ПОКАЗНИКИ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ м.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА НА 2014 РІК

 ПОКАЗНИКИ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ м.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА НА 2014 РІК
 
 
 
 
 
(грн)
Код
 Найменування доходів та видатків згідно із бюджетною класифікацією
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 Разом
у т. ч. бюджет розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
             Податкові надходження
402474700
31296400
23544500
433771100
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
208053700
X
X
208053700
11010000
Податок на доходи фізичних осіб
205277300
X
X
205277300
11020000
Податок на прибуток підприємств
2776400
X
X
2776400
11020200
Податок на прибуток підприємстві і організацій, що належать до комунальної власності
701300
X
X
701300
11023200
Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
2075100
X
X
2075100
12000000
Податки на власність
Х
555600
Х
555600
12030000
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
X
555600
X
555600
13000000
Збори за спеціальне використання природних ресурсів
193161000
X
X
193161000
13050000
Плата за землю
193161000
X
X
193161000
18000000
Місцеві податки і збори
1260000
23755900
23544500
25015900
18010000
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Х
174100
174100
174100
18040000
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
1260000
211400
Х
1471400
18050000
Єдиний податок
Х
23370400
23370400
23370400
19000000
Інші податки та збори
Х
6984900
Х
6984900
19010000
Екологічний податок
Х
6984900
Х
6984900
20000000
        Неподаткові надходження
5912800
49999196
X
55911996
21000000
Доходи від власності та підприємницької діяльності
1301800
X
X
1301800
21010300
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету
91500
X
X
91500
21050000
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів
1000000
X
X
1000000
21080000
Інші надходження
210300
X
X
210300
21080500
Інші надходження
115100
X
X
115100
21080900
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
20000
X
X
20000
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
75200
X
X
75200
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу
3931000
X
X
3931000
22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном
3330000
X
X
3330000
22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності
3330000
Х
Х
3330000
22090000
Державне мито
601000
X
X
601000
24000000
Інші неподаткові надходження
680000
27754800
27618000
28434800
24060300
Інші надходження
680000
Х
Х
680000
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
Х
136800
X
136800
24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
Х
27618000
27618000
27618000
25000000
Власні надходження бюджетних установ
Х
22244396
X
22244396
30000000
          Доходи від операцій з капіталом
8500
1183000
1183000
1191500
31000000
Надходження від продажу основного капіталу
8500
83000
83000
91500
31010000
Надходження коштів від реалізації безхозяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави або територіальної громади, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі
6000
Х
Х
6000
31020000
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
2500
Х
Х
2500
31030000
Кошти від відчеження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності
Х
83000
83000
83000
33010000
Кошти від продажу землі
Х
1100000
1100000
1100000
40000000
                Офіційні трансферти
444635943
6670000
586900
451305943
41000000
Від органів державного управління
444635943
6670000
586900
451305943
41020000
Дотації
167784532
Х
Х
167784532
41020100
Дотації вирівнювання,що одержуються з державного бюджету
166095800
Х
Х
166095800
41020300
Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Київа і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів
1688732
Х
Х
1688732
41030000
Субвенції
276851411
6670000
586900
283521411
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
212 483 400
Х
Х
212 483 400
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот
37 114 500
Х
Х
37 114 500
41030900
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
16 664 200
Х
Х
16 664 200
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на наданя пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
53 700
Х
Х
53 700
41034400
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
Х
6 083 100
Х
6 083 100
41034800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікуванння осіб з гіпертонічною хворобою
1 114 470
Х
Х
1 114 470
 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
2 991 276
Х
Х
2 991 276
41035000
Інші субвенції
1 884 246
586 900
586 900
2 471 146
 
Субвенція на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей
1 712 946
Х
Х
1 712 946
 
Субвенція на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2014 році
85 000
Х
Х
85 000
 
Субвенція на забезпечення безоплатними медикаментами інвалідів та учасників бойових дій періоду Великої Вітчизняної війни
73 600
Х
Х
73 600
 
Субвенція на фінансування переможців обласного конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування 2012 року
12 700
86 900
86 900
99 600
 
Субвенція на створення навчально-виховних комплексів
Х
500 000
500 000
500 000
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною"
4 545 619
Х
Х
4 545 619
 
РАЗОМ ДОХОДІВ
408 396 000
82 478 596
52 345 500
490 874 596
 
ВСЬОГО ДОХОДІВ
853 031 943
89 148 596
52 932 400
942 180 539
 
ВИДАТКИ
 
 
 
 
010116
Органи місцевої влади та місцевого самоврядування
51660800
284100
 
51944900
070000
Освіта
330054695
20398100
 
350452795
080000
Охорона здоров"я
69723570
3577775
 
73301345
090000
Соціальний захист та соціальне забезпечення
272823346
672210
 
273495556
100000
Житлово -комунальне господарство
32216330
11848500
 
44064830
110000
Культура і мистецтво
34630300
1311715
 
35942015
120000
Засоби массової інформації
250000
 
 
250000
130000
Фізкультура та спорт
13420700
127300
 
13548000
150000
Будівництво
 
50874960
 
50874960
160000
Сільске господарство
300000
50000
 
350000
170000
Транспорт
29105900
6863600
 
35969500
180000
Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю
80000
25000
 
105000
210000
Протипожежний захист та рятування
96000
 
 
96000
240000
Охорона навколишнього природного середовища
 
7121700
 
7121700
250000
Видатки не віднесені до основних груп
3845068
818870
 
4663938
 
ВСЬОГО ВИДАТКІВ
838 206 709
103 973 830
 
942 180 539