Головна / Запобігання проявам корупції /
2015-12-24 16:50:10
          
Нормативно-правові акти щодо запобігання проявам корупції

 

 
-         Закон України від 14 жовтня 2014 р. №1699-VII «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»
-         Закон України від 7 квітня 2011 р. №3207-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»

-         Закон України від 13 січня 2011 р. №2939-VI «Про доступ до публічної інформації»

-         Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 01.01.2010 №251-V
-         Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 01.01.2006 №2476-IV
-         Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 01.03.2010 №252-V
-        Модельний кодекс поведінки державних службовців країн Ради Європи (схвалено Рекомендацією Кабінету Міністрів Ради Європи Європейським країнам «Про кодекси поведінки для державних службовців», травень 2000 р., №R (2000)10)

-         Указ Президента України від 10.06.1997 №503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності»

-         Указ Президента України від 14.10.2014 №808/2014 "Про національну раду з питань антикорупційної політики"

-         Указ Президента України від 25.01.2012 року №33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»
-         Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 №950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування»
-         Постанова Кабінету міністрів України від 29.04.2015 № 265 "Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки"
-         Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1195 «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»
-         Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 № 295  «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики»
-         Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 №642-р «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування»
-         Наказ Мін’юсту від 23.06.2010 №1380/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів»
-         Наказ Мін’юсту від 11.01.2012 №39/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення»
-         Наказ Мін’юсту від 23.03.2012 №448/5 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав»
-         Наказ Нацдержслужби від 04.08.2010 № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця»

-         Наказ Нацдержслужби від 26.12.2011 №86 «Про затвердження Примірного положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою як подарунка державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державній або комунальній установі чи організації»

-         Наказ МОЗ України від 30.07.2012 № 578 "Про порядок проведення медичного огляду та спеціальної перевірки особи, яка претендує на заяняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування"

-         Роз’яснення Мін’юсту «Корупційні ризики в діяльності державних службовців» від 12.04.2011