ПОКАЗНИКИ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ м.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА НА 2013 РІК
 ПОКАЗНИКИ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ м.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА НА 2013 РІК
 
 
 
 
 
(грн)
Код
 Найменування доходів та видатків згідно із бюджетною класифікацією
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 Разом
у т. ч. бюджет розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
             Податкові надходження
465984979
27299300
19510600
493284279
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
254372279
X
X
254372279
11010000
Податок на доходи фізичних осіб
253077179
X
X
253077179
11020000
Податок на прибуток підприємств
1295100
X
X
1295100
11020200
Податок на прибуток підприємстві і організацій, що належать до комунальної власності
1295100
X
X
1295100
12000000
Податки на власність
Х
520000
Х
520000
12030000
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
X
520000
X
520000
13000000
Збори за спеціальне використання природних ресурсів
210354300
X
X
210354300
13050000
Плата за землю
210354300
X
X
210354300
18000000
Місцеві податки і збори
1258400
19694100
19510600
20952500
18010000
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Х
410600
410600
410600
18040000
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
1258400
183500
Х
1441900
18050000
Єдиний податок
Х
19100000
19100000
19100000
19000000
Інші податки та збори
Х
7085200
Х
7085200
19010000
Екологічний податок
Х
7085200
Х
7085200
20000000
        Неподаткові надходження
5361500
26816874
X
32178374
21000000
Доходи від власності та підприємницької діяльності
1702100
X
X
1702100
21010300
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету
57800
X
X
57800
21050000
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів
1500000
X
X
1500000
21080000
Інші надходження
144300
 
 
 
21080500
Інші надходження
80000
X
X
80000
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
64300
X
X
64300
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу
3644200
X
X
3644200
22010300
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
69900
Х
Х
69900
22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном
3152100
X
X
3152100
22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності
3152100
Х
Х
3152100
22090000
Державне мито
422200
X
X
422200
24000000
Інші неподаткові надходження
15200
5571600
5500000
5586800
24060300
Інші надходження
15200
Х
Х
15200
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
Х
71600
X
71600
24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
Х
5500000
5500000
5500000
25000000
Власні надходження бюджетних установ
Х
21245274
X
21245274
30000000
          Доходи від операцій з капіталом
24300
1500000
1500000
1524300
31000000
Надходження від продажу основного капіталу
24300
0
0
24300
31010000
Надходження коштів від реалізації безхозяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави або територіальної громади, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі
24100
Х
Х
24100
31020000
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
200
Х
Х
200
33010000
Кошти від продажу землі
Х
1500000
1500000
1500000
40000000
                Офіційні трансферти
349311700
7194400
500000
356506100
41000000
Від органів державного управління
349311700
7194400
500000
356506100
41020000
Дотації
108350928
Х
Х
108350928
41020100
Дотації вирівнювання,що одержуються з державного бюджету
105526300
Х
Х
105526300
41020300
Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Київа і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів
1567839
Х
Х
1567839
41020900
Інші додаткові дотації
1256789
Х
Х
1256789
41030000
Субвенції
240960772
7194400
500000
248155172
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
177 737 400
Х
Х
177 737 400
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот
38 363 100
Х
Х
38 363 100
41030900
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
16 599 000
Х
Х
16 599 000
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на наданя пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
74 500
Х
Х
74 500
41034400
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
Х
6 694 400
Х
6 694 400
41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій                          
3 000 000
Х
Х
3 000 000
41035000
Інші субвенції
1 825 000
Х
Х
1 825 000
 
Субвенція на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей
1 740 000
Х
Х
1 740 000
 
Субвенція на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми "Здоров’я нації на 2002 – 2015 роки" та соціальний захист населення на 2013 рік
85 000
Х
Х
85 000
 
Субвенція на створення навчально-виховних комплексів
Х
500 000
500 000
500 000
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною"
3 361 772
Х
Х
3 361 772
 
РАЗОМ ДОХОДІВ
471 370 779
55 616 174
26 510 600
526 986 953
 
ВСЬОГО ДОХОДІВ
820 682 479
62 810 574
27 010 600
883 493 053
 
ВИДАТКИ
 
 
 
 
010116
Органи місцевої влади та місцевого самоврядування
51 357 500
603 600
270 000
51 961 100
070000
Освіта
301 058 333
17 550 000
15 000
318 608 333
080000
Охорона здоров"я
65 595 500
1 944 174
297 000
67 539 674
090000
Соціальний захист та соціальне забезпечення
236 152 800
570 900
130 000
236 723 700
100000
Житлово -комунальне господарство
25 074 400
12 587 000
12 587 000
37 661 400
110000
Культура і мистецтво
29 631 100
3 676 000
2 558 900
33 307 100
120000
Засоби массової інформації
250 000
 
 
250 000
130000
Фізкультура та спорт
12 493 000
145 000
7 000
12 638 000
150000
Будівництво
1 400 000
53 177 200
53 177 200
54 577 200
160000
Сільске господарство
 
31 800
31 800
31 800
170000
Транспорт
24 030 000
7 411 400
 
31 441 400
180000
Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю
130 000
5 000 000
5 000 000
5 130 000
210000
Протипожежний захист та рятування
102 000
 
 
102 000
240000
Охорона навколишнього природного середовища
 
7 156 800
 
7 156 800
250000
Видатки не віднесені до основних груп
6 290 628
 
 
6 290 628
 
ВСЬОГО ВИДАТКІВ
753 565 261
109 853 874
74 073 900
863 419 135