Міський бюджет 2008

 

 

Інформація
про стан виконання бюджету міста
за 2008 рік

 

За даними управління Державного казначейства за 2008 рік доходи загального фонду бюджету міста (з урахуванням офіційних трансфертів) виконані в сумі 436183,6 тис.грн, що становить 91,8% до планових показників, затверджених місцевими радами. У цілому по місту зростання доходів загального фонду порівняно з аналогічним періодом минулого року склало 83073,5 тис.грн або 23,5%. Власні доходи загального фонду бюджету міста (без офіційних трансфертів із вищестоящих бюджетів) отримано у сумі
 258740,0 тис.грн при плані 287594,2 тис.грн, тобто виконано на 90,0%. Порівняно з аналогічним періодом минулого року власні доходи зросли на 45279,0 тис.грн або на 21,2%.

Збільшення надходжень порівняно з минулорічними відмічається по податку з доходів фізичних осіб на 39954,6 тис.грн, платі за землю – на
 7732,4 тис.грн, платі за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності – на 224,7 тис.грн, єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва – на 814,4 тис.грн, державному миту – на 892,1 тис.грн, надходженнях від відчуження майна – на 5303,1 тис.грн, податку з власників транспортних засобів – на 487,8 тис.грн.

Міжбюджетні трансферти із вищестоящих бюджетів по загальному фонду при плані 185904,8 тис.грн надійшли в обсязі 176149,3 тис.грн. Дотації із державного бюджету при плані 46959,0 тис.грн надійшли у повному обсязі, у тому числі дотація вирівнювання із державного бюджету надійшла у сумі 41763,8 тис.грн.

У цілому загальна сума доходів бюджету міста при плані
 610378,8 тис.грн становить 568788,9 тис.грн або 93,2%. До плану недоотримано 41589,9 тис.грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 165032,6 тис.грн або на 40,9%.

Із 19 запланованих по загальному фонду дохідних джерелах виконання забезпечено по 12-ти.

Невиконання по 7-ми доходних джерелах призвело до втрат бюджету міста у сумі 31092,8 тис.грн, в тому числі недоотримано 10922,8 тис.грн по податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності, 2296,0 тис.грн – надходжень частини прибутку господарських організацій, що належать до комунальної власності, 13461,8 тис.грн – плати за землю, 3513,9 тис.грн – податку з доходів фізичних осіб, 766,3 тис.грн – плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності, 123,3 тис.грн – місцевих податків і зборів, 8,7 тис.грн – плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності.

Значні суми недоотримують місцеві бюджети внаслідок неповної сплати платниками поточних податкових зобов’язань та зростання податкового боргу.

Згідно зі звітністю Державної податкової інспекції у місті по податкових зобов’язаннях з платежів до зведеного бюджету (без врахування податкового боргу підприємств, які перебувають на різних стадіях банкрутства) станом на 1 січня 2009 року загальна сума заборгованості становила 68349,5 тис.грн, у тому числі до бюджету міста – 20886,1 тис.грн, із якої найбільші суми заборгованості з податку на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності – 13798,0 тис.грн, платі за землю – 4986,5 тис.грн та податку з доходів фізичних осіб – 1190,3 тис.грн. Економічно активні підприємства протягом 2008 року у цілому до бюджетів усіх рівнів збільшили податкову заборгованість на 6391,3 тис.грн, до бюджету міста податковий борг збільшився на 5055,3 тис.грн. Зростання податкового боргу до бюджету міста зумовлено насамперед збільшенням недоїмки з податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності – на 3705,7 тис.грн та по платі за землю – на 549,1 тис.грн.

Значні суми податкового боргу до бюджету міста мають:
комунальні підприємства
“Дніпродзержинськтепломережа” (Фортуна) – 4160,2 тис.грн, 
“Дніпродзержинське житлове об’єднання” (Гладнєв) – 836,2 тис.грн, 
“Дніпродзержинське агроуправління “Зеленбуд” (Стюссі) – 221,3 тис.грн, 
“Дорожник” (Чупилка) – 184,3 тис.грн тадочірнє підприємство “Верховина” комунального підприємства «Дніпродзержинське житлове об’єднання” (Денькович) – 228,7 тис.грн, 
відкриті акціонерні товариства
“Дніпродзержинська ТЕЦ” (Вітютін) – 1018,4 тис.грн та 
“Баглійський завод котельно-допоміжного устаткування і трубопроводів” (Васильченко) – 292,3 тис.грн,
державне підприємство “Державне дослідно-експериментальне підприємство” (Моісеєнко) – 258,0 тис.грн,
ЗАТ АДА (Огарь) – 90,3 тис.грн.

