Реєстр закупівель 2015

РЕЄСТР ЗАКУПІВЕЛЬ,

що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2015 рік

(згідно з  кошторисом на 2015 рік)

ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,

код за ЄДРПОУ 34827792

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

з/п

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

Очікувана

вартість предмета закупівлі

(з ПДВ грн.)

Процедура закупівлі

Орієнтований початок

проведення  процедури закупівлі

Примітка

 

1

2

3

4

5

6

1.           

Папір і картон оброблені

(папір офісний, картон, факс папір)

17.12.7

2210

3 780,00

(три тисячі сімсот вісімдесят грн.)

-

лютий

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановлені ст.2 п.1  Закону України "Про здійснення державних закупівель"

2.           

Послуги щодо друкування інші

(бухгалтерські, статистичні та інші бланки, посвідчення і т.ін.);

КТКВМБ 180107

(підготовка та видання інформаційно-довідкових матеріалів з питань раціонального використання енергоресурсів, підвищення

енергоефективності та енергозбереження)

18.12.1

2210

 

 

 

2240

220,00

 

 

 

+15 000,00

 

15 220,00

(п'ятнадцять тисяч двісті двадцять грн.)

-

вересень

-«-

3.           

Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки

32.99.1

2210

280,00

(двісті вісімдесят грн.)

-

лютий

-«-

4.           

Вироби канцелярські, паперові (марки, конверти, листівки, бухгалтерські книги, журнали, папки, швидкозшивачі картонні, зошити, візитниці, алфавіт ниці, календарі, планінги і т.ін.)

17.23.1

2210

1 000,00

(одна тисяча грн.)

-

-«-

-«-

5.           

Вироби з дроту, ланцюги та пружини (скоби, скріпки)

25.93.1

2210

100,00

(сто грн.)

-

-«-

-«-

6.           

Вироби пластмасові інші (приладдя канцелярське з пластмас, скоч, точили, файли, книга-дисплей, папка пластикова, реєстратори і т.ін.)

22.29.2

2210

480,00

(чотириста вісімдесят грн.)

-

лютий

-«-

7.           

Фарби та лаки на основі полімерів  (коректори, маркери)

20.30.1

2210

100,00

(сто грн.)

-

-«-

-«-

8.           

Клеї

20.52.1

2210

40,00

(сорок грн.)

-

-«-

-«-

9.           

Машинки друкарські, машини для обробляння текстів і лічильні машини (калькулятори)

28.23.1

2210

400,00

(чотириста грн.)

-

квітень

-«-

10.      

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (придбання комплектуючих виробів, деталей до комп’ютерної техніки, картриджі)

КТКВМБ 010116 (07)                  (комп'ютерна техніка з ліцензійним програмним забезпеченням)

26.20.1

2210

 

 

 

3110

2 000,00

 

 

 

+ 50 000,00

52 000,00

(п’ятдесят дві тисячі грн.)

-

-«-

-«-

11.      

Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг (передплата періодичних видань) 53.10.1

2210

2 400,00

(дві тисячі чотириста грн.)

-

Червень,

грудень

-«-

12.      

Перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом (послуги з перевезення легковим автомобілем)

49.39.3

2240

61 200,00

(шістдесят одна тисяча двісті грн.)

-

січень

-«-

13.      

Послуги щодо передавання даних і повідомлень (абонплата за телефони та міжміські переговори)

61.10.1

2240

9 000,00

(дев’ять тисяч грн.)

-

-«-

-«-

14.      

Послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами (послуги мережі Інтернет)

61.10.4

2240

1 800,00

(одна тисяча вісімсот грн.)

-

-«-

-«-

15.      

Послуги пов’язані з особистою безпекою (відшкодування послуг з охорони приміщень)

80.10.1

2240

9 600,00

(дев’ять тисяч шістсот грн.)

-

-«-

-«-

16.      

Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші. (заправка картриджів)

62.09.2

2240

2 400,00

(дві тисячі чотириста грн.)

-

-«-

-«-

17.      

Ремонтування комп'ютерів і периферійного устаткування (послуги з поточного ремонту оргтехніки)

95.11.1

2240

1 900,00

(одна тисяча дев’ятсот грн.)

-

-«-

-«-

18.      

Послуги щодо страхування загальної відповідальності

65.12.5

2240

248,00

(двісті сорок вісім грн.)

-

грудень

-«-

19.      

Збирання безпечних відходів, непридатних ля вторинного користування (вивезення сміття)

38.11.2

2240

120,00

(сто двадцять грн.)

-

січень

-«-

20.      

Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості (оренда приміщення)

68.20.1

2240

2,00

(дві грн.)

