСМНЗ "ЛШМ" ДМР, код за ЄДРПОУ
Річний план закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
на 2016 рік
КПСМНЗ «ЛШМ» ДМР, код за ЄДРПОУ 38187100
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
 
Предмер закупівлі
Код КЕКВ
(для бюджет-них
коштів)
 
Очікувана вартість
предмета закупівлі
Про-
цедура
заку-півлі
Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі
 
Примітки
 
1
2
3
4
5
6
ДК 016:2010
ДК 021:2015
 
 
 
 
 
35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води                     (35.30.12-00.00 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води трубопроводами)
09320000-8
Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
2271
331352,00 грн. (Триста тридцять одна тисяча триста п’ятдесят дві грн.
00 коп.)
 
січень 2016р.
відшкодування витрат балансо-утримувача (заг.фонд)
36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами                   (36.00.20-00.00 Обробляння та розподіляння води трубопроводами)
65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги
2272
2795,00 грн.
(Дві тисячі сімсот дев’яносто п’ять грн. 00 коп.)
 
січень 2016р.
відшкодування витрат балансо-утримувача (заг.фонд)
35.12.1 Передавання електричної енергії 
(35.12.10-00.00 Передавання електричної енергії)
09310000-5 Електрична енергія
2273
41073,00 грн.
(Сорок одна тисяча сімдесят три грн.
00 коп.)
 
січень 2016р.
відшкодування витрат балансо-утримувача (заг.фонд)
38.21.2 Розміщування безпечних відходів                      (38.21.29-00.00 Послуги щодо розміщування безпечних відходів, інші)
90513100-7 Послуги з утилізації побутових відходів
2240
86,00 грн.
(Вісімдесят шість грн. 00 коп.)
 
січень 2016р.
відшкодування витрат балансо-утримувача (заг.фонд)
38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів (38.11.69-00.00 Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів інших)
90512000-9
Послуги з перевезення сміття
2240
290,00 грн.
(Двісті дев'яносто грн. 00 коп.)
 
січень 2016р.
відшкодування витрат балансо-утримувача (заг.фонд)
61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень (61.10.11-00.00 Послуги стаціонарного телефонного зв'язку - доступ і користування)
64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних
2240
720,16 грн.
(Сімсот двадцять грн. 16 коп.)
 
січень 2016р.
ч.1 ст.2 Закону України "Про здійснення державних закупівель"                     (до 200 тис.грн.) (заг.фонд)
61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень (61.10.11-00.00 Послуги стаціонарного телефонного зв'язку - доступ і користування)
64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних
2240
1,00 грн.
(Одна грн. 00 коп.)
 
січень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
61.20.4 Послуги зв'язку Інтернетом безпроводовими мережами (61.20.49-00.00 Послуги зв'язку Інтернетом безпроводовими мережами, інші)
72400000-4 Інтернет-послуги
2240
1701,84 грн.
(Одна тисяча сімсот одна грн. 84 коп.)
 
січень 2016р.
-"-       (заг.фонд)
65.12.4 Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек
(65.12.49-00.00 Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек)
 
 
 
 
66515200-5 Послуги зі страхування  майна
2240
1850,00 грн.
(Одна тисяча вісімсот п’ятдесят грн. 00 коп.)
 
лютий 2016р.
-"-         (спец.фонд)
68.20.1 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості (68.20.12-00.00 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нежитлової нерухомості)
70220000-9 Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості
2240
1,00 грн.
(Одна грн. 00 коп.)
 
січень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
20.59.5 Продукти хімічні різноманітні (20.59.52-50.00 Препарати та заряди для вогнегасників, гранати заряджені вогнегасні)
50413200-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання
2240
333,00 грн.
(Триста тридцять три грн. 00 коп.)
 
травень 2016р.
-"-       (заг.фонд)
95.29.1 Ремонтування інших предметів особистого вжитку та господарсько-побутових виробів (95.29.13-00.00 Ремонтування та технічне обслуговування музичних інструментів)
98390000-3 Інші послуги
2240
2000,00 грн.
(Дві тисячі грн.
00 коп.)
 
серпень 2016р.
-"-       (заг.фонд)
80.20.1 Послуги систем безпеки (80.20.10-00.00 Послуги систем безпеки)
45312200-9 Встановлення систем охоронної сигналізації
2240
50000,00 грн. (П’ятдесят тисяч грн. 00 коп.)
 
вересень 2016р.
-"-       (заг.фонд)
80.20.1 Послуги систем безпеки (80.20.10-00.00 Послуги систем безпеки)
45312200-9 Встановлення систем охоронної сигналізації
2240
9480,00 грн. (Дев’ять тисяч чотириста вісімдесят грн.
00 коп.)
 
