Головна / Запобігання проявам корупції /
2016-01-22 14:27:46
          

 

Виконавчими органами Дніпродзержинської міської ради протягом 2015 року проводилася робота щодо виконання плану заходів щодо запобігання і протидії корупції у виконавчих органах Дніпродзержинської міської ради на 2015 рік, затвердженого розпорядження міського голови від 16.02.2015 №30-р.

         Посадовими особами виконавчих органів міської ради забезпечено виконання Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції», «Про правила етичної поведінки».

Відділом взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції міської ради, відділом персоналу та юридичним відділом міської ради у звітному періоді надавались посадовим особам виконавчих органів міської ради роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства України.

Виконавчими органами міської ради були затверджені внутрішні плани заходів щодо запобігання проявам корупції на 2015 рік, відповідно до яких проводилась робота щодо запобігання корупції в цих структурних підрозділах.

Відділом організації діяльності міської ради до відома депутатів міської ради VI скликання доведено інформацію про введення в дію Закону України «Про запобігання корупції», внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.59-1 щодо конфлікту інтересів).

Рішенням міської ради від 29.05.2015 №1328-63/VI здійснення контролю за дотриманням вимог зазначеної вище статті покладалось на постійну комісію з питань правової політики, законності та правопорядку.

З 1 грудня 2015 року рішенням  міської ради від 01.12.2015 №04-01/VII «Про постійні комісії Дніпродзержинської міської ради VII скликання» зазначені повноваження покладені на постійну комісію з питань регуляторної та антикорупційної політики, споживчого ринку, розвитку підприємництва та контролю за тендерними  процедурами.

Відділом організації діяльності міської ради забезпечена реєстрація повідомлень депутатів міської ради щодо конфлікту інтересів.

У виконавчих органах проводилась робота щодо ознайомлення посадових осіб з нормами Закону України «Про запобігання корупції», який вступив у дію 26.04.2015 року.

З метою забезпечення виконання посадовими особами міської ради вимог Закону України «Про запобігання корупції» відділом взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції міської ради були підготовлені службові записки та надіслані інформації до виконавчих органів міської ради щодо ознайомлення посадових осіб під особистий підпис з вимогами ст. 24, 40, 44, 52, 53 Закону та з інформацією щодо забезпечення умов для надання повідомлень працівниками виконавчих органів міської ради про порушення вимог цього Закону іншими особами, визначеними для цієї цілі засобами.

У відділі розглянуто постанову міжвідомчої наради керівників правоохоронних органів та місцевих органів виконавчої влади  м. Дніпродзержинська з питання «Про стан запобігання і протидії корупції в м.Дніпродзержинську в 2014 році», яка відбулася 25.02.2015 року в прокуратурі міста та підготовлено інформацію щодо її виконання.

На координаційну нараду керівників правоохоронних органів міста з питання «Про стан діяльності правоохоронних органів міста по боротьбі зі злочинністю, протидії корупції за І півріччя 2015 року» міському голові підготовлено відповідну інформацію та пропозиції щодо проведення спільних заходів, спрямованих на забезпечення законності та правопорядку у місті, поліпшення роботи за вказаними напрямками.

У звітному періоді відділом взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції міської ради підготовлені розпорядження міського голови від 19.01.2015 №10-р  «Про затвердження Правил врегулювання конфлікту інтересів у виконавчих органах Дніпродзержинської міської ради» та  від 14.07.2015 №150-р про  внесення змін до нього.

Рішенням міської ради від 30.01.2015 №1213-59/VI внесені зміни до положення про відділ взаємодії з правоохоронними органами  та запобігання корупції Дніпродзержинської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 27.02.2013 №713-32/V.

На виконання розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 26.12.2011 №Р-938/0/3-11 працівниками відділу щомісячно надавалась узагальнена інформація щодо стану виконання виконавчими органами міської ради Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції».

У листопаді, грудні 2015 року до облдержадміністрації надавалась інформація з антикорупційних питань щодо проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади».

З метою недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства,  впорядкування роботи виконавчих та дорадчих органів міської ради, забезпечення виконання покладених на відділ повноважень були підготовлені та надані керівництву  17 службових записок з антикорупційних питань.

Відділом взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції міської ради розглянуто 2 повідомлення, які надійшли до міської ради, щодо конфлікту інтересів, який виник у 2 посадових осіб, а також інформацію, надану відділом персоналу міської ради, про результати спеціальної перевірки щодо депутата міської ради. За результатами проведеної роботи скасовано 1 розпорядження міського голови, підготовлено  та направлено 3 інформації про порушення антикорупційного законодавства до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Відділом взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції міської ради розроблені тестові завдання для перевірки знань посадових осіб виконавчих органів міської ради Закону України «Про запобігання корупції».

Протягом 2015 року виконавчими органами міської ради опрацьовано 411 запитів від правоохоронних органів. Керівниками виконавчих органів міської ради на нарадах у колективах проведено 375 бесід на антикорупційні теми.

Для здійснення фінансового контролю, на виконання ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», ст.13 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», відповідно до розпорядження міського голови від 16.01.2015 №8-р «Про декларування доходів посадовими особами виконавчих органів Дніпродзержинської міської ради за 2014 рік» відділом взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції міської ради проводилась методична та роз’яснювальна робота щодо заповнення посадовими особами виконавчих органів міської ради декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.

Відділом взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції здійснено перевірку своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік посадовими особами виконавчих органів міської ради, звільненими посадовими особами та депутатами міської ради, які є самозайнятими особами, безробітними або пенсіонерами. Відповідно до вимог законодавства за результатами перевірки до прокуратури м.Дніпродзержинська направлена інформація стосовно 5 осіб.

Під час перевірки своєчасності подання депутатами міської ради, які є самозайнятими особами, безробітними або пенсіонерами, декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік виявлено, що усі депутати зазначеної категорії своєчасно надали декларації до відділу організації діяльності міської ради.

Відділом персоналу міської ради відповідно до чинного законодавства оприлюднені декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік міського голови та його заступників, секретаря міської ради, керівників виконавчих органів міської ради та їх заступників.

У 2015 році внесено зміни до переліку посад, пов’язаних з  підвищеним корупційним ризиком, ротація посадових осіб, які працюють на таких посадах, не проводилась.

Відповідно до розпорядженням міського голови від 30.12.2014 №259-р «Про затвердження кадрового резерву Дніпродзержинської міської ради та її виконавчих органів на 2015 рік» проведено роботу щодо складання та виконання особистих річних планів особами, які зараховані до кадрового резерву, здійснено аналіз якісного складу кадрового резерву, вживалися заходи щодо його дієвості.

У кадровому резерві міської ради та її виконавчих органів у 2015 році на 283 посадах перебувала 361 особа, у тому числі з вищою освітою – 358  осіб (99,2%), є магістрами державного управління – 26 осіб (7%).

Відділом персоналу міської ради проводилась робота щодо дотримання посадовими особами вимог Законів України «Про запобігання корупції» та «Про службу в органах місцевого самоврядування», здійснювався антикорупційний контроль під час підготовки кадрових облікових документів претендентів на заміщення вакантних посад та при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування. Так, 27 осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті міської ради та її виконавчих органах, були попереджені про встановлені спеціальні обмеження, пов’язанні з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби. Під час проведення конкурсного відбору кандидати проходили перевірку на знання антикорупційного законодавства.

У зв’язку з вступом у дію Закону України «Про запобігання корупції» видано розпорядження міського голови від 23.06.2015 №134-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 19.04.2012 №77-р» та здійснено ознайомлення під підпис посадових осіб виконавчих органів міської ради з обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням у редакції нового Закону.

У Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України підвищили кваліфікацію за програмою короткотермінових семінарів на антикорупційні теми 12 посадових осіб виконавчих органів міської ради.

З метою реалізації Закону України «Про очищення влади», згідно з Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №563, відповідно до розпорядження міського голови                 від 09.12.2014 №242-р «Про реалізацію Закону України «Про очищення влади» відділом персоналу міської ради протягом 2015 року підготовлені та направлені для перевірки, оприлюднені на веб-сайті міської ради інформації відносно 105 посадових осіб.

З метою забезпечення законного та ефективного використання бюджетних коштів та запобігання проявам корупції у сфері їх використання у 2015 році проведено 34 засідання міської та районних комісій з питань забезпечення податкових та інших надходжень до Державного бюджету України, обласного та міського бюджетів і погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій стипендій та інших соціальних виплат, на які були запрошені керівники 105 підприємств міста різних форм власності для вирішення питань погашення заборгованості  по сплаті податкових платежів із заробітної плати та до бюджету Пенсійного фонду України.

На виконання вимог Уряду щодо відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади департамент фінансів міської ради висвітлював в місцевому періодичному виданні (газета «Відомості») матеріали щодо бюджетного процесу. Так, протягом 2015 року опубліковані інформації «Про виконання бюджету міста за 2014 рік» та «Про виконання бюджету міста за  2015 рік», щотижнево на сайті міської ради розміщувалась інформація щодо надходжень доходів у розрізі бюджетоутворюючих джерел та використання коштів міського бюджету.

Відділом інформаційних технологій міської ради оновлено нормативно-правові акти з антикорупційних питань на інформаційних терміналах, встановлених у будівлі міської ради, відділі звернень громадян міської ради та дозвільному центрі  управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва (міському центрі муніципальних послуг).

З метою забезпечення прозорості антикорупційної діяльності міської влади на офіційному веб-сайті міської ради були розміщені підготовлені відділом взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції міської ради документи, а саме: інформація про стан роботи щодо запобігання проявам  корупції в апараті Дніпродзержинської міської ради  та її  виконавчих органах у 2014 році, план заходів щодо запобігання і протидії корупції у виконавчих органах Дніпродзержинської міської ради на 2015 рік, затверджений розпорядженням міського голови від 16.02.2015 №30-р, інформація про його виконання у І півріччі 2015 року. Надавалась інформація для оновлення розділу «Запобігання проявам корупції» на сайті Дніпродзержинської міської ради.

