ПЕРЕЛІК

постійних комісій Дніпродзержинської міської ради VІI  скликання

1. Постійна комісія міської ради з питань законності, правової політики, розвитку місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

2.  Постійна комісія міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та інвестицій.

3.  Постійна комісія міської ради з питань екології, промислової політики, економіки, праці, енергозбереження та впровадження аутсорсингу.

4.     Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства.

5.     Постійна комісія міської ради з питань транспорту, зв'язку та інфраструктури.

6.   Постійна комісія міської ради з питань містобудування, архітектури, будівництва, земельних ресурсів та комунальної власності.

7.    Постійна комісія міської ради з питань регуляторної та антикорупційної політики, споживчого ринку, розвитку підприємництва та контролю за тендерними процедурами.

8.      Постійна комісія міської ради з гуманітарних питань.

 

 

СКЛАД

постійних комісій Дніпродзержинської міської ради VІІ скликання

 1. Постійна комісія міської ради з питань законності, правової політики, розвитку місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики:

1. САУСЬ Костянтин Вікторович          голова комісії

2. ЛІСНИЧИЙ Ігор Станіславович        заступник голови комісії

3. КРУТЬ Артур Валерійович              секретар комісії

4. МИРШАВКА Сергій Іванович 

5. ІВАНЧЕНКО Андрій Григорович

 

2.     Постійна комісія міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та інвестицій:

1. ШКУРЕНКО Наталія Юріївна                 голова комісії

2. ЧЕРНЯВСЬКИЙ Віталій Григорович      заступник голови комісії

3. КОВАЛЕНКО Сергій Миколайович        секретар комісії 

4. ПАВЛЮК Сергій Михайлович.

5. ПОЛІВОДА Юлія Петрівна

6. БОГОВИК Сергій Леонідович

7. ПЛОХОЦЬКИЙ Сергій Володимирович

 

3.     Постійна комісія міської ради з питань екології, промислової політики, економіки, праці, енергозбереження та впровадження аутсорсингу:

1. ДОНЕЦЬ Олександр Євгенович            голова комісії

2. ПУСТОВОЙТ Андрій Михайлович          заступник голови комісії

3. МЕТЕЛЬ Олександр Олександрович     секретар комісії   

4. ЛИТВИНЕНКО Юрій Іванович

5. САМОЙЛЕНКО Григорій Миколайович

 

4.        Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства:

1. БЕСПАЛЬЧУК Максим Григорович     голова комісії

2. СІДОРОВ Сергій Леонідович             заступник голови комісії

3. ТОРІШНЯ Ганна Анатоліївна              секретар комісії

4. ПІДГУРСЬКИЙ Михайло Іванович                 

5. ПОЛИНЬКО Микола Олексійович 

 

 5.         Постійна комісія міської ради з питань транспорту, зв'язку та інфраструктури:

1.                                                   голова комісії

2. ПУЧКІН Дмитро Михайлович      заступник голови комісії

3. ДРОГОВОЗ Андрій Андрійович  – секретар комісії

4. ДІДУР Віталій Вікторович 

5. ВОРОЖКО Сергій Сергійович

6. ГОРБАРЕНКО Іван Львович

 

6.         Постійна комісія міської ради з питань містобудування, архітектури, будівництва, земельних ресурсів та комунальної власності:

1. ДЕМЕНТЬЄВ Дмитро Віталійович         голова комісії 

2. КИТАЄВ Євген Анатолійович                заступник голови комісії

3. ХИТРОВ Андрій Миколайович               секретар комісії

4. МАКСИМОВИЧ Ігор Володимирович

5. ЛЕВЧЕНКО Тимур Владиславович

 

   7. Постійна комісія міської ради з питань регуляторної та антикорупційної політики, споживчого ринку, розвитку підприємництва та контролю за тендерними процедурами: 

 

1. ОЛЯНЮК Олександр Сафронович      голова комісії

2. ДЕМІШЕВА Олена Вікторівна             заступник голови комісії

2. СЕЛИЩЕВ Володимир Миколайович  секретар комісії

3. НАГОРНИЙ Олег Анатолійович 

 

  

   8. Постійна комісія міської ради з гуманітарних питань:

1. ГУРСЬКА Марина Гарріївна               голова комісії

2. КАПІНУС Валентина Іванівна             заступник голови комісії

3. БАБЕНКО Володимир Октябрійович  секретар комісії

4. ПРИСТУПА Максим Юрійович

5. САХНО Марина Миколаївна

 

 

Основні принципи

організації діяльності постійних комісії

Дніпродзержинської міської ради VІI скликання,

порядок їх утворення, права та обов’язки постійних комісій

 

Стаття 1. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада (далі - «рада») обирає з числа депутатів міської ради постійні комісії для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що відносяться до ведення ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету і сприяння втілення їх у життя.

Постійні комісії відповідальні перед міською радою і їй підзвітні. Діяльність комісій координує секретар міської ради.