вересень 2016р.
-"-       (спец.фонд)
62.09.2 Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н.в.і.у. (62.09.20-00.00 Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н.в.і.у.)
50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
2240
6090,00 грн.
(Шість тисяч дев'яносто грн.
00 коп.)
 
лютий 2016р.
-"-         (спец.фонд)
58.29.5 Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням (58.29.50-00.00 Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням)
72310000-1 Послуги з обробки даних
2240
1548,00 грн.
(Одна тисяча п’ятсот сорок вісім грн.
00 коп.)
 
травень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
53.10.1 Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг (53.10.11-00.00 Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг, пов'язані з газетами та періодичними виданнями)
64110000-0 Поштові послуги
2240
30,00 грн.
(Тридцять грн.
00 коп.)
 
січень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
Разом по КЕКВ 2240
2240
74131,00 грн. (Сімдесят чотири тисячі сто тридцять одна грн. 00 коп.)
 
 
 
32.20.2 Частини та приладдя до музичних інструментів (32.20. 20-00.00 Частини та приладдя до музичних інструментів
37320000-7 Частини та приладдя до музичних інструментів
2210
2000,00 грн.
(Дві тисячі грн.
00 коп.)
 
березень 2016р.
-"-                       (заг. фонд)
22.23.1 Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові (22.23.14-50.00 Двері, вікна й рами віконні та пороги для дверей)
44221100-6 Вікна
2210
30000,00 грн. (Тридцять тисяч грн. 00 коп.)
 
червень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки (32.99.12-10.00 Ручки кулькові)
30192121-5 Кулькові ручки
2210
81,00 грн.
(Вісімдесят одна грн. 00 коп.)
 
березень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки (32.99.15-10.00 Олівці прості та кольорові, з грифелями у твердій оболонці (крім олівців для медичних, косметичних або гігієнічних цілей))
30192130-1 Олівці
2210
75,00 грн.
(Сімдесят п’ять грн. 00 коп.)
 
березень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
20.52.1 Клеї (20.52.10-80.00 Клеї готові та інші готові адгезиви, н. в. і. у.)
24910000-6 Клеї
2210
53,85 грн.
(П'ятдесят три грн.
85 коп.)
 
березень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші (25.99.23-50.00 Скоби у блоках для канцелярських потреб, оббивання та пакування, з недорогоцінних металів)
30197110-0 Скоби
2210
19,00 грн. (Дев’ятнадцять грн. 00 коп.)
 
березень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
17.21.1 Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара (17.21.15-50.00 Сегрегатори, лотки на листи, ящики паперові для зберігання та подібні вироби, використовувані в конторах/офісах, магазинах або подібних закладах)
30199500-5 Сегрегатори, лотки для листів, коробки для зберігання паперів та подібне приладдя
2210
688,50 грн.
(Шістсот вісімдесят вісім грн. 50 коп.)
 
березень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (17.23.13-50.00 Швидкозшивачі, папки та папки "на справи", паперові чи картонні (крім книжкових обкладинок))        
22850000-3 Швидкозшивачі та супутнє приладдя
2210
75,00 грн.
(Сімдесят п’ять  грн. 00 коп.)
 
березень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (17.23.14-00.00 Папір і картон, інші, для писання, друкування чи іншої графічної призначеності, віддруковані, тиснені або перфоровані )
30197630-1 Папір для друку
2210
5279,60 грн.
(П’ять тисяч двісті сімдесят дев’ять грн. 60 коп.)
 
березень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші (25.99.23-70.00 Вироби канцелярські, інші, зокрема затискачі, скріпки та кутики на папір, з недорогоцінних металів)
30197220-4 Канцелярські скріпки
2210
114,00 грн.
(Сто чотирнадцять грн. 00 коп.)
 
березень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
22.19.2 Ґума невулканізована та вироби з неї; ґума вулканізована, крім твердої ґуми, ґуми у формі ниток, кордів, пластин, листів, стрічок, стрижнів і профілів
30192100-2 Гумки
2210
17,50 грн. (Сімнадцять грн.
50 коп.)
 
березень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
20.16.3 Полімери вінілхлориду чи інших галогенованих олефінів, у первинних формах
(20.16.30-10.00 Полівінілхлорид, не змішаний з будь-якими іншими речовинами, у первинних і формах)
30192920-6 Корегувальна рідина
2210
62,40 грн.
(Шістдесят дві грн.
40 коп.)
 
березень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
25.71.1 Вироби ножові та столові прибори
(25.71.13-30.00      Ножі для паперу, розкривання конвертів, підчищання текстів, пристрої для заточування олівців і леза до них (зокрема пристрої для заточування олівців коробкового типу), крім пристроїв до заточувальних машинок для олівців)
30197310-2 Канцелярські ножі
2210
10,40 грн.
(Десять грн. 40 коп.)
 
