Головна / Запобігання проявам корупції /
2016-02-19 09:05:46
          

 

Додаток
до розпорядження міського голови
від 17.02.2016 № 54 -р
ПЛАН
заходів щодо запобігання корупції у виконавчих органах
Дніпродзержинської міської ради на 2016 рік


п/п
Зміст заходів
Відповідальні за виконання
Строк виконання
1.            
Забезпечення виконання законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про запобігання корупції» посадовими особами виконавчих органів міської ради
Керівники виконавчих органів міської ради
Постійно
2.            
Забезпечення виконання вимог Закону України «Про правила етичної поведінки» посадовими особами виконавчих органів міської ради
Керівники виконавчих органів міської ради
Постійно
3.            
Забезпечення розроблення внутрішніх планів щодо запобігання корупції у виконавчих органах міської ради
Керівники виконавчих органів міської ради
До 29 лютого
4.            
Забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина при розгляді звернень громадян за принципами Національної антикорупційної стратегії
Відділ звернень громадян
міської ради,
керівники виконавчих органів
міської ради,
відділ взаємодії
з правоохоронними органами
та  запобігання корупції міської ради
Постійно
5.            
Оновлення нормативно-правових актів з антикорупційних питань на інформаційних терміналах, встановлених у будівлях міської ради, відділі звернень громадян міської ради та управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва (Міського центру муніципальних послуг) міської ради
Юридичний відділ міської ради,
відділ інформаційних технологій міської ради,
відділ взаємодії
з правоохоронними органами
та запобігання корупції міської ради
за необхідності
6.            
Забезпечення функціонування спеціальної телефонної «гарячої лінії» для громадян, які бажають надати керівництву міської ради інформацію про факти вчинення корупційних правопорушень посадовими особами виконавчих органів міської ради, негайного інформування відділу взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції про надходження зазначеної інформації
Відділ звернень громадян
міської ради

Згідно
з графіком
7.            
Забезпечення оперативного реагування на звернення громадян, що надходять на урядову телефонну «гарячу лінію» та «гарячу лінію» голови облдержадміністрації
Відділ звернень громадян
міської ради,
керівники виконавчих органів
міської ради
Постійно
8.            
Надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам
з питань реалізації і захисту прав людини, зокрема антикорупційного законодавства на виконання розпорядження міського голови від 18.08.2011 №162-р «Про організацію надання безоплатної первинної правової допомоги»
Відділ звернень громадян
міської ради
Згідно
з графіком
9.            
Своєчасне інформування міського голови про факти вчинення корупційних правопорушень посадовими особами виконавчих органів міської ради, зазначеними громадянами
у їх зверненнях або у інформаціях, які надходять від імені юридичних осіб, громадських організацій та об’єднань
Відділ звернень громадян
міської ради,
загальний відділ міської ради
У разі надходження звернень із зазначенням фактів корупції
10.        
Здійснення за дорученням міського голови згідно із вимогами чинного антикорупційного законодавства перевірки повідомлень громадян та юридичних осіб щодо причетності посадових осіб виконавчих органів міської ради до вчинення корупційних правопорушень
Відділ взаємодії
з правоохоронними органами
та запобігання корупції міської ради
У разі надходження звернень із зазначенням фактів корупції
11.        
Проводити на виконання ст.53 Закону України «Про запобігання корупції» роботу щодо перевірки анонімних повідомлень про порушення вимог цього закону
Відділ взаємодії
з правоохоронними органами
та запобігання корупції міської ради
15 днів
12.        
Розміщення на офіційному веб-сайті міської ради даних про антикорупційну діяльність виконавчих органів міської ради, інформації про осіб, притягнутих до відповідальності      за вчинення корупційних правопорушень, з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності
 
Відділ взаємодії
з правоохоронними органами
та запобігання корупції міської ради,
відділ персоналу міської ради,
відділ інформаційної діяльності
та взаємодії з громадськістю
міської ради,
відділ інформаційних технологій міської ради
Постійно
13.        
Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення на офіційному веб-сайті міської ради тематичного розділу, що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг та організації належної роботи за принципом «єдиного вікна»
Управління надання муніципальних послуг
та розвитку підприємництва (Міський центр муніципальних послуг) міської ради
Постійно
14.        
Надання керівникам, посадовим особам виконавчих органів міської ради роз’яснень положень законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про правила етичної поведінки», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції», Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 №214
Юридичний відділ міської ради,
відділ персоналу міської ради,
відділ взаємодії
з правоохоронними органами
та запобігання корупції міської ради
 
