Зміни №5 до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року N 1106

ЗМІНИ № 5 ДО ДОДАТКУ ДО
РІЧН
ОГО ПЛАНУ  

на  2015  рік

__Управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва (Міський центр муніципальних послуг) міської ради   38673521_______
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

010116

 

 

 

 

 

 

 

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановлені ст.2 п.1 Закону України "Про здійснення державних закупівель"

ДК 016:2010 код 17.23.12 Конверти паперові чи картонні

2210

200,00

без процедури закупівлі

січень

ДК 016: 2010 код 17.23.1 Папір і картон, інше для писання і друкування,картон для іншої графічної призначеності

2210

19625,00

без процедури закупівлі

-

ДК 016: 2010 код17.21.1 Сегрегатори, лотки.

2210

955,00

без процедури закупівлі

-

ДК 016: 2010 код 17.23.13 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, швидкозшивачі та інші канцелярські вироби, паперові чи картонні

2210

30320,00

без процедури закупівлі

-

ДК 016: 2010 код 20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення

2210

1000,00

без процедури закупівлі

-

ДК 016: 2010 код 25.99.2 Вироби із заліза чи сталі

2210

1380,00

без процедури закупівлі

-

ДК 016: 2010 код 22.29.25 Вироби інші з пластмаси чи інших матеріалів

2210

15178,00

без процедури закупівлі

-

ДК 016: 2010 код 32.99.1 Ручки кулькові, ручки та маркери, олівці

2210

523,00

без процедури закупівлі

-

ДК 016:2010 код 26.30.5 Прилади охоронної та пожежної сигналізації та подібна апаратура

2210

30000,00

без процедури закупівлі

-

Разом :

2210

99181,00

 

 

ДК 016: 2010 код 49.32.1 Послуги щодо оренди легкових автомобілі з водієм

2240

73023,00

без процедури закупівлі

-

ДК 61.90.10 Послуги телекомунікаційні

 

2240

12750,00

без процедури закупівлі

-

ДК 016:2010 код 95.11.1 Ремонтування комп’ютерів  і периферійного устаткування(ремонтування та ТО комп’ютерної та копіювально-розмнож. техніки, відновлення та  перезарядка картриджів)

2240

33294,00

без процедури закупівлі

-

ДК 016:2010 код 63.99.1 Інформаційні послуги

2240

380,00

без процедури закупівлі

-

ДК 016:2010 код 80.10.19 Послуги пов’язанні з особистою безпекою (охорона адміністративної будівлі)

2240

57824,00

без процедури закупівлі

-

ДК 016:2010 код 96.09.1 Послуги різні, інші н.в і.у

2240

5000,00

без процедури закупівлі

-

ДК 016:2010 код 62.01.2 Оригінали програмного забезпечення, інші

2240

5000,00

без процедури закупівлі

-

ДК 016: 2010 код 84.25.1 Послуги пожежних служб, інші

2240

33850,00

без процедури закупівлі

 

ДК 016: 2010 код 74.90.2 Послуги професійні, технічні та комерційні, інші

2240

6550,00

без процедури закупівлі

 

ДК 016: 2010 код 61.10.3 Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв’язку.

2240

70000,00

без процедури закупівлі

 

ДК 016: 2010 код 80.20.1 Послуги системи безпеки

2240

70000,00

без процедури закупівлі

 

ДК 016: 2010 код 84.25.1 Послуги пожежних служб, інші

2240

33850,00

без процедури закупівлі

 

Разом:

2240

402521,00

 

-

ДК  016:2010 код 35.30.1 Постачання пара та гарячої води

2271

126222,00

без процедури закупівлі

-

ДК 016:2010 код  36.00.1 Вода природна

2272

1852,00

без процедури закупівлі

-

ДК 016:201 код 35.11.1 Електрична енергія

2273

17967,00

без процедури закупівлі

-

Разом:

2270

146261,00

 

 

ДК 016:2010 код 25.9.21 Двері металеві

3110

7000,00

без процедури закупівлі

-

ДК 016:2010 код 26.20.1 Лічильники подання чи вироблення газу, рідин або електроенергії

3110

30000,00

 

без процедури закупівлі

-

ДК 016: 2010 код 31.09.01 Меблі металеві

3110

20000,00

без процедури закупівлі

 

ДК 016:2010 код 17.29.1 Вироби паперові та картонні, інші

3110

50000,00

без процедури закупівлі

 

ДК 016:2010 код 26.30.5 Прилади охоронної та пожежної сигналізації та подібна апаратура

3110

41000,00

без процедури закупівлі

 

Разом:

3110

148000,00

 

-

ДК 016:2010 код 96.09.1 Капітальний ремонт нежитлових будівель

3132

837527,00

без процедури закупівлі

-

ДК 016: 2010 код 74.90.2 Послуги професійні, технічні та комерційні, інші

3132

4000,00

без процедури закупівлі

 

Разом:

3132

841527,00

 

 

Разом:  010116:

 

1637490,00

 

-

180404

 

 

 

 

ДК 016:2010 код 58.11.1 Брошури,листівки

2210

5000,00

без процедури закупівлі

-

 ДК 17.23.1 вироби паперові та картоні

2210

5000,00

без процедури закупівлі

-

Разом:

2210

10000,00

 

-

ДК 016:2010 код 26.20.1 Машини обчислювальні частини та приладдя до них

3110

69400,00

без процедури закупівлі

-

 

ДК 016: 2010 код 96.09.1 Послуги різні,інші н.в.і.у

2240

25200,00

без процедури закупівлі

-

Разом:

 

104600,00

 

 

Всього:

 

1206295,00

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ____________ N _________.

Начальник управління

___________________
(підпис)

__М.Г.ГУРСЬКА_______
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

__А.А.ОСТАПЕНКО___
(ініціали та прізвище)