На виконання вимог Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про  місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції» забезпечено доступ громадськості до проектів нормативно-правових актів міської ради, її виконавчого комітету та міського голови для ознайомлення на офіційному веб-сайті міської ради.

Департаментом комунальної власності та земельних відносин міської ради постійно оновлювалась інформація, розміщена на офіційному веб-сайті міської ради, щодо вільних приміщень, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста.

Управлінням надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва (міським центром муніципальних послуг) міської ради постійно забезпечується функціонування, ведення та своєчасне оновлення веб-сторінки міської ради, яка містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг та належної роботи за системою «єдиного вікна».

Відділом звернень громадян щомісяця проводився аналіз звернень громадян, що надійшли на розгляд до міської ради, в тому числі звернень з питань щодо порушення посадовими особами апарату міської ради  виконавчих органів міської ради вимог антикорупційного законодавства та про такі факти інформація своєчасно доводилась до міського голови.

Посадовими особами відділу забезпечувалось безперешкодне здійснення конституційних прав громадян звертатися до міського голови, секретаря міської ради та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради із заявами (клопотаннями), пропозиціями (зауваженнями) щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення, при цьому здійснювався захист персональних даних громадян під час їх обробки.

Згідно з планом відділу звернень громадян міської ради на 2015 рік у приміщенні громадської приймальні Дніпродзержинської міської ради в лютому поточного року посадовими особами відділу було проведено анкетне опитування громадян з питань діяльності органів місцевого самоврядування міста, етичної поведінки посадових осіб. Опитування проводилось за анкетою, затвердженою міським головою. За результатами проведеного анонімного опитування громадян було здійснено аналіз відповідей громадян міста по кожному з наведених 13 питань, запропонованих в анкеті в якій зазначалася лише стать опитуваного та його соціальний стан. В анкетуванні взяло участь 48 громадян, з них за статтю – 28 жінок (58,3%) та 20 чоловіків (41,7%). За соціальним станом респонденти розподілилися наступним чином: робітників - 21 (43.8%); пенсіонерів – 10 (20,8%), військовослужбовець – 1 (0,2%); працівників бюджетної сфери – 8 (16,7%); безробітних – 8 (16,7%). Аналіз відповідей свідчить,  що більшість опитуваних або повністю задоволені роботою місцевої влади (27%) або більше задоволені роботою місцевої влади, ніж ні (33%). Мають зауваження до роботи місцевої влади 14% громадян, цілком незадовільні 12%.

Результати опитування громадян розглянуто на засіданні виконавчого комітету міської ради 24.03.2015 з попереднім розглядом на засіданні постійної діючої міської комісії з питань розгляду звернень громадян при міському голові.

На звернення громадян, які надходили на розгляд  до Дніпродзержинської міської ради з урядової телефонної «гарячої» лінії та Контакт центру «Гаряча лінія голови облдержадміністрації», здійснювалося оперативне реагування та своєчасне їх опрацювання.

У Дніпродзержинській міській раді протягом звітного періоду функціонувала «пряма» телефонна лінія з керівництвом міської ради та її виконавчого комітету та цілодобова «гаряча» телефонна лінія, на які громадяни, за їх бажанням, могли надати інформацію про факти вчинення корупційних діянь посадовими особами виконавчих органів міської ради. Надавалась безоплатна первинна правова допомога громадськості з питань реалізації і захисту прав людини, зокрема антикорупційного законодавства. За 2015 рік надано безоплатну первинну допомогу 168 громадянам міста.

Виконавчими органами міської ради протягом звітного періоду проводилася робота, спрямована на дотримання посадовими особами виконавської дисципліни, правил етичної поведінки, Правил внутрішнього трудового розпорядку, а також недопущення фактів зловживань службовим положенням, отримання хабара.

В січні поточного року на засіданнях постійних комісій міської ради розглядається проект рішення міської ради «Про структуру виконавчих органів Дніпродзержинської  міської ради, загальну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів» з винесенням на сесію 29 лютого, після чого буде продовжена робота щодо унесення змін до положень  виконавчих органів міської ради та посадових інструкцій керівників виконавчих органів міської ради в частині покладання обов’язків стосовно вжиття заходів із дотримання антикорупційного законодавства.

Відділом взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції міської ради надавалися роз’яснення щодо порядку та шляхів врегулювання конфлікту інтересів при здійсненні своїх повноважень депутатами місцевих рад, як суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення, а також посадовим особам виконавчих органів міської ради.

Для зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з посадовими особами у виконавчих органах міської ради розпочато роботу по запровадженню системи електронного документообігу.

Протягом 2015 року проведено 9 засідань комісій з проведення службового розслідування відносно 2 посадових осіб міської ради щодо виконання ними службових обов’язків.

У 2015 році до Дніпродзержинської міської ради копій судових рішень про притягнення посадових осіб виконавчих органів міської ради до кримінальної або адміністративної  відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення, пов’язані з корупцією, не надходило.

Питання дотримання антикорупційного законодавства посадовими особами виконавчих органів міської ради знаходиться на постійному контролі.

         

 

Відділ взаємодії з правоохоронними органами

та запобігання корупції міської ради