Річний план закупівель на 2013 рік Комунальне підприємство «Спортивний комбінат «Прометей» Дніпродзержинської міської ради

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2013 рік
Комунальне підприємство «Спортивний комбінат «Прометей» Дніпродзержинської міської ради, 30740396
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет
закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Джерело
фінансування
Очікувана
вартість
предмета
закупівлі (грн.)
Процедура
закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Підрозділ(и) (особа(и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів(запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)
Примітки
1
2
3
4
5
6
7
8
40.10.3 Послуги з постачання електроенергії
1163
Кошти місцевого бюджету ( 54 % ) та кошти підприємства (46% )
Не для друку
Закупівля в одного учасника
Грудень 2012 – лютий 2013
Не для друку
 
40.30.1 Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами)
1161
Кошти місцевого бюджету ( 78 % ) та кошти підприємства (22% )
Не для друку
Закупівля в одного учасника
Грудень 2012 – лютий 2013
Не для друку
 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 25.12.2012 року №9.
 
Голова комітету з конкурсних торгів                                                       Черносенко В.А.                                     ______________
                                                                                                                            (прізвище, ініціали)                                    (підпис) М.П.
 
Секретар комітету з конкурсних торгів                                                   Чорна В.М.                                               ______________