16 днів проти насильства
Акція «16 днів проти насильства»

             Упродовж останніх років з 25 листопада до 10 грудня в усіх регіонах України проходить акція «16 днів проти насильства». Міжнародна акція «16 днів проти насильства» ініційована Центром Жіночого Глобального лідерства у 1991 році з метою привернення уваги громадськості до проблем насильства в сім'ї, а також активізації діяльності державних структур і громадських організацій з метою захисту прав жінок та формування ненасильницької ідеології в суспільстві.
               Метою проведення акції «16 днів проти насильства» є привернення уваги громадськості до актуальної для українського суспільства проблеми подолання насильства в сім’ї, щодо жінок, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав жінок і чоловіків та активізація партнерського руху органів державної влади, державних закладів, громадських організацій до проблем насильства в сім’ї та захисту прав жінок.
              Дати проведення акції є символічними. Вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням прав людини.
25 листопада увесь світ відзначає Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. Офіційно цей день був оголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1999 році, але відзначатися він почав з 1981 року в пам'ять про трагічну загибель трьох сестер Мірабаль, які були жорстоко вбиті під час диктатури домініканського правителя Рафаеля Трухільо в 1960 році.
                 1 грудня – Всесвітній день боротьби із СНІДом.
          2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Він пов'язаний з датою прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 року;
                6 грудня – річниця з дня «Монреальської різанини», коли 14 жінок-студенток були вбиті злочинцем лише через те, що «вони були феміністками»;
            10 грудня – Міжнародний день прав людини. Уряди країн – членів ООН 10 грудня 1948 року визнали права людини «на життя, свободу та недоторканість особи для всіх без винятків», підписавши Загальну декларацію прав людини.
            Світовою громадськістю насильство визнано одним із ключових моментів, які ставлять людину в залежне становище, наносять величезну моральну шкоду суспільству і є перепоною на шляху подолання нерівності і дотримання людських прав. Без подолання цього соціально небезпечного явища неможливо створити умови для самореалізації людини, реалізації принципів рівних прав, свобод і можливостей кожного громадянина.
             В умовах сьогодення, коли Україна знаходиться на шляху побудови демократичного, громадянського правового суспільства, у якому найвищою соціальною цінністю визнаються людина, її життя і здоров'я, честь, гідність, недоторканість, в українському законодавстві відбувається поступова адаптація до існуючих міжнародних стандартів з прав людини і прав жінок зокрема.
           Протидію явищу насильства в родині було розпочато з прийняття 15 листопада 2001 року Верховною Радою України Закону України «Про попередження насильства в сім’ї». Законом України визначено основні поняття у сфері попередження насильства в сім’ї, форми насильства (фізичне, психологічне, сексуальне, економічне), а також органи і установи, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї. На регіональному рівні координація дій з питань попередження насильства в сім’ї покладається на управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації. В районах та містах області – на відділи у справах сім’ї, молоді та спорту.
           З метою повного охоплення увагою держави найуразливіших верств населення, до штату Дніпродзержинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді введено 35 посад фахівців із соціальної роботи. Їх діяльність спрямовується на раннє виявлення осіб та сімей, у яких існує ризик потрапляння у складні життєві обставини. Своєчасне виявлення таких осіб і сімей унеможливить потрапляння їх у складні життєві обставини та допоможе запобігти насильству в сім'ях.
           На державному рівні прийнято Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року та концепцію Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року. Реалізація заходів на виконання цих документів дозволить знизити кількість правопорушень і злочинів у проблемних сім'ях, компенсувати витрати на лікування постраждалих від насильства, попередити соціальне сирітство, бездоглядність та безпритульність.
           Досягнення позитивних результатів у протидії насильству в сім’ї, щодо жінок, дітей можливе тільки за умови соціального партнерства державних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськості й розробки механізму міжвідомчої взаємодії у цих питаннях.
           Захистіть себе, і цим ви зробите перший крок до захисту інших!
           До проведення акції «16 днів проти насильства» може долучитися:
           - кожна особа, яка своїми власними діями (підтримкою, розповіддю про власний досвід, порадою) може призупинити насильницькі дії;
           - кожна організація, яка може долучитися до проведення даного заходу, провести будь-який захід спільно з іншими організаціями;
           - кожна особа, яка говорить вголос про неприпустимість побиття, психологічного, фізичного та інших видів насильства, про зґвалтування та про приниження жінок і дівчат, чоловіків і хлопців на роботі, в родині, серед друзів чи колег.
           Проведення акції «16 днів проти насильства» у місті координують:
- сектор з питань сім’ї департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради (вул.Москворецька, 19, тел. 3-85-84);
- управління освіти і науки міської ради (просп.Леніна, 36, тел.3-80-88);
- служба у справах дітей міської ради (вул.Москворецька,19, тел.3-85 16);
- Дніпродзержинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (вул.Москворецька, 19, тел. 3-04-13);
- міська громадська організація «Жіночий інформаційно-консультаційний центр» (бульв.Будівельників, 31–88).
           У рамках акції у період з 25.11.2014 до 10.12.2014 в місті заплановано проведення низки заходів, зокрема:
- проведення інформаційно-просвітницької акції «Стоп, насильство» за участю міських та районних структур Баглійської районної у місті ради, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім’ї, правоохоронних органів та громадських організацій, громадськості;
- проведення навчального тренінгу з фахівцями Дніпродзержинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які обслуговують територію Дніпровського району та здійснюють соціальний супровід сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах з приводу вчинення насильства в сім’ї;
- винесення питання про додержання педагогічними працівниками навчальних закладів вимог законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства на засідання методичних об'єднань класних керівників;
- залучення органів учнівського самоврядування та батьківської громадськості до профілактичної роботи щодо запобігання насильству в дитячому середовищі, виховання у дітей та молоді толерантного ставлення в суспільстві;
- створення тематичних виставок матеріалів з питань запобігання насильству в сім'ї у середніх загальноосвітніх навчальних закладах;
- проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань виховання гендерної культури та запобігання всім формам насильства в сім'ї, профілактики суїцидів у навчальних закладах міста, у т.ч. членами волонтерського руху, організація перегляду відеофільмів «Жорстоке поводження з людьми», «Насильству - стоп!», «Станція призначення - життя», «Продаж у рабство»;
- проведення правового всеобучу для батьків «Сім’я та сімейні цінності»;
- відвідування дітей, які перебувають на обліку у службі у справах дітей, як такі, які опинилися в складних життєвих обставинах з причини скоєння фізичного, психологічного, сексуального або економічного насилля щодо дитини в сім’ї;
- проведення навчальних семінарів для батьків із сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, за програмою «Батьківство в радість» та за корекційною програмою «Виховання без ляпасу» для батьків, які неналежно виконують свої батьківські обов’язки та виховують дітей від 0 до 6 років;
- розповсюдження соціальної реклами щодо попередження насильства в сім’ї.