У ІV кварталі цього року через несплату поточних платежів із зазначених вище підприємств збільшено податковий борг такими підприємствами, як КП “Дніпродзержинське житлове об’єднання” (Гладнєв) – на 230,4 тис.грн, ВАТ “Дніпродзержинська ТЕЦ” (Вітютін) – на 73,8 тис.грн, державне підприємство “Державне дослідно-експериментальне підприємство” (Моісеєнко) – на 26,8 тис.грн, КП «Дорожник» (Чупилка) – на 12,8 тис.грн, ВАТ “Баглійський завод котельно-допоміжного устаткування і трубопроводів” (Васильченко) – на 21,8 тис.грн, дочірнє підприємство “Верховина” комунального підприємства «Дніпродзержинське житлове об’єднання” (Денькович) – на 88,8 тис.грн

Щодо основних джерел наповнення бюджету міста, то по податку з доходів фізичних осіб, який займає 65,3% в загальному обсязі надходжень податків і зборів, планові призначення виконано на 98,2%, до бюджету міста надійшло 192616,8 тис.грн при запланованих 196130,7 тис.грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на
 39954,6 тис.грн.

Невиконання плану пов’язано з розгортанням в жовтні – грудні 2008 року світової фінансової кризи, наслідком якої є скорочення на підприємствах міста обсягів виробництва та реалізації продукції, чисельності працюючих, робота в режимі неповного робочого дня та відпустки працівників без збереження заробітної плати, що в свою чергу призвело до зменшення фонду оплати праці

 Мають місце інші фактори, які спричиняють недонадходження податку з доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів. Так, з причини існуючої заборгованості перед працівниками підприємств і організацій міста по заробітній платі у сумі 6,2 млн.грн бюджет міста втрачає понад 0,8 млн.грн.

Крім того, має місце податковий борг по податку з доходів фізичних осіб до бюджету міста за актами проведених документальних перевірок державної податкової інспекції у місті, який станом на 01.01.2009 становив
 1587,0 тис.грн, у тому числі до бюджету міста – 1190,3 тис.грн.

Мають місце втрати податку з доходів у зв’язку з наявністю підприємств, які ведуть фінансово-господарську діяльність, нарощують обсяги виробництва, проводять рух коштів на розрахункових рахунках, сплачують до бюджету інші платежі і при цьому не нараховують заробітну плату працівникам або нараховують її у розмірі нижчому, ніж законодавчо встановлений мінімум. За даними державної податкової інспекції у місті 57 підприємств-мінімізаторів заробітної плати.

По платі за землю, надходження по якій до бюджету міста становлять 14,8% від загального обсягу податків і зборів, за 2008 рік, планові призначення виконано на 76,5%. При уточненому плані 57216,1 тис.грн надійшло 43754,3 тис.грн, недовиконання становить 13461,8 тис.грн. Порівняно з минулорічними надходження по платі за землю зросли на 7732,4 тис.грн

Уточнений план по земельному податку виконано на 68,9%, до плану недоотримано 4302,6 тис.грн. За рахунок земельного податку не забезпечено планові призначення на 4395,5тис.грн: при запланованих 13551,6 тис.грн надійшло 9156,2 тис.грн. Це пов’язано з тим, що при затвердженні бюджету на 2008 рік передбачено погашення податкового боргу по економічно активних підприємствах у повному обсязі, фактично його погашення у запланованому обсязі не відбулось. Станом на 1 січня 2009 року по економічно активних підприємствах податковий борг по платі за землю становив 6648,7 тис.грн або 28,9% в загальній сумі податкового боргу до місцевих бюджетів. За січень – грудень 2008 року зазначений борг не зменшився, а, навпаки, зріс на
 732,1 тис.грн.

Станом на 1 січня 2009 року податковий борг до бюджету міста по платі за землю становив 4986,5 тис.грн, у тому числі по земельному податку – 4485,0 тис.грн. За даними державної податкової інспекції у місті найбільшу суму податкового боргу до бюджету міста по земельному податку мали:
 ВАТ “Дніпродзержинська ТЕЦ” (Вітютін) – 845,7 тис.грн, ДП „Державне дослідно-еспериментальне підприємство” (Моїсеєнко) – 246,5 тис.грн, КП “Дніпродзержинське житлове об’єднання” (Гладнєв) – 356,4 тис.грн, ВАТ „Баглійський завод котельно-допоміжного устаткування і трубопроводів” (Васильченко) – 286,8 тис.грн.