Протягом року
15.        
Проведення з посадовими особами виконавчих органів міської ради бесід з питань дотримання антикорупційного законодавства
Керівники виконавчих органів міської ради
Щомісяця
 
16.        
Ужиття заходів щодо виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків, сприяння їх усуненню
Керівники виконавчих органів міської ради,
відділ персоналу міської ради,
відділ взаємодії
з правоохоронними органами
та протидії корупції міської ради
Постійно
17.        
Проведення анкетування посадових осіб виконавчих органів міської ради з метою виявлення корупційних ризиків у діяльності виконавчих органів міської ради
Відділ взаємодії
з правоохоронними органами
та запобігання корупції міської ради
II півріччя
2016 року
18.        
Визначення у виконавчих органах міської ради посад, пов’язаних з підвищеним корупційним ризиком, та повідомлення відділу взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції
Відділ персоналу міської ради

За необхідності
19.        
Упровадження ротації посадових осіб, які працюють на посадах, пов’язаних з підвищеним корупційним ризиком, та створення дієвого кадрового резерву на вказані посади
Відділ персоналу міської ради
За необхідності
20.        
Надання до відділу взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції міської ради інформації про притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень керівників і посадових осіб виконавчих органів міської ради, яка надходить від судів, спеціальних суб’єктів протидії корупції, інших джерел
Загальний відділ міської ради
 
При надходженні відповідної інформації,
рішення суду
21.        
Проведення аналізу діяльності виконавчих органів міської ради щодо наявності корупційних ризиків
Відділ взаємодії
з правоохоронними органами
та запобігання корупції міської ради
До 20.07.2016
та 20.01.2017
22.        
Організація проведення службових розслідувань стосовно посадових осіб, які вчинили корупційне правопорушення, та з метою виявлення причин та умов, що призвели до його вчинення або невиконання вимог антикорупційного законодавства
Відділ персоналу міської ради,
відділ взаємодії
з правоохоронними органами
та запобігання корупції міської ради
За необхідності
23.        
Продовження роботи щодо унесення змін до положень виконавчих органів міської ради,     та посадових інструкцій керівників виконавчих органів міської ради в частині покладання обов’язків стосовно вжиття заходів із дотримання антикорупційного законодавства,                з урахуванням рішення міської ради від 29.01.2016 № 39-04/VII «Про структуру виконавчих органів Дніпродзержинської міської ради VII скликання, загальну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів»
Керівники виконавчих органів міської ради
Протягом року
 
24.        
Ініціювання у разі неможливості усунення конфлікту інтересів шляхом заміщення посадової особи іншою особою та відсутності можливостей для її переведення на іншу посаду відповідної категорії посад, у найкоротший строк, але не більше ніж протягом одного робочого дня, прийняття керівництвом міської ради рішення про здійснення контролю        за рішеннями, що приймаються цією посадовою особою з обов’язковим визначенням форми контролю, відповідальної особи та вимог щодо прийняття рішення стосовно предмета конфлікту інтересів
Керівники виконавчих органів міської ради
За необхідності
25.        
Письмове інформування міського голови про всі випадки виникнення конфлікту інтересів    з обов’язковим зазначенням заходів, ужитих для його запобігання та врегулювання
Посадові особи та керівники виконавчих органів міської ради
Упродовж трьох робочих днів з дня встановлення факту конфлікту інтересів
26.        