У своїй діяльності постійні комісії міської ради керуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом Дніпродзержинської міської ради
VIІ скликання та цим рішенням.

Стаття 2. Постійні комісії міської ради утворюються на сесії міської ради на термін її повноваження.

            Перелік постійних комісій затверджується рішенням міської ради, виходячи із завдань, що стоять перед радою, і місцевих умов.

            Протягом терміну своїх повноважень міська рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідувати і організовувати раніше створені, вносити необхідні зміни у персональний склад комісій.

Стаття 3. Постійні комісії формуються депутатськими групами (фракціями) з урахуванням бажання депутатів міської ради.

За рекомендацією депутатських груп, фракцій міський голова на пленарному засіданні вносить пропозицію щодо кандидатур для обрання головами постійних комісій.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

Депутат міської ради може бути членом тільки однієї постійної комісії.

Персональний склад постійних комісій може бути змінений внаслідок дострокового припинення повноважень депутата міської ради або подання депутатом особистої заяви.

Заява депутата про включення до складу постійної комісії або про вихід зі складу постійної комісії подається у комісію з питань законності, правової політики, розвитку місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики для наступного розгляду на сесії міської ради.

Стаття 4. Основною формою роботи постійних комісій є засідання.

Засідання постійних комісій скликаються по мірі необхідності головою комісії або більшістю від загального складу постійної комісії.

Засідання постійної комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь більшість від загального складу комісії.

Постійні комісії міської ради на своїх засіданнях відкритим голосуванням обирають заступника голови та секретаря комісії.

Стаття 5. Кожне засідання комісії оформлюється протоколом.

Протоколи засідань комісії підписуються за дорученням членів комісії головою та секретарем комісії.

            Після закінчення терміну скликання протоколи засідань комісій оформлюються у встановленому порядку та передаються до архіву міської ради.

Стаття 6. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії, що скликає і веде засідання.

Голова представляє комісію у відносинах з іншими державними і громадськими органами та організаціями, підприємствами, установами, депутатами ради, громадянами; інформує раду про розглянуті комісією питання; виступає від імені комісії на радіо, по телебаченню, у друкованих засобах масової інформації; організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій комісії.

У разі відсутності голови комісії засідання веде заступник голови або секретар комісії.

У разі відмови голови комісії від головування на засіданні, заступника голови комісії або секретаря комісії, члени комісії можуть обрати зі свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комі­сією. У протоколі засідання комісії зазначають причину, що призвела до обрання головуючого на засіданні.

Стаття 7. Голова постійної комісії щорічно звітує перед радою про діяльність комісії. У разі необхідності голова постійної комісії може бути переобраний.

Стаття 8. Заступник голови постійної комісії допомагає голові в організації роботи комісії, а у випадку відсутності голови комісії виконує його функції.

Стаття 9.  Секретар постійної комісії:

            - повідомляє членам комісії про день, час, місце проведення, порядок денний засідань та інші заходи комісії не пізніше, ніж за два дні до призначеного терміну;

            - веде діловодство комісії і протоколи її засідань, облік виконання членами комісій доручень;

            - контролює своєчасне направлення виконавцям рекомендацій комісії, надходження від них відповідей, виконує інші доручення комісії.

Стаття 10. Депутат міської ради, член комісії зобов'язаний брати участь у засіданнях комісії особисто. У випадку неможливості прибуття на засідання член комісії завчасно повідомляє про це голову, заступника голови або секретаря постійної комісії.

Про систематичну відсутність членів комісії на засіданні без поважних причин та у разі, якщо тричі поспіль не відбулися заплановані засідання постійної комісії через відсутність окремих депутатів, секретар міської ради повідомляє керівника фракції або міський осередок політичної партії, яка висунула його депутатом та постійну комісію міської ради з питань законності, правової політики, розвитку місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики для вжиття відповідних заходів до депутата, відсутність якого вплинула на можливість проведення засідання комісії.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини засідань постійної комісії, членом якої він є, пленарних засідань сесій рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 11. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки та рекомендації.

Висновки та рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

Розроблені постійними комісіями рекомендації направляються до відповідних державних і громадських органів, підприємств (об’єднань), установ та організацій, до органів місцевого самоврядування.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду відповідними державними і громадськими органами, підприємствами, установами та організаціями.

            Про результати розгляду або про вжиті заходи має бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 12. Питання, що відносяться до ведення декількох постійних комісій, можуть за ініціативи комісій, а також за дорученням ради готуватися і розглядатися комісіями спільно (за узгодженням з головами комісій).

            Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній комісії. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу кожної комісії, що брала участь у спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлене спільне рішення комісій, яке підписується головами комісій або особами, що їх замінюють.

            У разі, якщо результати голосування по окремому чи усіх рішеннях у різних комісіях є протилежними, оформлюються окремі рішення по кожній комісії у встановленому порядку.