березень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (22.29.25-00.00 Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове)
30197000-6 Дрібне канцелярське приладдя
2210
146,80 грн.
(Сто сорок шість вісімдесят грн.
80 коп.)
 
березень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки (32.99.12-30.00 Ручки та маркери з наконечником з повсті чи іншого поруватого матеріалу)
30192125-3 Маркери
2210
92,95 грн. (Дев’яносто дві грн.  95 коп.)
 
березень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (17.23.13-13.00 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книги бланків, ордерів і квитанцій паперові чи картонні)
22458000-5 Друкована продукція на замовлення
2210
3300,00 грн.
(Три тисячі триста грн. 00 коп.)
 
лютий 2016р.
-"-         (спец.фонд)
58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані                       (58.14.12-00.00 Журнали та періодичні видання загальнокомерційні, професійні й академічні, друковані)
22211000-2 Періодичні спеціалізовані видання
2210
2500,00 грн.
(Дві тисячі п'ятсот грн. 00 коп.)
 
грудень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
22.23.1 Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові (22.23.15-00.00 Лінолеум і покриви на підлогу тверді, не пластмасові, тобто еластичні покриви на підлогу, зокрема вініл, лінолеум і подібні вироби)
44112230-9 Лінолеум
2210
5600,00 грн.
(П’ять тисяч шістсот грн. 00 коп.)
 
червень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
17.24.1 Шпалери 
(17.24.11-00.00 Шпалери й подібні настінні покриви; папір прозорий для вікон)
39191100-8 Шпалери
2210
2062,00 грн.
(Дві тисячі шістдесят дві грн. 00 коп.)
 
червень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
44172000-6 Листи (будівельні)
2210
4596,00 грн.
(Чотири тисячі п’ятсот дев’яносто шість грн. 00 коп.)
 
червень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
44112120-5 Профільний прокат
2210
1404,00 грн.
(Одна тисяча чотириста чотири грн.           00 коп.)
 
червень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові (27.40.13-00.00 Лампи розжарювання потужністю не більше ніж 200 Вт та на напругу більше ніж 100 В, н. в. і. у.)
31510000-4 Електричні лампи розжарення
2210
600,00 грн.
(Шістсот грн.            00 коп.)
 
червень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
32341000-5 Мікрофони
2210
4000,00 грн.
(Чотири тисячі грн. 00 коп.)
 
квітень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
13.92.1 Вироби текстильні готові для домашнього господарства (13.92.15-50.00 Фіранки, гардини та світлонепроникні штори, завіси чи запони до ліжок, із тканих матеріалів)
19244000-8 Гардинні тканини
2210
2100,00 грн.
(Дві тисячі сто грн.
00 коп.)
 
травень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
20.30.1 Фарби та лаки на основі полімерів                       (20.30.12-70.00 Фарби та лаки: розчини, н. в. і. у.)
 
44111400-5 Фарби та шпалери
2210
1500,00 грн.
(Одна тисяча п’ятсот грн. 00 коп.)
 
червень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
Разом по КЕКВ 2210
2210
66378,00
(Шістдесят шість тисяч триста сімдесят вісім грн. 00 коп.)
 
 
 
66.19.9 Послуги допоміжні до фінансових послуг, крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у. (66.19.99-00.00 Послуги допоміжні до фінансових послуг, інші, н. в. і. у., крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення)
80570000-0 Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації
2282
1200,00 грн.
(Одна тисяча двісті грн.00 коп.)
 
березень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
32.20.1 Фортепіано, органи та інші струнні й духові музичні інструменти; метрономи, камертони; механізми музичних скриньок (32.20.13-40.00                Акордеони та подібні інструменти; гармоніки губні)
37311200-3 Акордеони
3110
35076,00 грн. (Тридцять п’ять тисяч сімдесят шість грн.         00 коп.)
 
березень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
32.20.1 Фортепіано, органи та інші струнні й духові музичні інструменти; метрономи, камертони; механізми музичних скриньок (32.20.13-70.00 Інструменти духові, інші)
37312400-2 Саксофони
3110
25000,00 грн. (Двадцять п'ять тисяч грн. 00 коп.)
 
грудень 2016р.
-"-         (спец.фонд)
 
Разом по КЕКВ 3110
3110
52320,00 грн. (П’ятдесят дві тисячі триста двадцять грн.
00 коп.)
 
 
 
ВСЬОГО
 
 
569249,00 грн. (П’ятсот шістдесят дев’ять тисяч двісті сорок дев’ять грн.
00 коп.)
 
 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 05.01.2016р. № 1.
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів         _________________             Горбань Т.Ю.
                                                                                    (підпис)
 
                                                        М.П.
 
Секретар комітету з конкурсних торгів     _________________             Кудашкіна С.М.
                                                                                    (підпис)