Звіт про здійснення державної регуляторної політики.

Звіт

про здійснення державної регуляторної політики Дніпродзержинською міською радою та її виконавчим комітетом

протягом 2014 року

 

Реалізація державної регуляторної політики у 2014 році Дніпродзержинською міською радою та її виконавчим комітетом здійснювалась у відповідності до вимог, визначених Законом України від 11.09.2003             №1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», указами Президента України, іншими нормативними актами, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності, а також вдосконалення правового регулювання господарських

і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання.
у м.Дніпродзержинську, одним із завдань якої є створення умов для широкої участі суб’єктів господарювання у регуляторній діяльності;
(40% складу ради сформовано із представників органів влади, інші 60% складаються із представників громадськості).
яка відповідає інтересам держави і не перешкоджає реалізації права громадян
на підприємницьку діяльність.
від 24.10.2012 № 565-28/VI «Про планування та підготовку проектів рішень міської ради, які носять регуляторний характер» та рішенням виконавчого комітету міської ради від 24.12.2014 №305 «Про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами
та посадовими особами Дніпродзержинської міської ради» всі дії виконуються згідно вимог та процедур державної регуляторної політики:

та посадовими особами Дніпродзержинської міської ради» всі дії виконуються згідно вимог та процедур державної регуляторної політики:
на засіданні координаційної ради з питань розвитку підприємництва
у м.Дніпродзержинську;
з громадськістю тощо;
12 не розглядалися у зв’язку з внесенням змін до чинного законодавства,
а також зі змінами об’єктивних обставин, якими була обумовлена потреба прийняття регуляторних актів, та перенесенням термінів прийняття зазначених регуляторних актів на 2015 рік.
а саме:
і пропозиції, що надійшли у ході проведення громадських обговорень, були проаналізовані і враховані у проектах регуляторних актів.
із відстеження результативності регуляторних актів виконавчими органами міської ради.
до обговорення проектів регуляторних актів.
з питань розвитку підприємництва у м.Дніпродзержинську. В ході засідань значна увага приділялась обговоренню проектів регуляторних актів за участю розробників та представників бізнесу (розглядалися проекти регуляторних актів та відповідні аналізи регуляторного впливу до них).

З метою забезпечення виконання регуляторної діяльності міською радою та її виконавчими органами створено наступну організаційну систему:

- відповідальним за реалізацію регуляторної політики визначено управління з надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва (Міський центр муніципальних послуг) міської ради;

- з метою реалізації повноважень міської ради у здійсненні державної регуляторної політики забезпечується діяльність постійної комісії з питань регуляторної політики, споживчого ринку та розвитку підприємництва;

- діє координаційна рада з питань розвитку підприємництва

- забезпечена діяльність робочої групи для прискореного перегляду регуляторних актів.

Сформованим складом координаційної ради забезпечене дотримання балансу інтересів органів місцевого самоврядування та громадськості

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Дніпродзержинської міської ради є проведення єдиної державної політики у сфері підприємництва,

Основні завдання, на яких концентрувалася робота міської ради в даному напрямку, протягом 2014 року, були спрямовані на:

- встановлення єдиного системного підходу до впровадження регуляторної діяльності;

- забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики;

- забезпечення планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів;

- підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу.

         Міська рада дотримується єдиного підходу з питань підготовки проектів регуляторних актів відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Згідно порядку планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, підготовки та відстеження результативності регуляторних актів, підготовлених виконавчими органами та посадовими особами Дніпродзержинської міської ради, затвердженого рішенням міської ради

- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

- оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізів їх регуляторного впливу шляхом публікації у ЗМІ або на офіційному сайті Дніпродзержинської міської ради;

- обговорення проектів регуляторних актів, в тому числі

- отримання розробниками проектів рішень міської ради висновку постійної комісії Дніпродзержинської міської ради з питань регуляторної політики, споживчого ринку та розвитку підприємництва;

- подання проектів рішень міської до уповноваженого органу (Держпідприємництво України) для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій  щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної  регуляторної політики;

- врахування, у разі наявності, пропозицій та зауважень до проектів регуляторних актів;

- дотримання термінів обговорення проектів регуляторних актів

- здійснення відстежень результативності прийнятих регуляторних актів.

На виконання ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.11.2013 №303 «Про планування діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік» (зі змінами) та рішенням міської ради від 29.11.2013 №957-43/VI «Про планування діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік» (зі змінами та доповненнями) було затверджено:

- план з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік;

- графік здійснення заходів із відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2014 рік.

На кінець року план підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік включав у себе 35 проектів регуляторних актів, з яких прийнято 14. Протягом 2014 року відправлено на доопрацювання 9 проектів регуляторних актів,

Відповідно ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у місті протягом 2014 року проведено роботу щодо відстеження результативності регуляторних актів,

1. Визначені регуляторні акти, строк яких підійшов до здійснення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності.

2. Проведено 12 базових відстежень результативності регуляторних актів, 15 повторних відстежень та 1 періодичне відстеження результативності регуляторних актів за раніше прийнятими регуляторними актами.

3. Готувалися та оприлюднювалися звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

4. На громадських обговореннях за участю в загалом понад 300 осіб розглянуто 19 проектів регуляторних актів. Обґрунтовані зауваження

          Станом на 01.01.2014 в місті діє 67 регуляторних актів, розпочато процедуру щодо 1 проекту регуляторного акта. На 2015 рік планується прийняття 19 регуляторних актів, затверджено графік здійснення заходів

          В цілому реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в місті протягом минулого року була направлена на:

- недопущення прийняття розпорядчих документів з порушенням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

         - активізацію участі громадськості в обговоренні проектів регуляторних актів та забезпечення системної роботи по залученню громадськості

Протягом 2014 року було проведено 11 засідань координаційної ради

Участь громадськості у процесі ухвалення регуляторних актів сприяла підвищенню ефективності дії, вдосконаленню адміністративно-правових відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, прозорості рішень органів місцевого самоврядування.

 

           

 

Міський голова                                                                        С.О.САФРОНОВ