Стаття 13. Постійні комісії планують свою роботу у співробітництві з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, трудовими колективами на основі вільного ділового обговорення і вирішення питань, при внесенні рекомендацій вивчають і враховують суспільну думку.

Стаття 14. На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівці і вчені, що беруть участь у засіданнях з правом дорадчого голосу.

Стаття 15. Постійні комісії попередньо обговорюють план заходів щодо виконання доручень виборців та дають на нього свої зауваження, перевіряють їх виконання, заслуховують повідомлення керівників підприємств, установ та організацій з цього питання і подають на розгляд ради відповідні пропозиції.

Стаття 16. Постійні комісії сприяють раді у розгляді пропозицій, заяв і скарг громадян, розглядають і дають відповіді заявникам з питань, що входять до компетенції комісії.

Стаття 17. Постійні комісії міської ради здійснюють свою діяльність за принципами гласності, широко інформують про неї громадськість. На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники засобів масової інформації.

Стаття 18. Організаційне, технічне, правове та інше обслуговування діяльності постійних комісій забезпечується службами міської ради.

Права та обов’язки постійних комісій міської ради

Стаття 19. Постійні комісії при розгляді питань, що відносяться до їх ведення, користуються рівними правами і несуть рівні обов’язки.

Стаття 20. Постійні комісії мають право вносити на розгляд ради питання, що відносяться до відання постійних комісій, можуть виступати з доповідями та співдоповідями на сесіях ради.

            З питань, підготовлених постійними комісіями спільно, комісії можуть виступати зі спільними доповідями і співдоповідями або окремо представляти свої зауваження та пропозиції.

Стаття 21. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань, надають рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради.

Стаття 22. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та у порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

Стаття 23. Постійні комісії мають право у межах своїх повноважень здійснювати перевірки структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, а також підприємств та установ, що належать до комунальної власності міста.

Стаття 24. Постійні комісії не менше, ніж один раз на рік, заслуховують звіти заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. Постійні комісії з  питань, що віднесені до їх ведення, вправі вносити пропозиції про необхідність заслухати на сесії ради звіт або інформацію про роботу будь-якого органу або посадової особи про виконання ними рішень ради, своїх рекомендацій, рішень вищестоящих державних органів і доручень виборців.

Стаття 25. Постійні комісії мають право брати безпосередню участь в організації та проведенні конкурсів, тендерів на закупівлю товарів, робіт та послуг серед суб’єктів господарювання.

Стаття 26. Постійні комісії сприяють ощадливому та раціональному використанню бюджетних кошів та захисту інтересів громади міста.

Стаття 27. Постійні комісії мають право залучати інвестиції у розвиток міста.

Стаття 28. Постійні комісії вправі залучати до своєї роботи депутатів ради, що не входять до складу цих комісій, представників державних і громадських організацій, органів місцевого самоврядування,

Стаття 29. Член постійної комісії зобов’язаний брати участь у діяльності комісії, сприяти втіленню в життя її рішень, виконувати доручення комісій. Він користується вирішальним голосом з усіх питань, розглянутих постійною комісією і бере участь у їх підготовці та обговоренні.

            Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки комісії, може внести їх до протоколу комісії. Такі пропозиції мають бути оголошені на сесії.

 

 

Основні напрямки діяльності постійних комісій

Дніпродзержинської міської ради VII скликання

 

1. Постійна комісія міської ради з питань законності, правової політики, розвитку місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики:

1.1. Бере участь у розробці і здійсненні комплексних програм, заходів щодо забезпечення законності у сфері боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку, прав громадян на території міста.

1.2. Попередньо розглядає та узгоджує проекти нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян.

1.3. Готує висновки з питань, що вносяться на розгляд міської ради, щодо законності їх розгляду та щодо раніше ухвалених рішень у разі надходження відповідних звернень.

1.4. Готує за дорученням ради міського голови, секретаря ради, а також за власною ініціативою рекомендації з питань, пов’язаних з дотриманням законодавства, захисту прав громадян, фізичних та юридичних осіб.

1.5. Вивчає питання про додержання законодавства в діяльності ради і виконкому міської ради.

1.6. Попередньо розглядає питання щодо дострокового припинення повноважень міського голови.

1.7. Розглядає питання діяльності в місті органів самоорганізації населення.

1.8. Готує за дорученням ради, міського голови, секретаря ради та за власною ініціативою рекомендації з питань, пов’язаних з діяльністю місцевих рад, розвитку основ самоврядування в місті.

1.9.Здійснює взаємодію з політичними партіями і громадськими організаціями, розглядає питання, пов’язані з проведенням на території міста масових суспільних заходів політичного, релігійного характеру.

1.10. Вносить пропозиції щодо заснування засобів масової інформації Дніпродзержинської міської ради, призначення і звільнення їх керівників, приймає відповідні висновки і рекомендації.

