Форма запиту на інформацію
 
 
                                                                                   Селищному голові
                                                                         ФРІСКЕ Т. В.
 
                                                                                                   _____________________
                                                                                                      (ПІБ (найменування) запитувача)
 
                                                                                                             __________________________
 
                                                                                                   (поштова адреса або адреса електронної 
                                                                                                     пошти, а також номер телефону, 
                                                                   якщо такий є)
 
 
 
Запит на інформацію
 
_______________________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи  зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо це відомо)
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
______________                                                                    _____________________
       (дата)                                                                                                     (підпис)