Додаток 1
до постанови Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у
сфері комунальних послуг, 30.05.2014   № 633

 

Структура тарифу на централізоване водопостачання
Комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міської ради
"Міськводоканал"
                                                                                                                                                            Без ПДВ

№ з/п
Найменування показників
Загальні показники
тис. грн на рік
грн/м3
1
2
3
4
1
Виробнича собівартість, у т. ч.:
77 416,695
3,0395
1.1
прямі матеріальні витрати, у т. ч.:
50 251,054
1,9729
1.1.1
електроенергія
2 797,181
0,1098
1.1.2
витрати на придбання води в інших підприємств
45 767,910
1,7969
1.1.3
витрати на реагенти
212,662
0,0083
1.1.4
матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)
1 473,300
0,0578
1.2
прямі витрати на оплату праці
4 824,972
0,1894
1.3
інші прямі витрати, у т. ч.:
2 975,817
0,1168
1.3.1
відрахування на соціальні заходи
1 827,217
0,0717
1.3.2
амортизаційні відрахування
1 148,600
0,0451
1.3.3
інші прямі витрати
0,000
0,0000
1.4
загальновиробничі витрати, у т. ч.:
19 364,852
0,7603
1.4.1
витрати на оплату праці
9 267,768
0,3639
1.4.2
відрахування на соціальні заходи
3 509,704
0,1378
1.4.3
амортизаційні відрахування
214,066
0,0084
1.4.4
інші витрати
6 373,314
0,2502
2
Адміністративні витрати, у т. ч.:
4 771,699
0,1873
2.1
витрати на оплату праці
2 436,372
0,0957
2.2
відрахування на соціальні заходи
922,654
0,0362
2.3
амортизаційні відрахування
88,428
0,0035
2.4
інші витрати
1 324,245
0,0520
3
Витрати на збут, у т. ч.:
2 396,208
0,0941
3.1
витрати на оплату праці
1 480,932
0,0581
3.2
відрахування на соціальні заходи
560,829
0,0220
3.3
амортизаційні відрахування
13,500
0,0005
3.4
інші витрати
340,947
0,0134
4
Інші операційні витрати
172,000
0,0068
5
Фінансові витрати
0,000
0,0000
6
Повна собівартість
84 756,602
3,3277
7
Розрахунковий прибуток, у т. ч.:
498,719
0,0196
7.1
податок на прибуток
0,000
0,0000
7.2
дивіденди
0,000
0,0000
7.3
резервний фонд (капітал)
0,000
0,0000
7.4
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)
498,719
0,0196
7.5
інше використання прибутку
0,000
0,0000
8
Вартість централізованого водопостачання за відповідним тарифом, тис. грн
85 255,32
9
Тариф на централізоване водопостачання, грн/м3
3,35
10
Обсяг реалізації, тис. м3
25 470,37

Директор Департаменту тарифної політики та
регулювання відносин у сфері централізованого                                                                         
водопостачання та водовідведення                                                                          А.Михайлістий

 

Завантажити цей додаток