1.11. Здійснює контроль за додержанням законодавства з питань місцевого самоврядування.

1.12. Попередньо вивчає, розглядає і готує питання про виконання законів України « Про місцеве  самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламенту Дніпродзержинської міської ради VII скликання та інших рішень ради, направлених на розвиток самоврядування, демократії та гласності у місті, контроль за їх виконанням.

            1.13. Готує за дорученням міського голови, секретаря ради рекомендації з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю, дотриманням норм депутатської етики.

1.14. Заслуховує пояснення депутата, який порушив Регламент міської ради, вимоги чинного законодавства або не дотримувався норм депутатської етики. За результатами обговорення приймає на своєму засіданні відповідне рішення (винесення зауваження на закритому засіданні комісії, оголошення на пленарному засіданні сесії міської ради про факти порушення депутатом норм депутатської етики).

1.15. Здійснює контроль за дотриманням Регламенту Дніпродзержинської міської ради.

1.16. Розглядає звернення, скарги і заяви громадян у межах своєї компетенції.

2.       Постійна комісія міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та інвестицій:

2.1. Попередньо розглядає проект міського бюджету, проекти планів та програми соціально-економічного розвитку міста, а також звіти про їх виконання, готує висновки, виступає з доповідями та співдоповідями з цих питань.

2.2. Попередньо розглядає пропозиції щодо впровадження місцевих податків, зборів та визначення їх ставок. Вносить  пропозиції стосовно надання пільг щодо оподаткування юридичних та фізичних осіб, що діють на території міста.

2.3. Проводить роботу з виявлення додаткових джерел надходжень до бюджету та надає пропозиції щодо їх подальшого використання.

2.4. Вносить раді пропозиції з питань соціально-економічного розвитку міста.

2.5. Бере участь у розробці міських програм та розгляді інших питань, пов’язаних з плануванням та бюджетно-фінансовою діяльністю ради.

2.6. Вивчає можливість залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності на будівництво, розширення, ремонт або утримання на пайових засадах об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури.

2.7. Бере участь у проведенні експертизи міських програм, у розгляді інших питань, пов’язаних з плануванням і бюджетно-фінансовою діяльністю ради.

2.8. Здійснює контроль за виконанням рішень про міський бюджет, програму соціально-економічного та культурного розвитку міста, проводить роботу з виявлення внутрішньогосподарських резервів і додаткових доходів бюджету.

2.9. Контролює надходження коштів в бюджет від використання об’єктів комунальної власності, порядок оформлення і використання позабюджетних коштів, цільових і валютних фондів та витрат.

2.10. Здійснює відповідно до чинного законодавства контроль за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.

2.11. Розглядає та пропонує механізм інвестиційної політики в місті.           

2.12. Сприяє створенню умов для залучення інвестицій в усі сфери життєдіяльності міста.

2.13. Попередньо розглядає економічне обґрунтування інвестиційних проектів, готує висновки та рекомендації по ефективному використанню коштів з урахуванням інтересів територіальної громади та передового прогресивного досвіду.

2.14. Надає підтримку у реалізації інвестиційних проектів.

2.15. Розглядає звернення, скарги і заяви громадян у межах своєї компетенції.

3. Постійна комісія міської ради з питань екології, промислової політики, економіки, праці, енергозбереження та впровадження аутсорсингу:

3.1. Бере участь у розробці міських екологічних програм.

3.2. Готує пропозиції раді щодо створення позабюджетних фондів для фінансування програм та інших заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, затвердження положень про ці фонди, здійснює контроль за витратами цих коштів.

3.3. Розглядає та заслуховує на своїх засіданнях звіти керівників промислових підприємств міста, які є основними джерелами забруднення навколишнього природного середовища в місті, про хід виконання природоохоронних заходів Екологічної програми та вносить відповідні пропозиції.

3.4. Сприяє вирішенню питання щодо залучення матеріальних, фінансових ресурсів підприємств та місцевих бюджетних коштів для вирішення пріоритетних екологічних завдань.

3.5. Бере участь у розробці та реалізації програм з ліквідації екологічних наслідків, залучення до цих робіт підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності, а також громадян у порядку, встановленому законодавством.

            3.6. Ініціює розроблення перспективних планів охорони довкілля, надає рекомендації та пропозиції щодо поводження з твердими побутовими відходами на території міста.

3.7. Здійснює контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства.

3.8. Вивчає питання про стан та розвиток базових галузей міста.

3.9. Вивчає та бере участь у підготовці програми зайнятості населення міста.

3.10. Попередньо розглядає плани енергозбереження, використання природних ресурсів місцевого значення, вносить у разі потреби до міської ради пропозиції з питань залучення альтернативних джерел енергії для забезпечення енергетичних потреб міста.

3.11. Вивчає та розглядає питання розвитку промисловості, екології, стану енергозабезпечення підприємств, установ та організацій, енергозбереження відповідно до напрямків роботи комісії.

