Служба у справах дітей

Начальник служби у справах дітей міської ради: ЗАВАЛЬКО Олена Вікторівна 

Служ.тел.: 53-50-71, e-mail: ssd@old.dndz.gov.ua
Адреса: 51931, м.Дніпродзержинськ, вул.Москворецька, 19, кім.501,502,503,504
 
 
 
 
Посадові особи служби у справах дітей міської ради:

П.І.Б., посада
Номер
кабінету
Номер
службового телефону
Служба у справах дітей

САМСОНЕНКО Олеся Олександрівна

МИХЛИК Кирило Вікиторович

головні спеціалісти – юрисконсульти
502, 503
3-85-59, 3-85-16
ГОРДІЄНКО Людмила Миколаївна
головний бухгалтер
504
3-86-16
НОСКОВА Юлія Валеріївна
головний спеціаліст
  501
                   3-85-16
                                    Сектор з питань усиновлення та сімейних форм виховання
ВЄТРОВА Марина Радіївна
заступник начальника служби – завідувач сектору
503
                   3-23-21
АЛЕКСЕЄВА Олена Олександрівна
головний спеціаліст сектору
  503
                   3-85-59

  Основні завдання служби у справах дітей:
- забезпечення в місті реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- координація діяльності служб у справах дітей районних у місті рад, надання практичної і методичної допомоги, узагальнення та поширення позитивного досвіду їх роботи, сприяння підвищенню кваліфікації працівників цих служб;
- створення на території міста умов для здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень на території міста;
- координація зусиль структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності;
- розроблення та здійснення самостійно, а також разом з правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод, і законних інтересів дітей;
- здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
- координація ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;
- ведення роботи щодо соціально-правового захисту дітей, запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них, соціально-психологічної реабілітації найбільш уразливих категорій дітей;
- вирішення питань, пов’язаних з усиновленням, влаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;
- унесення пропозицій на розгляд виконавчого комітету міської ради з питань створення дитячих будинків сімейного типу, влаштування дітей до дитячих будинків сімейного типу та у прийомні сім’ї;
- ведення державної статистики щодо дітей.