Річний план закупівель, що здійснюється без процедур закупівель на 2016 рік КПСМНЗ "ДМШ №6" ДМР 38187137
 
 
 
Річний план закупівель, що здійснюється без процедур закупівель
 
на 2016рік
КПСМНЗ «ДМШ №6» ДМР, 38187137
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
 
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
 
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітка
1
2
3
4
5
6
"Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води Код ДК 016: 2010 - 35.30.1 (постачання пари та гарячої води трубопроводами - 35.30.12-00.00)"
«Централізоване опалення» ДК021:2015 код 09323000-9
2271
315248,00 (Триста п’ятнадцять тисяча двісті сорок вісім грн.) з ПДВ
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
"Обробляння та розподіляння води трубопроводами Код ДК 016: 2010 - 36.00.2 (Обробляння та розподіляння води трубопроводами - 36.00.20-00.00)"
«Послуги з розподілу води та супутні послуги» ДК021-2015 код 65100000-4
2272
9253.00(дев’ять тисяч двіств п’ятдесят трит грн.) з ПДВ
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
" Електричної енергії Код ДК 016: 2010 - 35.11.1 (Передавання електричної енергії-35.11.10-00.00)"
«Електрична енергія» ДК 021:2015 код 09310000-5
2273
79190,00 (Сімдесят дев’ять тисячсто дев’яносто грн.) з ПДВ
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
"Послуги щодо передання даних мережами проводового зв'язку" Код ДК 016:2010-61.10.30-00.00
«Послуги телефонного зв’язку та передача данних»ДК021:2015 код 64211000-1
2240
3400грн (Три тисяча чотириста грн) з ПДВ 
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
«Послуги комерційні допоміжні, інші,н.в.ш.уКод ДК 016:2010-82.99.1(Послуги комерційні допоміжні, різні.інші,н.в.ш.у.82.99.19-00.00)
«Техничне обслуговування і ремонт комп’ютерних периферійних пристроїв» ДК021:2015код50323000-5
2240
7709.00(Cім тисяча сімсот дев’ять грн)зПДВ
 
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель
«Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забеспеченнямКодДК 016:2010-58.29.5(послуги щодо видання ліцензії на право користцвання програмним забеспеченням58.29.50-00.00
«Пакети програмного забезпечення для підготовки подання звітності» ДК 021:2015 код 48412000-9
2240
5995,00(П’ять тисяч дев/ятсот дев’яносто п’ять)
 
 
Ст.2 ч.1 3У "Про здійснення державних закупівель
"Послуги освітянські, інші н.в.і.у." Код ДК 016:2010-85.59.1(Послуги освітянські, інші н.в.і.у.- 85.59.19-00.00)
«Навчальні послуги» ДК021:2015 код 80500000-9
2282
1500,00(Одна тисяча п’ятсот грн.) зПДВ
 
 
Ст.2 ч.1 3У "Про здійснення державних закупівель
«Вироби канцелярські, паперові» Код ДК 016:2010 –17.23.1 (папір та картон, інші, для писання,друкування чи іншої графічної преиначеності, віддруковані, тиснені або перфоровані 17.23.14.-00.00
«Канцелярські товари» ДК 021:2015 код 30192700-8
«Папір для друку» ДК021:2015 код 30197630-1
2210
9400,00 грн( Дев’ятьтисяч чотириста грн) з ПДВ
 
 
Ст.2 ч.1 3У "Про здійснення державних закупівель
«Шпалери» Код ДК 016:2010 –17.24.1 (шпалери і подібні настінні покриви, папір прозорий для вікон 17.24.11 – 00.00)
Шпалери ДК 021:2015 код 44111400-5
2210
6000,00 грн (Шість тисяч грн) з ПДВ
 
 
Ст.2 ч.1 3У "Про здійснення державних закупівель
 
 
« Фарби та лаки на основі акрилових і вінілових полімерів, інші» Код ДК 016:2010-20.30.12-50.00
«Фарби» ДК021:2015 код 44111400-5
 
 
2210
 
 
7000.00 грн (Сім тисяч грн) з ПДВ
 
 
 