3.12. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, енергоресурсів та контроль за виконанням її засад на території міста.

3.13. Контролює виконання міських програм з питань енергозбереження.

3.14. Розглядає питання з впровадження аутсорсингу на підприємствах міста.

3.15. Розглядає звернення, скарги і заяви громадян у межах своєї компетенції.

4. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства:

4.1. Бере участь у розробці житлово-комунальної політики в місті.

4.2. Здійснює перевірки, обстеження та аналіз об’єктів житлово-комунального господарства та готує за їх результатами відповідні пропозиції щодо шляхів вирішення проблем у сфері житлово-комунального господарства.

4.3. Здійснює контроль за якістю обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства.

4.4. Вивчає передовий прогресивний досвід господарювання та вирішення соціальних проблем в галузі житлово-комунального господарства, вносить пропозиції щодо оптимізації функціонування житлово-комунального господарства та запровадження нових форм його організації.

4.5. Попередньо розглядає, аналізує та вносить пропозиції до проектів міського бюджету та програми соціально-економічного розвитку міста у частині, що стосується роботи та розвитку житлово-комунального господарства.

4.6. Веде контроль за діяльністю комунальних та інших підприємств по утриманню у належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони.

4.7. Здійснює контроль та координацію діяльності комунальних підприємств, заслуховує звіти про роботу керівників комунальних підприємств, відповідних управлінь, відділів та їх структурних підрозділів.

4.8. Розглядає питання організації благоустрою та озеленення міської території,  створення місць відпочинку населення.

4.9. Здійснює контроль за дотриманням законодавства у сфері житлового будівництва, технічним станом, використанням та утриманням об’єктів житлового фонду. Надає допомогу з питань організації управління і утримання житлового фонду, незалежно від форм власності.

4.10. Забезпечує контроль за виконанням підприємствами житлового господарства показників ефективного використання комунального майна та прибутку; планування і фінансування капітального, поточного ремонту та утримання житлового фонду.

4.11. Бере участь у формуванні цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Розглядає та погоджує питання управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у власності територіальної громади міста, забезпечення їх належного утримання і ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг.

4.12. Попередньо розглядає та вивчає проекти планів соціально-економічного розвитку міста, генерального плану забудови, міського бюджету, вивчає стан справ і сприяє реалізації програм розвитку житлового будівництва, капітального ремонту житлового фонду, утримання та експлуатації житлового фонду, відселення з аварійного, непридатного до проживання житла, формування МЖК, ЖБК, сприяє діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

4.13. Аналізує скарги мешканців міста на роботу підприємств житлово-комунального господарства, розглядає найбільш типові з них та ухвалює відповідні рекомендації, у тому числі з кадрових питань.

5. Постійна комісія з питань транспорту, зв'язку та інфраструктури:

5.1. Вивчає передовий прогресивний досвід господарювання і вирішення соціальних проблем у сфері транспорту, зв’язку та сприяє його поширенню.

5.2.  Приймає участь у розробленні та реалізації заходів, спрямованих на ефективну взаємодію усіх видів транспорту.

5.3. Приймає участь у розробленні умов тендерів та конкурсів щодо перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

5.4. Приймає безпосередню участь у розробленні заходів програми стосовно розвитку муніципального транспорту в місті.

            5.5. Здійснює аналіз дотримання та виконання перевізниками міста умов договорів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, надає відповідні висновки та пропозиції.

            5.6. Здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу міської ради, який укладає договори із суб’єктами підприємницької діяльності – перевізниками в місті.

5.7. Приймає участь у формуванні цін та тарифів на послуги транспорту та зв’язку, здійснює їх аналіз.

5.8. Приймає участь у розробленні пропозицій щодо формування мережі маршрутів пасажирських перевезень в місті, враховуючи результати обстеження пасажирських потоків на маршрутах пасажирського транспорту міста.

5.9. Розглядає питання, приймає висновки та рекомендації з питань розвитку мережі автошляхів.

5.10. Здійснює контроль за якістю обслуговування населення підприємствами транспорту, зв’язку та надає допомогу у поліпшенні розвитку міського пасажирського транспорту, місцевого поштового та телеграфного зв’язку, радіофікації і телефонізації.

5.11. Приймає участь у вивченні та підготовці питань про стан міської інфраструктури, зокрема, дорожньо-транспортного комплексу, системи зв’язку, інформаційних мереж тощо.

5.12. Аналізує та вносить пропозиції щодо оптимізації обслуговування, перевезення населення міста транспортними засобами.

5.13. Розробляє пропозиції щодо розвитку головних транспортних магістралей міста з урахуванням безпеки життєдіяльності міської громади.

5.14. Приймає участь у розробці основних напрямків політики в сфері транспортного та дорожнього господарства, зв’язку, розвитку інфраструктури тощо.

