Положення про фестиваль

Додаток 2
до рішення міської ради
від 29.02.2012403-20/VІ

 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про міську премію в галузі культури, мистецтва та літератури
Міська премія в галузі культури, мистецтва та літератури (далі – премія) засновується з метою збереження і розвитку творчого потенціалу міста Дніпродзержинськ, сприяння розвитку професійного мистецтва, самодіяльної народної творчості, подальшого вдосконалення системи естетичного виховання в місті, сприяння формуванню позитивного іміджу творчої особистості, матеріальної підтримки працівників культури та мистецтва, формування сприятливих умов для становлення особистості, визнання особистого внеску
у розвиток культури окремих митців, заохочення за особисті заслуги та значні досягнення в галузі культури, мистецтва та літератури, на виконання рішення Дніпродзержинської міської ради від 15.12.2010 №24-02/VІ «Про затвердження програми розвитку культури у м. Дніпродзержинську на 2011 – 2015 роки».
Премія є найвищою, найбільш престижною творчою відзнакою
за вагомий внесок в українську культуру та мистецтво в м. Дніпродзержинську.
Премія щорічно присуджується в 7-ми номінаціях:
-         театральне мистецтво;
-         образотворче та декоративно-прикладне мистецтво;
-         музичне мистецтво;
-         література;
-         самодіяльна художня творчість;
-         музейна справа;
-         бібліотечна справа.
Премією відзначаються високопрофесійні роботи, заходи тощо, які утверджують ідеали гуманізму, відроджують і збагачують національну культуру, історичну пам'ять народу, його національну свідомість та самобутність, виконані на найвищому професійному рівні, стали мистецьким
і духовним надбанням,
а також визначною подією в культурному
та літературно-мистецькому житті міста.
Претендентами на премію можуть бути як професійні, так й аматорські творчі колективи, заклади культури, їх колективи та працівники, окремі виконавці, викладачі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, окремі особи.
Критеріями оцінки кандидатур шукачів є:
-        відповідність оформлення заявок вимогам цього положення;
-        соціальна значимість результатів роботи претендента премії для розвитку міста;
-         активна участь у культурному житті міста.
Премією можуть нагороджуватися громадяни України, які творчо працюють на території міста.
Особи, колективи, яким премія вже була присуджена, можуть бути висунуті повторно в тій же номінації, але не раніше ніж через 5 років.
Премія присуджується в останню декаду грудня у розмірі п'ять тисяч гривень. У разі відзначення премією колективу авторів, всім лауреатам видаються дипломи, а грошова частина премії розподіляється між ними порівну.
На здобуття премій подаються нові оригінальні твори і роботи, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття премій.
Для розгляду пропозицій щодо претендентів на присудження премії
та їхніх творів утворюється експертна рада,
персональний склад якої затверджується цим рішенням.
Листи-клопотання про висунення претендентів на здобуття премії
та відповідні документи подаються до управління культури та туризму міської ради з 1 січня по 1 жовтня поточного року і передаються до експертної ради для розгляду. Присудження премії здійснюється на підставі розпорядження міського голови за поданням управління культури та туризму міської ради.
Висунення претендентів на здобуття премії здійснюється за ініціативи управління культури та туризму міської ради, виконавчих комітетів районних у місті рад, творчих спілок, національно-культурних товариств, літературно-мистецьких об'єднань, культурно-мистецьких закладів міста, громадських організацій мистецького та просвітницького спрямування, фондів, музейних установ, розташованих на території міста.
Кожен заклад чи колектив може представити на здобуття премії одного претендента у відповіднійномінації.
Самовисунення на міську премію, а також одночасне висунення одного і того ж твору на премію та інші премії не допускається.
На здобуття премії до 1 жовтня поточного року до управління культури та туризму міської ради подаються наступні документи:
-        лист-подання на кандидата від імені закладу, установи чи спілки, що його висуває. У листі-поданні на претендента вказується прізвище, ім'я та по батькові, дата, місяць, рік народження, посада і місце роботи, домашня адреса і контактний телефон, ксерокопії паспорта та ідентифікаційного коду,
у разі коли претендентом є колектив, копія паспорта і картка ідентифікаційного номера його керівника;
-        творча характеристика особи чи колективу із зазначенням творчих здобутків за останній календарний (для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів – навчальний) рік, почесного звання, інших ознак громадського визнання його діяльності, відповідність критеріям оцінки;
-        перелік нагород за підсумками участі у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та обласних конкурсах, фестивалях, інших культурно-мистецьких акціях (ксерокопії дипломів, свідоцтв, витягів
з протоколів рішень журі, оргкомітетів, інших підтверджуючих документів);
-        ксерокопії публікацій у засобах масової інформації.
Колектив авторів твору, поданий на здобуття премії, не може становити більше трьох осіб, колектив виконавців – більше п'яти учасників.
Якщо на здобуття премії висунуто роботу члена експертної ради, він протягом обговорення кандидатур та присудження премії не бере участь у роботі експертної ради.
Рішення по кожній кандидатурі приймається на закритому засіданні експертної ради більшістю голосів від загального складу експертної ради, а за умови розгляду лише одного претендента – 2/3 від загального складу експертної ради.
При необхідності представники експертної ради виїжджають на місця для ознайомлення з роботою та результатами творчої діяльності кандидатів на здобуття премії.
Рішення про присудження премій оприлюднюється у засобах масової інформації, на веб-сайті міської ради.
Експертна рада не веде листування з претендентами на здобуття премій, кандидатури яких були відхилені.
Надані на розгляд експертної ради документи і матеріали
не рецензуються, претендентам не повертаються.
Особам, удостоєним премії, присвоюється звання лауреата премії
у відповідній номінації та вручається диплом. Зразок диплому розробляє, погоджує з експертною радою та забезпечує виготовлення управління культури та туризму міської ради.
Дипломи лауреатів премії вручаються до 30 грудня поточного року.
Кошти на виплату грошових премій, виготовлення дипломів
та придбання квітів для лауреатів щорічно передбачаються в міському бюджеті.
Кількість премій визначається в межах лімітів бюджетних зобов'язань на відповідний фінансовий рік.
Фінансування витрат на виплату премій покладається на головне фінансове управління міської ради за рахунок коштів, передбачених
у кошторисі управління культури та туризму міської ради.
Виплата премій здійснюється централізованою бухгалтерією управління культури та туризму міської ради у встановленому законодавством порядку.
 
Секретар міської ради                                                         О.В.Рукавішнікова