 
Ст.2 ч.1 3У «Про здійснення державних закупівель
«Убори наголовні записні, ручки для написання та олівці» Код ДК 016:2010 –32.99.1 ( ручки кулькові, 32.99.12 – 10.00 ; олівці прості та кольорові з грифелями у твердій оболонці ( крім олівців для медичних,косметичних або гігієнічних цілей) 32.99.15 – 10.00)
«Кулькова ручка» ДК 021:2015 код 30192121-5
«Олівці» ДК 021:2015 код 30192130-1
2210
1000,00 грн (Одна тисяча грн) з ПДВ
 
 
Ст.2 ч.1 3У «Про здійснення державних закупівель
«Вироби канцелярські. Паперові»Код ДК 016:2010-17.23.1(Журнали реєстрац., духкниги,книги бланків, квіт,17.23.13-13.00, швидкозшивачі, папки 17.23.13-50.00
«Паперові чи картонні реєстраційні журнали, швидкозшивачи ,бланки та інші паперові канцелярські вироби» ДК 021:2015 код 22800000-8
2210
6000,00(Шість тисяч)з ПДВ
 
 
Ст.2 ч.1 3У "Про здійснення державних закупівель
Вироби плстмасові для будівництва;лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластиковіКод ДК016:2010-22.23.1(Лінолеум і покриви на підлогу тверді, не платмасові, тобто еласт. покр. на підлогу 22.23.15-00.00
«Лінолеум» ДК 021:2015 код 44112230-9
2210
5000.00 ( Три тисячи грн)з ПДВ
 
 
Ст.2 ч.1 3У "Про здійснення державних закупівель
« Програмне забезпечення системне, як завантажні файли» Код ДК 016:2010-58.29.31-00.00
«Пакети програмного забезпечення для операційних систем для персональних компютерів ДК 021:2015 код 48624000-8
2240
5500,00 грн (П’ять тисяч п’ятсот грн.) з ПДВ
 
 
Ст.2 ч.1 3У "Про здійснення державних закупівель
«Лампи та світильники» Код ДК 016:2010-27.40.22-00.00
«Настільні світильники» ДК021:2015 код 31521100-5
«Лампи» ДК021:2015 код 80500000-9
2210
8000,00 грн (Вісім тисяч грн) з ПДВ
 
 
Ст.2 ч.1 3У "Про здійснення державних закупівель
 
 
 
 
« Мило, засоби мийні та засоби для чищення» Код ДК 016:2010-20.41.3 (засоби мийні та засоби для чищення, з умістом або без умісту мила, розфасовані для роздрібної торговлі (зокрема допоміжні мийні засоби) крім тих, що їх використовують як мило, та поверхнево-активних засобів 20.41.32-50.00
«Засоби для чищення»ДК021:2015 код39831240-0
 
2210
800,00грн.( Вісімсот грн) з ПДВЧотири тисяя
 
 
Ст2 ч.1 3У «Про здійснення державних закупівель
 
 
«Фортепіано, органи та інші струнні та духові музичні інструменти; метроніми, камертони, механізми музичних скриньок» Код ДК 016:2010-32.20.1 (акордеони та подібні інструменти; гармошки губні 32.20.13 – 40.00); (інструменти духові, інші 32.20.13 – 70.00)
«Музичні інструменти» ДК 021:2015 код 37310000-4
 
 
 
3110
 
 
7000,00 грн ( Сім тисяч грн.) з ПДВ
 
 
 
 
 
 
Ст.2 ч.1 3У "Про здійснення державних закупівель
 
 
 
 
 
 
«Відеомонітори та відеопроектори, використані в системі автоматичного оброблення інформації» Код ДК016:2010- 26.20.17-00.00
«Комп’ютерне обладнання та приладдя» ДК 021:2015 код30200000-1
«Система аварійного вимкнення» ДК021:2015 код 31682520-1
 
 
3110
8000,00гон.(Вісім тисяч грн.)зПДВ
 
 
 
 
 
Ст.2ч.1.3У « Про здійснення державних закупівель»

 

 
 
«Машини обчислювальні, частини та приладдя до нихКод ДК016-2010-26.20.1(пристрої введення та виведення, що мають або не мають запамятовувальний пристрої в одному корпусі)26.20.16-60.00)
«Частини до ком’ютерів» ДК 021:2015 код 30237100-0
 
 
2210
 
 
2000,00грн.(Дві тисячи грн)з ПДВ
 
 
 
 
Ст.2ч.1.3У « Про здійснення державних закупівель»