Загальний відділ міської ради

 Начальник  відділу - ТОВМАЧ Людмила Володимирівна

Служ.тел. 3-23-76, e-mail: zagal@old.dndz.gov.ua
Адреса: 51931, м.Дніпродзержинськ, пл. Дзержинського, 2, к.115
 
 
 
Посадові особи та працівники загального  відділу міської ради:
П.І.Б., посада
Номер
кабінету
у будівлі
міської ради
Номер
службового телефону
Загальний відділ
ІЛЛАРІОШИНА Наталія Анатоліївна
заступник начальника відділу
121
3-10-63
ДАНЮК Світлана Анатоліївна
головний спеціаліст
114
3-73-44
ШЕВЧЕНКО Лариса Олександрівна
головний спеціаліст
114
3-73-44
КОЗЛОВА Ірина Василівна
головний спеціаліст
128
3-00-44
МИХАЙЛОВСЬКА Ірина Володимирівна
головний спеціаліст
128
3-00-44
CОЛДАТЕНКО Олена Вікторівна
головний спеціаліст
127
3-05-33
ХИЖНЯК Людмила Іванівна
кур’єр
127
3-05-33
ЗЕМЛЯНКО Алла Анатоліївна
головний спеціаліст
119
3-23-74
КАС'ЯН Оксана Вадимівна
головний спеціаліст
119
3-23-74
ГАЙДУК Ольга Валеріївна
секретар керівника
215
53-30-70
ЯНЧЕВСЬКА Ірина Едвардівна
секретар керівника
201
3-84-55
ЗОСІЧ Оксана Вікторівна
секретар керівника
221
3-76-14
ПИРОГОВСЬКА Наталія Олександрівна
секретар керівника
202
3-86-55

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні завдання загального відділу міської ради:
 - Організація діловодного забезпечення управлінської діяльності виконавчого комітету міської ради відповідно до чинного законодавства та згідно з інструкціями і правилами діловодства.
 - забезпечення реалізації чинних державних стандартів та норм сучасного українського правопису й ділового мовлення щодо організації роботи зі службовими документами.
- забезпечення супроводження діяльності керівництва міської ради.
- забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради в частині підготовки матеріалів на його засідання відповідно до плану роботи виконавчого комітету міської ради.
- здійснення діловодного контролю за строками виконання службових документів.
- розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для вдосконалення діловодного процесу у виконавчих органах міської ради.
- надання методичної допомоги виконавчим органам Дніпродзержинської міської ради з питань діловодства.
- ведення поточного архіву службових документів, що опрацьовуються відділом.
- організація взаємодії виконавчого комітету міської ради з іншими органами виконавчої влади вищого рівня щодо виконання законів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень та доручень міського голови, рішень виконавчого комітету міської ради за напрямами діяльності відділу.
 - сприяння впровадженню новітностей у діловодне забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради.