Головна / Запобігання проявам корупції /
0000-00-00 00:00:00
          

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
24.07.2013 № 216                                                                             м. Дніпродзержинськ
 
Про створення робочої групи
щодо забезпечення ефективного функціонування
внутрішнього фінансового контролю,
усунення порушень чинного законодавства
та запобігання і протидії проявам корупції
у сфері використання бюджетних коштів
 
З метою забезпечення законного та ефективного використання бюджетних коштів, усунення виявлених ревізіями фінансових порушень, посилення внутрішнього господарського (управлінського) та внутрішнього фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, ураховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 №158-р „Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року” (зі змінами та доповненнями), розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 26.10.2007
№Р-477/0/3-07 „Щодо забезпечення ефективного внутрішнього фінансового контролю” (зі змінами), від 07.06.2010 №Р-264/0/3-10 „Про внесення змін
до розпорядження голови облдержадміністрації від 26.10.2007 №Р-477/0/3-07
та посилення внутрішнього фінансового контролю за витрачанням бюджетних коштів та зміцненням фінансової дисципліни у бюджетній сфері”, керуючись статтями 22, 26 Бюджетного кодексу України, Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції” від 07.04.2011 №3206-VI, ч. 6 ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1.            Створити робочу групу щодо забезпечення ефективного функціонування внутрішнього фінансового контролю, усунення порушень чинного законодавства та запобігання і протидії проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів.
2.            Затвердити:
2.1. Склад робочої групи щодо забезпечення ефективного функціонування внутрішнього фінансового контролю, усунення порушень чинного законодавства та запобігання і протидії проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів згідно з додатком 1.
2.2. Положення про робочу групу щодо забезпечення ефективного функціонування внутрішнього фінансового контролю, усунення порушень
                                                                       2
чинного законодавства та запобігання і протидії проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів згідно з додатком 2.
3.            Рекомендувати головам Баглійської, Дніпровської, Заводської районних у місті рад Галагузі П.М., Саусю О.В., Пелипасу В.К.
та Карнаухівському селищному голові Фріске Т.В. створити відповідні робочі групи для забезпечення ефективного функціонування внутрішнього фінансового контролю, усунення порушень чинного законодавства та запобігання і протидії проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів.
4.            Контроль за виконанням цього рішення доручити члену виконавчого комітету міської ради, міському голові Сафронову С.О.
 
 
 
Міський голова                                                                           С.О.САФРОНОВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 24.07.2013216
 
СКЛАД
робочої групи щодо забезпечення ефективного функціонування
внутрішнього фінансового контролю, усунення порушень чинного законодавства та запобігання і протидії проявам корупції
у сфері використання бюджетних коштів
 
ГУБА
Тетяна Петрівна
-
перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради,
голова робочої групи
 
ШЕВЧЕНКО
Тетяна Миколаївна
 
-
 
директор департаменту фінансів міської ради,
заступник голови робочої групи
 
МРОЧКО
Юлія Миколаївна
 
-
 
заступник директора департаменту, начальник відділу доходів департаменту фінансів міської ради, секретар робочої групи
 
БІЛИЙ
Олександр Сергійович
 
-
 
начальник юридичного відділу міської ради
 
БОГОВИК
Сергій Леонідович
 
-
 
депутат Дніпродзержинської міської ради
VI скликання, голова постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та банківської діяльності (за згодою)
 
ГУБА
Сергій Олександрович
 
-
 
начальникуправління Державної казначейської служби України у м. Дніпродзержинську
(за згодою)
 
ЗАВГОРОДНЯ
Тетяна Жоржівна
 
-
 
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради
 
ЛІПІНСЬКИЙ
Андрій Віталійович
 
-
 
начальник Дніпродзержинської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області (за згодою)
 
МАСЛЕННИКОВА
Наталія Степанівна
 
-
 
начальник Дніпродзержинської об’єднаної державної фінансової інспекції (за згодою)
 
ПЕЛИПАС
Галина Володимирівна
 
-
 
начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції міської ради
 
2
 
 
ПОЛЯКОВА
Людмила Григорівна
 
-
 
депутат Дніпродзержинської міської ради
VI скликання, голова постійної комісії міської ради з питань правової політики, законності та правопорядку (за згодою)
 
СКОРОБОГАЧ
Світлана Анатоліївна
 
-
 
начальник обліково-фінансового відділу – головний бухгалтер міської ради
 
 
 
Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів
міської ради, керуючий справами
виконавчого комітету міської ради                                                        Т.Ж.Завгородня
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 24.07.2013216
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу щодо забезпечення ефективного функціонування внутрішнього фінансового контролю, усунення порушень чинного законодавства та запобігання і протидії проявам корупції
у сфері використання бюджетних коштів
 
                    1.                Робоча група щодо забезпечення ефективного функціонування внутрішнього фінансового контролю, усунення порушень чинного законодавства та запобігання і протидії проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів (далі – робоча група) є дорадчим органом Дніпродзержинської міської ради, утвореним з метою забезпечення ефективного використання коштів міського бюджету, контролю за дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни керівниками виконавчих органів міської ради – головними розпорядниками бюджетних коштів.
                    2.                Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями і дорученнями голови обласної державної адміністрації, міського голови, а також цим Положенням.
                    3.                Основними завданнями робочої групи є розроблення і подання міському голові пропозицій щодо посилення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, усунення причин та умов порушень чинного законодавства, запобігання і протидії проявам корупції при використанні бюджетних коштів, а також здійснення контролю за виконанням прийнятих управлінських рішень з цих питань.
                    4.                Відповідно до покладених завдань робоча група:
4.1.         Аналізує стан здійснення заходів щодо забезпечення ефективного функціонування внутрішнього фінансового контролю, усунення порушень чинного законодавства та запобігання і протидії проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів керівниками виконавчих органів міської
ради – головними розпорядниками бюджетних коштів і вносить відповідні рекомендації щодо поліпшення існуючої ситуації.
4.2.         Інформує міського голову про заходи, що вживаються керівниками виконавчих органів міської ради – головними розпорядниками бюджетних коштів щодо забезпечення дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та усунення порушень чинного законодавства, запобігання і протидії проявам корупції при використанні бюджетних коштів.
                    5.                Для виконання покладених завдань робоча група має право:
 
 
2
5.1.         Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію головних розпорядників бюджетних коштів – керівників виконавчих органів міської ради, голів районних у місті рад та Карнаухівського селищного голову про стан здійснення заходів щодо забезпечення ефективного функціонування внутрішнього фінансового контролю, усунення порушень чинного законодавства та запобігання і протидії проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів.
5.2.         Надавати за дорученням міського голови керівникам виконавчих органів міської ради, головам районних у місті рад та Карнаухівському селищному голові рекомендації щодо усунення порушень чинного законодавства та запобігання і протидії проявам корупції.
5.3.         Уносити міському голові пропозиції про притягнення посадових осіб до відповідальності за неналежне виконання покладених на них обов’язків щодо забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів, запобігання і протидії проявам корупції при їх використанні та іншим порушенням законодавства.
5.4.         Одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій (незалежно від підпорядкованості та форми власності) інформацію, документи, статистичні дані і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
5.5.         Доводити до відома керівників виконавчих органів міської ради, голів районних у місті рад та Карнаухівського селищного голови рішення робочої групи з питань, що вносилися на її розгляд.
                    6.                Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та її членів.
                    7.                Основною організаційною формою діяльності робочої групи
є засідання.
Засідання проводиться згідно з окремим затвердженим графіком.
Про день і місце засідання робочої групи її члени та запрошені повідомляються не пізніше, ніж за день. У цей же строк членам робочої групи та запрошеним
на засідання особам надаються для ознайомлення відповідні матеріали
з питань, які вносяться на розгляд.
Засідання робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутні
не менше двох третин від її складу. Засідання робочої групи проводить
її голова. Участь членів робочої групи в її засіданнях є обов’язковою.
                    8.                У засіданнях робочої групи можуть брати участь посадові особи прокуратури, правоохоронних та контролюючих органів.
                    9.                Рішення робочої групи приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів робочої групи.
Рішення робочої групи, прийняті в межах її компетенції, мають бути враховані при прийнятті управлінських рішень виконавчими органами міської, районних у місті та Карнаухівської селищної рад.
 
3
У разі потреби рішення робочої групи можуть бути реалізовані шляхом надання доручень або видання розпоряджень міським головою.
                  10.             Підготовка матеріалів до засідань робочої групи та контроль
за виконанням прийнятих нею рішень здійснюється секретарем робочої групи.
 
 
 
Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів
міської ради, керуючий справами
виконавчого комітету міської ради                                                       Т.Ж.Завгородня