-

жовтень

-«-

21.      

Програмне забезпечення системне на фізичних носіях (придбання системного програмного забезпечення (МS Windows, Windows Server)

58.29.1

2240

 

43 085,00(сорок три тисячі вісімдесят п’ять грн.)

-

квітень

-«-

22.      

Програмне забезпечення як завантажні файли (придбання прикладного програмного забезпечення (MS Office)

58.29.3

2240

8 355,00

(вісім тисяч триста п’ятдесят п’ять грн.)

-

-«-

-«-

23.      

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

35.30.1

2271

23 880,00

(двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят грн.)

 

-

січень

-«-

24.      

Вода природна (водопостачання та водовідведення)

36.00.1

2272

1 733,00

(одна тисяча сімсот тридцять три грн.)

-

січень

-«-

25.      

Енергія електрична

35.11.1

2273

49 823,00

(сорок дев’ять тисяч вісімсот двадцять три грн.)

-

-«-

-«-

Кредиторська заборгованість

26.      

Папір і картон оброблені

(папір офісний, картон, факс папір)

17.12.7

2210

1 884,00

(одна тисяча вісімсот вісімдесят чотири грн.)

-

березень

-«-

27.      

Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; штемпельні подушечки)

32.99.1

2210

100,00

(сто грн.)

-

-«-

-«-

28.      

Вироби канцелярські, паперові (марки, конверти, листівки, бухгалтерські книги, журнали, папки, швидкозшивачі картонні, зошити, візитниці, алфавітниці, календарі, планінги і т.ін.) 17.23.1

2210

588,00

(п’ятсот вісімдесят вісім грн.)

-

-«-

-«-

29.      

Вироби пластмасові інші (приладдя канцелярське з пластмас, скоч, точили, файли, книга-дисплей, папка пластикова, реєстратори і т.ін.)

22.29.2

2210

300,00

(триста грн.)

-

березень

-«-

30.      

Фарби та лаки на основі полімерів  (коректори, маркери)

20.30.1

2210

146,00

(сто сорок шість грн.)

-

-«-

-«-

31.      

Клеї

20.52.1

2210

66,00

(шістдесят шість грн.)

-

-«-

-«-

32.      

Послуги щодо експлуатації таксі (послуги з перевезення легковим автомобілем)

49.32.1

2240

9 396,00

(дев’ять тисяч триста дев’яносто шість грн.)

-

-«-

-«-

33.      

Послуги щодо передавання даних і повідомлень (абонплата за телефони та міжміські переговори)

61.10.1

2240

745,00

(сімсот орок п’ять грн.)

-

-«-

-«-

34.      

Послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами (послуги мережі Інтернет)

61.10.4

2240

130,00

(сто тридцять грн.)

-

-«-

-«-

35.      

Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші. (заправка картриджів) 62.09.2

2240

570,00

(п’ятсот сімдесят грн.)

-

-«-

-«-

36.      

Ремонтування комп'ютерів і периферійного устаткування (послуги з поточного ремонту оргтехніки)

95.11.1

2240

555,00

(п’ятсот п’ятдесят п’ять грн.)

-

березень

-«-

37.      

Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек (послуги із страхування орендованого приміщення)

65.12.4

2240

233,00

(двісті тридцять три грн.)

-

-«-

-«-

38.      

Утилізування відсортованих матеріальних ресурсів (утилізація обладнання)

38.32.1

2240

76,00

(сімдесят шість грн.)

-

-«-

-«-

180107 «Фінансування енергозберігаючих заходів»

39.      

Роботи електромонтажні (улаштування системи освітлення спортивних залів ДЮСШ №1 із застосуванням енергозберігаючих світильників

43.21.1

2240

100 000,00

(сто тисяч грн.)

-

 

 

40.      

Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (створення веб-сайту «Енергозбереження» в мережі Інтернет)

62.01.1

 

2240

8 000,00

(вісім тисяч)

-

 

 

41.      

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (запровадження системи моніторингу енергоспоживання в закладах та установах бюджетної сфери)

62.01.1

2282

100 000,00

(сто тисяч грн.)

-

 

 

42.      

Розробка проектної документації на проведення термомодернізації, реконструкції системи опалення будівлі комунального закладу «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов 1 ступеня – колегіум №16 м. Дніпродзержинська»

з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1- 1:2013

3142

77 000,00(сімдесят сім тисяч грн.)

-

 

 

43.      

 Встановлення сонячного колектору для підігріву гарячої води на побутові потреби спеціального дошкільного навчального закладу (дитячий садок) №13 «Росинка»

з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013

3142

100 000,00

(сто тисяч грн.)

-