Річний план по орендній платі за землю (по юридичних та фізичних особах) по бюджету міста не виконано на 9159,2 тис.грн, при запланованих 43379,5 тис.грн надійшло 34220,3 тис.грн, в тому числі по орендній платі з юридичних осіб при передбачених 39739,5 тис.грн надійшло 30460,7 тис.грн або 76,7%. Основною причиною є те, що не відбулося збільшення надходжень орендної плати за землю, як це передбачалось внесеними Законами України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких інших законодавчих актів України» та від 03.06.2008 №309 «Про внесення змін до деяких інших законодавчих актів України» змінами до статті 21 Закону України «Про оренду землі».

Податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності міста, при уточненому плані 12390,0 тис.грн до бюджету надійшло 1467,2 тис.грн, що становить 11,8%, недоотримано 10922,8 тис.грн. Незабезпечення планових призначень пов’язане з не проведенням або проведенням не в повному обсязі комунальними підприємствами розрахунків з міським бюджетом за поточними платежами та непогашенням наявного податкового боргу, який станом на 1 січня 2009 року становив 13798,0 тис.грн і порівняно з початком року зріс на 3705,3 тис.грн. Найбільшу заборгованість мають: „Дніпродзержинське агроуправління “Зеленбуд” (Стюссі) – 186,3 тис.грн, «Дорожник» (Чупилка) - 86,3 тис.грн, «Дніпродзержинське житлове об’єднання» (Гладнєв) та його дочірні підприємства „Ефект”, „Верховина”, „Вісник” – у сумі 731,5 тис.грн.

У 2008 році на території міста Дніпродзержинськ здійснювали фінансово-господарську діяльність 27 економічно активних комунальних підприємств (разом з дочірніми). Із них 16 спрацювали збитково. Сума збитків склала понад 26,0 млн.грн, що у 1,7 рази перевищує обсяг збитків за попередній рік.

В зв’язку з відсутністю бази оподаткування не забезпечено планові призначення по надходженнях частини прибутку (доходу) господарських організацій, які належать до комунальної власності у сумі 2296,0 тис.грн.

Місцеві податки і збори. При планових призначеннях на 2008 рік у сумі 3434,8 тис.грн до бюджету міста було мобілізовано 3311,5 тис.грн або 96,4%. Недоотримано до плану 123,3 тис.грн.

Із 6 місцевих податків і зборів, що функціонують на території міста, планові показники не виконано по 4-х, а саме: комунальний податок виконано на 95,7 %, ринковий збір - на 95,8 %, збір за видачу ордеру на квартиру - на 93,3 %, збір з власників собак- на 97,8 %.

Доходи спеціального фонду за 2008 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконані на 98,1%: при уточненому плані 135159,7 тис.грн надходження становлять 132605,3 тис.грн.

Складовою доходів спеціального фонду бюджету є власні надходження бюджетних установ, які за 2008 рік при уточненому плані 21198,6 тис.грн отримані у сумі 20908,0 тис.грн або 98,6 %. Невиконання спричинилось через недоотримання коштів за послуги, що надаються бюджетними установами, при уточненому плані 14347,2 тис.грн отримано 14215,9 тис.грн або 99,1%. При цьому порівняно з 2007 роком ці надходження зросли на 3552,5 тис.грн або на 37,7%.

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ при плані з урахуванням змін 6851,4 тис.грн надійшли у сумі 6692,1 тис.грн або 97,7%.

Видатки зведеного бюджету міста за 2008 року виконано в обсязі 563718,7 тис.грн або на 91,7% до уточненого плану, у тому числі загальний фонд видатків виконано в обсязі 435639,7 тис.грн при плані 476292,7 тис.грн або на 91,5%, спеціальний фонд видатків – в обсязі 128079,0 тис.грн. при плані 138620,5 тис.грн або на 92,4%.

На фінансування соціально захищених видатків з бюджету міста з урахуванням субвенції з Державного бюджету направлено
 362665,7 тис.грн, що становить 83,2 відсотка загального обсягу видатків, у тому числі на заробітну плату з нарахуванням працівниками бюджетних установ міста використано 218095,8 тис.грн, що порівняно з відповідним періодом минулого року більше на 45525,0 тис.грн.

На оплату за комунальні послуги та енергоносії протягом 2008 року спрямовано 33801,1 тис.грн, що на 5497,1 тис.грн більше проти 2007 року.

На покриття видатків із придбання продуктів харчування, медикаментів спрямовано 17939,6 тис.грн, що на 2337,6 тис.грн більше проти 2007 року.

 

Начальник головного
фінансового управління        міської ради                  Г.А.ФЕСУН