Роз’яснення міністерства юстиції України по оприлюдненню декларації

Міністерство юстиції розглянуло лист Української асоціації районних та обласних рад від 11 травня 2012 року № 01-40/107 і повідомляє.
Міністерство юстиції є центральним органом виконавчої влади, що діє відповідно до Конституції, законів України та Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395. Відповідно до зазначених актів Міністерство юстиції організовує розгляд звернень та надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Мін’юсту України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються.
Одночасно в порядку інформування зазначаємо, що частиною другою статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» встановлено обов’язок низки посадових осіб щодо опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
Згідно з Порядком зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 16, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру зберігаються в особових справах посадових осіб органів місцевого самоврядування, організація процедури їх опублікування має здійснюватися кадровим підрозділом відповідного органу місцевого самоврядування.
Водночас стосовно оприлюднення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників у разі відсутності у органу місцевого самоврядування власних офіційних видань та щодо джерел оплати витрат, пов’язаних з оприлюдненням, варто зазначити, що вказані питання передбачається вирішити шляхом визначення альтернативного варіанту розміщення відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру — на офіційних веб-сайтах відповідних органів місцевого самоврядування. Реалізацію цієї пропозиції планується здійснити в рамках підготовки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» (у новій редакції) та Закону України «Про доступ до публічної інформації», який на сьогодні перебуває на розгляді Верховної Ради України (реєстр. № 10455 від 14 травня 2012 року).
Звертаємо увагу на те, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, а мають лише роз’яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють жодних правових норм.

Заступник Міністра     Д. М. Ворона

 

Асоціацією також була отримана відповідь на вищезазначені питання від Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією (приведено нижче):

КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА КОРУПЦІЄЮ
Згідно положень частини другої статті 12 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції»" оприлюдненню (шляхом опублікування в офіційному друкованому виданні органу місцевого самоврядування) підлягають відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників з урахуванням положень пункту 7 примітки додатка до цього Закону.
Названий Закон не передбачає оприлюднення у будь-якому вигляді самої декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру або її окремих розділів.
Позиції бланка декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру щодо відомостей стосовно членів сім’ї (абзац восьмий частини першої статті 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції») декларанта є обов’язковими для заповнення.

 

Заступник Голови Комітету                     О. Буджерак