5.15. Сприяє впровадженню програми заходів щодо реформування системи пасажирських перевезень з метою урахування ринкових перетворень в економіці міста.

5.16. Сприяє створенню оптимальної для міста транспортної інфраструктури, орієнтованої на реалізацію інтересів споживачів транспортних послуг.

5.17. Аналізує скарги мешканців міста на роботу підприємств транспорту та зв’язку, розглядає найбільш типові з них та ухвалює відповідні рекомендації, у тому числі з кадрових питань.

6. Постійна комісія з питань містобудування, архітектури, будівництва, земельних ресурсів та комунальної власності:

6.1. Здійснює контроль за плануванням та забудовою території міста відповідно до генерального плану міста, місцевих правил забудови, планів детального планування, іншої містобудівної та проектної документації, спрямованої на забезпечення сталого розвитку міста.

6.2. Розглядає питання та вносить пропозиції щодо:

 - розроблення, прийняття та реалізації програм містобудівної діяльності, будівництва житла та об’єктів соціальної сфери, розвитку рекреаційної інфраструктури, комплексного благоустрою міста, розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

- організації розроблення та затвердження генерального плану міста, місцевих правил забудови, детальних планів територій,  планів червоних ліній, проектів забудови територій, проектів розподілу територій, містобудівних обґрунтувань, іншої містобудівної та проектної документації, а також вносить пропозиції щодо внесення змін до вищезазначеної документації;

- розташування та проектування нового будівництва, здійснення реконструкції, капітального ремонту об’єктів містобудування та упорядкування територій;

- встановлення та зміни меж міста;

- регулювання використання територій міста та встановлення на відповідних територіях режиму використання земель, передбачених для містобудівних потреб;

- затвердження планів земельно-господарського устрою території міста та іншої землевпорядної документації відповідно до містобудівної документації та місцевих правил забудови;

- вирішення питання вибору, вилучення (викупу), надання у власність чи в користування земельних ділянок, проведення земельних аукціонів для містобудівних потреб;

- узгодження питання забудови та іншого використання територій, в яких зацікавлені територіальні громади суміжних адміністративно-територіальних одиниць;

- охорони пам’ятників архітектури, садово-паркового та містобудівного мистецтва, культурної спадщини;

- комплексного вирішення питань розміщення зовнішньої реклами та вивісок.

6.3. Контролює відповідні рішення з питань містобудування та архітектури у межах своєї компетенції.

6.4. Попередньо розглядає та вносить пропозиції до проекту міського бюджету у частині реалізації програми містобудівної діяльності, інших програм, які стосуються будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення об’єктів містобудування та благоустрою міста.

6.5. Надає підтримку фізичним і юридичним особам в частині реалізації їх інвестиційних програм, ініціатив у залучені позабюджетних коштів при плануванні та забудові міста.

6.6. Бере участь у формуванні умов тендерів та конкурсів щодо будівництва об’єктів містобудування.

6.7. Вносить пропозицію щодо удосконалення механізму проектно-будівельного процесу на державному та місцевому рівнях.

6.8. Здійснює контроль за виконанням плану соціально-економічного розвитку міста в частині реалізації програми містобудівної діяльності та інших, що стосуються будівництва житла, соціальних об’єктів та інфраструктури міста.

6.9. Сприяє у створенні, веденні та розвитку містобудівного кадастру міста та оновленню геофону території міста.

6.10. Сприяє здійсненню контролю за забезпеченням надійної та безпечної експлуатації будинків і споруд незалежно від форм власності в районах міста, що запобігають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів.

6.11. Сприяє вирішенню питань щодо збереження та розвитку у місті підприємств будівельного комплексу та проектних організацій усіх форм власності на принципах здорової конкуренції.

6.12. Розглядає питання міжнародного співробітництва під час планування і забудови території міста, вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід забудови міських територій.

6.13. Здійснює контроль за додержанням законодавства з питань планування і забудови територій та вирішує питання щодо зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації та проектів окремих об’єктів.

6.14. Сприяє у проведенні робіт з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у порядку, встановленому законодавством.

6.15. Сприяє роботі інспекції архітектурно-будівельного самоврядного контролю.

6.16. Вирішує питання залучення Національної спілки архітекторів України, ради підприємців з питань містобудування та архітектури м. Дніпродзержинська та відповідних фахівців профільних проектних та будівельних організацій на конкурсній або договірній основі для вирішення складних питань забудови території міста та окремих об’єктів.

