Зміни до річного плану закупівель

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства економіки України
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.07.2010 N 922
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 
 
 
 
 
 
 
від 27.12.2011 N 428)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Зміни до річного плану закупівель
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
на 2013 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КЗОЗ ДМР "ЦПМСД № 2"
код за ЄДРПОУ 37906554
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предмет закупівлі
Код КЕКВ
Джерело фінансування
Очікуванна
Процедура закупівлі 
Орієнтов.
Підрозділи,(особи)
Примітки
 
 
 
 
вартість
початок
яких плануєт.залу-
 
 
 
 
пред.закупів.
проведення
чити до підгот.доку
 
 
 
 
 
процедури
ментації конкурс.
 
 
 
 
 
 
торгів
 
 
 
 
35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
2282
Кошти місцевих бюджетів
31193 грн.                       (Тридцять одна тисяча сто дев"яносто три грн.) в т.ч. ПДВ 5198,83 грн.(П"ять тисяч сто дев"яносто вісім грн. 83 коп.
Процедура закупівлі у одного учасника
грудень 2012р
члени комітету з конкурсних торгів
Постачальник КП ДМР "Дніпродзержин ськтепломережа"
 
 
 
 
35.30.1   Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
2282
Кошти місцевих бюджетів
1204826 грн.                        (Один мільйон двісті чотири тисячи вісімсот двадцять шість грн.) в т.ч. ПДВ 200804,33 грн. (Двісті тисяч вісімсот чотири грн. 33 коп.)
Процедура закупівлі у одного учасника
грудень 2012р
члени комітету з конкурсних торгів
Постачальник     ТОВ "Теплосервіс"
 
 
 
 
35.14.1 Торгівля електричною енергію
2282
Кошти місцевих бюджетів
177802 грн.                            (Сто сімдесят сім тисяч вісімсот дві грн.) в т.ч. ПДВ 29633,67 грн. (Двадцять дев"ять тисяч шістсот тридцять три грн.)
Процедура закупівлі у одного учасника
грудень 2012р
члени комітету з конкурсних торгів
ПАТ "ДТЕК "Дніпрообленерго"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів                 
Кисельова Н.Ф.