Організація та проведення службових розслідувань за кожним фактом невжиття заходів реагування на запобігання виникненню конфлікту інтересів та його врегулювання                 з прийняттям відповідних рішень згідно із законодавством, залучення до проведення службових розслідувань в обов’язковому порядку відділу взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції з метою встановлення наявності корупційних чинників,      у тому числі причин виникнення неврегульованого конфлікту інтересів для подальшого ужиття заходів реагування відносно посадових осіб, які допустили такі факти

Відділ персоналу міської ради,
відділ взаємодії
з правоохоронними органами
та запобігання корупції міської ради
У разі встановлення таких фактів
27.        
Проведення за кожним фактом ненадання передбаченої законом інформації фізичним або юридичним особам, необґрунтованої відмови в наданні такої інформації, а також її несвоєчасності та/або недостовірності, службових розслідувань, за результатами
яких прийняття рішень згідно із законодавством
Відділ персоналу міської ради,
відділ взаємодії
з правоохоронними органами
та запобігання корупції міської ради
У разі  встановлення таких фактів
28.        
Забезпечення якісного добору кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору
Конкурсна комісія
для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування
в апараті Дніпродзержинської міської ради та її виконавчих органах
Протягом року
29.        
Забезпечення попередження осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчих органах міської ради, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про службу            в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції»
та «Про запобігання корупції»
Відділ персоналу міської ради
Протягом року
30.        
Забезпечення згідно з вимогами законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції»  подання новоприйнятими посадовими особами виконавчих органів міської ради відомостей щодо працюючих близьких осіб у виконавчих органах міської ради та подальше постійне оновлення такої інформації стосовно близьких
осіб уже працюючих посадових осіб міської ради
Відділ персоналу міської ради
Протягом року
31.        
Забезпечення проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують   на зайняття посад посадових осіб у виконавчих органах міської ради відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Закону України «Про запобігання корупції»  та Указу Президента України «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»
Відділ персоналу міської ради
 
Постійно
32.        
Забезпечення перевірки наявності конфлікту інтересів осіб, які вперше претендують         на зайняття посад у виконавчих органах міської ради або призначаються на посади            за переведенням тощо з обов’язковим ознайомленням цих осіб під особистий підпис
з обмеженнями щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення            з іншими видами діяльності, одержання подарунків (пожертв), роботи близьких осіб, а також про зобов’язання вживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладне письмове повідомлення безпосереднього керівника про наявність або виникнення конфлікту інтересів
Відділ персоналу міської ради,
виконавчі органи міської ради
 
Постійно
33.        
Участь в організації та проведенні семінарських занять з питань запобігання та протидії проявам корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів
Юридичний відділ міської ради,
відділ персоналу міської ради,
відділ взаємодії
з правоохоронними органами
та запобігання корупції міської ради
Протягом року
34.        
Забезпечення до призначення на посаду у виконавчих органах міської ради контролю за усуненням кандидатами на таку посаду обставин, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, у тому числі шляхом відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління або в будь-який інший спосіб
Відділ персоналу міської ради,
юридичний відділ міської ради
Постійно
35.        
Попередження керівників, посадових осіб виконавчих органів міської ради та осіб,             які протягом 2015 року звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану           з виконанням функцій місцевого самоврядування, про подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік
Відділ персоналу міської ради, виконавчі органи міської ради
До 01.04.2016

36.        
Подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру        за 2015 рік
Керівники та посадові особи виконавчих органів міської ради,
особи, які протягом 2015 року звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану
з виконанням функцій місцевого самоврядування
До 01.04.2016
37.        
Оприлюднення відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру голови міської ради, секретаря, першого заступника   та заступників міського голови, визначеними статтею 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»
Відділ персоналу міської ради
 
Протягом
30 днів з дня подання декларації
38.        
Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради,       в тому числі з антикорупційного законодавства на базі Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Відділ персоналу міської ради,
керівники виконавчих органів
міської ради
Згідно
з планом-графіком
39.        
Забезпечення заходів щодо підвищення рівня трудової та виконавської дисципліни                у виконавчих органах міської ради, посилення контролю за обліком робочого часу для попередження фактів корупції серед посадових осіб
Відділ персоналу міської ради,
керівники виконавчих органів
міської ради,
відділ взаємодії
з правоохоронними органами
та запобігання корупції міської ради
Постійно
40.        
Інформування відповідних служб, органів  про посадових осіб виконавчих органів міської ради, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення або пов’язані з корупцією правопорушення
Відділ персоналу міської ради
 
У строки, визначені
законодавством

 
Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради                                                                                                     О.О.Плахотнік