6.17. Розглядає питання щодо диференціації та затвердження ставок земельного податку з урахуванням функціонального використання та місцезнаходження земельної ділянки, розміру, умов і строків внесення орендної плати за землю

6.18. Розглядає питання:

- передачі  земельних  ділянок   комунальної   власності   у власність громадян та юридичних осіб відповідно до Земельного кодексу України (визначення територій, вибір, вилучення (викуп) і надання земель для містобудівних потреб, затвердження актів вибору земельних ділянок);

- надання   земельних   ділянок  у  користування на підставі затверджених проектів землеустрою та в інших випадках згідно з чинним законодавством з урахуванням державних та громадських інтересів;

  -  опрацювання питань про надання в оренду земельних ділянок та здійснення контролю за дотриманням умов використання орендованих земельних ділянок, подовження та заміни договорів оренди;

- вилучення  земельних   ділянок   із   земель   комунальної власності;

- викупу  земельних ділянок для суспільних потреб;

 - організація землеустрою;

-  координації діяльності місцевих органів земельних ресурсів, делегування повноважень виконавчим органам;

- розроблення порядку надання земельних ділянок на умовах договорів оренди;

-  встановлення режиму використання земель;

-  регулювання питань про створення резервного фонду земель;

-  опрацювання для затвердження генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації та визначення земель для перспективного розвитку міста;

-  організації та сприяння продажу земельних ділянок державної та комунальної власності  або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на конкурентних засадах у формі аукціону;

-  визначення на підставі затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою, регіональних або місцевих правил забудови, та підготовка для затвердження переліку земельних ділянок для продажу на земельних торгах;

-  розгляд  пропозицій щодо визначення особи, що проводитиме земельні торги (яка має дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів);

-  визначення умов продажу та стартової ціни, координація замовлення й проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки;

-  вивчення та внесення пропозицій за результатами розгляду заяв щодо оформлення прав на земельну ділянку

6.19. Вирішує питання здійснення  контролю  за  використанням та охороною земель комунальної  власності,  додержанням  земельного  законодавства

6.20. Розглядає питання обмеження,  тимчасової  заборони  (зупинення)  припинення права користування  земельною ділянкою у випадках та порядку, передбачених Земельним кодексом України, при виявленні порушень земельного законодавства.

6.21. Сприяє реалізації земельної реформи. Здійснює контроль за дотриманням земельного законодавства.

6.22. Вирішує   інші   питання  у  галузі  земельних  відносин відповідно до земельного законодавства.

6.23. Здійснює контроль за ефективним управлінням майном, що належить до комунальної власності міста.

6.24. Розглядає питання та надає висновки щодо:

-     встановлення для підприємств, установ та організацій комунальної власності міста розміру частки прибутку, які підлягає зарахуванню до міського бюджету;

-     відчуження комунального майна;

-     затвердження програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації в установленому законом порядку;

-     придбання, обміну, а також передачі з державної у комунальну власність та з комунальної у державну власність комунального майна;

-     створення, ліквідації, реорганізації та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності міста, а також створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств.

6.25. Надає пропозиції щодо передачі іншим органам окремих повноважень по управлінню комунальним майном та визначення повноважень цих органів.

6.26. Здійснює контроль щодо виконання міською радою та іі виконавчими органами правомочності стосовно володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, а також виконання ними усіх майнових операцій.

6.27. Розглядає звернення, скарги і заяви громадян, суб’єктів господарювання у межах своєї компетенції.

7. Постійна комісія міської ради з питань регуляторної та антикорупційної політики, споживчого ринку, розвитку підприємництва та контролю за тендерними процедурами:

7.1. Сприяє розвитку малого бізнесу та підприємництва.

7.2. Активізує процес створення нових робочих місць і подальшу адаптацію майбутніх фахівців у сфері підприємництва та здійснює контроль.

7.3. Аналізує стан розвитку підприємництва та реалізації заходів щодо проведення державної політики у сфері господарської діяльності в місті.

7.4. Розглядає проекти регуляторних актів та надає експертні висновки про їх відповідність положенням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

7.5. Попередньо розглядає та узгоджує запровадження місцевих податків та зборів, а також пільг суб’єктам підприємницької діяльності.

7.6. Контролює виконання міських програм підтримки і розвитку підприємництва, рішень міської ради та її виконавчих органів щодо регулювання діяльності суб'єктів господарювання;

7.7. Попередньо розглядає проекти планів та програм, які стосуються питань розвитку підприємництва, торговельного обслуговування населення, готує свої зауваження до них.

7.8. Сприяє розвитку торговельного обслуговування населення міста, зміцненню здорової конкуренції між підприємствами усіх форм власності.

7.9. Контролює рішення з питань, пов’язаних із розвитком підприємництва, торгівлі, громадського харчування, споживчого ринку, надання послуг населенню розвитком конкурентного середовища, регуляторної політики.

7.10. Надає підтримку фізичним і юридичним особам за напрямками діяльності комісії у реалізації їх ініціатив, у залученні позабюджетних коштів для виконання різних програм з підтримки суб’єктів підприємництва.

7.11. Здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства у межах відповідних повноважень.

7.12. Проводить антикорупційну експертизу проектів та чинних актів (рішень) органів місцевого самоврядування та тендерних процедур.

7.13. Здійснює контроль за тендерними процедурами.

