ПРОГРАМА забезпечення діяльності органів самоорганізації населення селища Карнаухівка на 2011 рік
                                                                                  Додаток
                                                                                  до рішення селищної ради
                                                                                  від 30.12.2010 № 20 -3/УІ
 
 ПРОГРАМА 
забезпечення діяльності органів самоорганізації
населення селища Карнаухівка на 2011 рік
 
І. Загальні положення
 
         Відповідно до Конституції  України,  Законів  України  “Про  місцеве самоврядування в Україні”, “Про органи самоорганізації населення”,  постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2002 № 139 “Про схвалення Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки та на період до 2011 року” та Статуту територіальної громади міста Дніпродзержинська виконкомом селищної ради підготовлено Програму забезпечення діяльності органів самоорганізації населення селища Карнаухівка   
м. Дніпродзержинська на 2011 рік
        Програма забезпечення діяльності органів самоорганізації населення селища на 2010 рік уточнює та конкретизує власні та делеговані повноваження органу самоорганізації населення, для якого основними завданнями є: створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення       в межах Конституції і законів України; задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів селища; участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.
         Програма затверджується селищною радою. Зміни та доповнення до неї приймаються селищною радою за поданням постійної комісії селищної ради     з питань зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями, засобами масової інформації, правової політики, законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, мандатна та депутатської етики.
 
ІІ. Завдання та напрямки Програми
 
             Основними завданнями Програми є:
            2.1. Забезпечення виконання органами самоорганізації населення вимог чинного законодавства та Положення про органи самоорганізації населення за основними напрямками їх діяльності, а саме:
- представляти разом з депутатами різних рівнів інтереси мешканців територіальної громади селища у відповідній місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади;
- сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів
Президента України та органів виконавчої влади, рішень місцевих рад та їх виконавчих органів, розпоряджень міського голови, селищного голови, рішень, прийнятих на місцевих референдумах;
- вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку;
- організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;
- організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха;
- здійснювати контроль за якістю наданих громадянам, які проживають на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг;
- надавати допомогу навчальним закладам, закладам культури   у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, сприяти збереженню культурної спадщини, національних традицій, охороні пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;
- сприяти депутатам всіх рівнів в організації їх зустрічей з виборцями,   прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах
 - сприяти у проведенні збору статистичних даних щодо перепису населення;
 - надавати необхідну допомогу відділу громадянства паспортної та міграційної служби та відділу ведення Державного реєстру виборців;
- організувати для активу органів самоорганізації населення виїзні семінари-наради з фахівцями податкової, паспортної, ветеринарної служб, відділу субсидій, тощо з метою підвищення їх правової обізнаності;
-   висвітлювати в засобах масової інформації заходи, які проводяться оганами самоорганізації населення на території селища.
           
2.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб мешканців селища шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг та участі мешканців селища у вирішенні питань місцевого значення:
- організовувати сходи мешканців кварталів за участю депутатів всіх рівнів;
- надавати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;
 -    розглядати звернення громадян та проводити прийоми мешканців;
надавати довідки про склад сім’ї та характеристики;
проводити реєстрацію громадян за місцем проживання;
організувати участь мешканців кварталів у відзначенні Дня Перемоги та Дня визволення міста і селища від фашистських загарбників;
 -    сприяти   відповідно   до   законодавства   правоохоронним   органам
у   забезпеченні   ними   охорони    громадського   порядку та на їх пропозиції - приймати участь у спільних рейдах;
  - сприяти     міськвійськомату     у     складанні     списків    призовників,
які підлягають приписці до призовної дільниці та їх виклику  до міськвійськомату.     
 
2.3. Покращення санітарного стану селища:
- організувати 5  суботників  та  Днів довкілля  для  благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, прибудинкових територій;
 - взяти участь в організації підсипки відвальним шлаком автодоріг, які проходять в приватному секторі;
 - укласти договори  на   вивіз   твердих   побутових   відходів між ТОВ “Біос”   та   мешканцями селища, які ще не охоплені договорами;
 - організувати вивезення твердих побутових відходів з територій кварталів;
 -  контроль за санітарним станом території навколо установлених контейнерів  для збору твердих побутових відходів та визначити місця дислокації  та установки нових контейнерів.
 
      
 ІІІ. Фінансове забезпечення виконання Програми
 
    Враховуючи інфляційні процеси та розширення обсягу повноважень органам самоорганізації населення забезпечити фінансову підтримку в розмірі  
78810 гривень.
Фінансовою основою органу самоорганізації населення є:
 3.1. Кошти селищного бюджету.
     3.2. Добровільні внески фізичних та юридичних осіб.
     3.3. Інші надходження, не заборонені законодавством.
    Орган самоорганізації населення самостійно використовує отримані фінансові ресурси, на цілі та в межах, визначених селищною радою, яка здійснює контроль за їх використанням.
              
ІУ. Очікувані результати
 
Соціальна підтримка незахищених верств населення селища.
Участь мешканців селища у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку селища, задоволення побутових та інших потреб жителів.
Поліпшення санітарного та екологічного стану селища.
Зменшення правопорушень громадського порядку серед населення.
Виконання заходів, направлених на задоволення та вирішення питань, зазначених у зверненнях і скаргах мешканців селища.
 
 
 
Селищний голова                                                               Т.В. ФРІСКЕ