7.14. Здійснює контроль за дотриманням вимог частини першої статті 59-1 (Конфлікт інтересів) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо участі міського голови, заступників голови, секретаря, депутатів міської ради у розгляді, підготовці та прийнятті рішень міською радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

7.15. Надає міському голові, секретареві, заступникам голови та депутатам міської ради консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

7.16. Надає висновки та рекомендації з питань реклами в місті.

7.17. Розглядає звернення, скарги і заяви громадян, суб’єктів господарювання у межах своєї компетенції.

8. Постійна комісія міської ради з гуманітарних питань:

8.1. Попередньо розглядає відповідні розділи програми соціально-економічного розвитку міста, міського бюджету.

            8.2. Сприяє виявленню резервів і можливостей розвитку освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту, вносить відповідні пропозиції.

            8.3. Попередньо розглядає, вивчає та вносить на розгляд ради пропозиції щодо покращення управління дошкільними закладами, закладами освіти, культури, фізичної культури та спорту, які є комунальною власністю міської ради, їх фінансового забезпечення; створення необхідних умов для виховання дітей, організації дозвілля та соціальної адаптації молоді.

8.4. Ініціює програми підтримки діяльності дитячих, молодіжних, ветеранських та інших суспільно-корисних громадських організацій у місті.

8.5. Бере участь у розробці програм, що сприяють роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту.

8.6. Сприяє створенню умов для відродження центрів народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, а також для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення, в місцях масового відпочинку.

8.7. Сприяє розвитку мережі, зміцненню матеріально-технічної бази установ освіти, культури і спортивних споруджень; подає пропозиції з підвищення ролі культурно-освітніх установ у естетичному вихованні та удосконаленні організації дозвілля населення міста, сприяє справі збереження і розвитку національних традицій, обрядів, народної творчості, художньої самодіяльності.

8.8. Контролює рішення з питань освіти в місті, подає рекомендації з подальшого поліпшення її якості, розвитку гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу в вищих, середніх спеціальних, професійно-технічних навчальних закладах, школах, дошкільних установах і позашкільних навчально-виховних закладах, дитячих і молодіжних організаціях.

8.9. Сприяє створенню батьківських комітетів (рад) у загальноосвітніх навчальних закладах міста

8.10. Сприяє вирішенню питань оздоровлення і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, ініціює виділення коштів на вирішення соціальних питань працівників сфери освіти.

8.11. Сприяє здійсненню заходів соціального захисту молоді, її працевлаштуванню, забезпеченню житлом, організації дозвілля.

          8.12. Приймає участь у підготовці програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту населення. Контролює хід їх виконання.

8.13. Вносить пропозиції щодо реформування системи закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення у громаді.

8.14. Вносить пропозиції щодо утворення цільових фондів соціальної допомоги інвалідам.

8.15. Сприяє залученню підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в реорганізації планів розвитку охорони здоров’я.

8.16. Приймає участь у розгляді та узгодженні планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності міста, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів.

8.17. Вивчає питання щодо оренди нерухомого майна закладів охорони здоров’я, освіти та соціального захисту та надає відповідні рекомендації на сесію міської ради.

8.18. Сприяє здійсненню інвестиційної діяльності в галузях охорони здоров’я та соціального захисту.

8.20. Надає висновки та рекомендації щодо відчуження майна лікувально-профілактичних закладів та закладів соціального захисту.

8.21. Вносить пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів охорони здоров'я та соціального захисту.

8.22. Контролює рішення щодо розвитку усіх видів медичного обслуговування, розвитку та вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності.

8.23. Вносить пропозиції щодо вирішення кадрових проблем у галузі охорони здоров’я, організації роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів.

8.24. Контролює рішення щодо забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

8.25. Контролює рішення щодо створення єдиного комплексу охорони здоров’я населення, удосконалення структури управління охорони здоров'я в місті.

8.26. Розробляє рекомендації з переходу охорони здоров’я на засади страхової медицини та введення договірних відносин в сфері медицини.

8.27. Сприяє створенню приватних закладів охорони здоров’я, приватних практик, отриманню ліцензій для індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров’я.

8.28. Аналізує відповідно до чинного законодавства стан соціального захисту населення, вносить пропозиції щодо його поліпшення.

8.29. Приймає участь у встановленні за рахунок бюджету міста і надходжень додаткових гарантій соціального захисту населення.

8.30. Контролює рішення щодо реалізації повноважень у сфері соціального захисту населення.

8.31. Контролює вирішення питань про надання пільг та допомоги, пов’язаних з охороною материнства та дитинства, питань опіки та піклування, питань про надання компенсацій та пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідам війни та учасникам бойових дій

8.32. Здійснює контроль за забезпеченням охорони пам’ятників архітектури, садово-паркового та містобудівного мистецтва, культурної спадщини.

8.33. Розглядає звернення, скарги і заяви громадян у межах своєї компетенції.