Рішення Дніпродзержинської міської ради, прийняті на 51 сесії міської ради 27 червня 2014 року
 
УКРАЇНА

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

С             51               сесія        VI         скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  27.06.2014  1073-51/VI                                            

м. Дніпродзержинськ                   

 

 

Про затвердження переліку

адміністративних послуг, які надаються

через Центр надання адміністративних послуг

м.Дніпродзержинська

 

          З метою подальшої реалізації реформи системи надання адміністративних послуг, на виконання Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України №523-р від 16.05.2014 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», керуючись ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг м.Дніпродзержинська «Міський центр муніципальних послуг» (додається).

          2. Прийом заяв суб’єктів звернень щодо адміністративних послуг затверджених даним рішенням, видача суб’єктам звернень оформлених результатів надання адміністративних послуг або відмов в їх наданні здійснюється виключно через Центр надання адміністративних послуг м.Дніпродзержинська «Міський центр муніципальних послуг».

          3. Встановити, що у Центрі надання адміністративних послуг м.Дніпродзержинська «Міський центр муніципальних послуг» здійснюється прийом:

          3.1. Заяв щодо муніципальних послуг  підприємств, організацій, установ комунальної та інших форм власності, видача оформлених результатів надання таких послуг або відмов у їх наданні. Перелік муніципальних послуг визначається відповідними меморандумами про співпрацю у сфері надання муніципальних послуг.

 

 

2

          3.2. Скарг з питань захисту прав споживачів згідно компетенції органів місцевого самоврядування.

          3.3. Інших звітів, декларацій та заяв передбачених відповідними меморандумами про співпрацю у сфері надання муніципальних послуг.

          4. Пункти 1 – 44 затвердженого цим рішенням переліку набирають чинності з дати, відповідно визначеної розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 16.05.2014 №523-р.

5. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 28.08.2013 №892-40/VI (зі змінами).

6. Організацію виконання цього рішення покласти на управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва (Міський центр муніципальних послуг) міської ради (Гурська), контроль – на постійну комісію міської ради з питань регуляторної політики, споживчого ринку та розвитку підприємництва (Левченко).

 

 

 

Міський голова                                                                       С.О.САФРОНОВ

 

 

Додаток
до рішення міської ради
від 27.06.20141073-51/VI

 

Перелік адміністративних послуг,

які надаються через Центр надання адміністративних послуг м.Дніпродзержинська «Міський центр муніципальних послуг»

з/ч

Назва послуги

Суб’єкт
надання
адміністративної послуги

1.  

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

Реєстраційна служба Дніпродзержинського міського управління юстиції

2.  

Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

3.  

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

4.  

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

5.  

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

6.  

Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

7.  

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

8.  

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем за її рішенням

9.  

Державна реєстрація:

права власності на нерухоме майно;

інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

10.   

Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

11.   

Реєстрація громадського об’єднання

12.   

Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

13.   

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

14.   

Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

15.   

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

16.   

Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

17.   

Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання

18.   

Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

19.   

Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

20.   

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

21.   

Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

22.   

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

Баглійський, Дніпровський, Заводський районні відділи
у м.Дніпродзержинську
ГУ Державної міграційної служби України
у Дніпропетровській області

23.   

Оформлення та видача проїзного документа дитини

24.   

Оформлення та видача паспорта громадянина України

25.   

Оформлення та видача паспорта громадянина України, у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

26.   

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

27.   

Реєстрація місця проживання особи

28.   

Зняття з реєстрації місця проживання особи

29.   

Реєстрація місця перебування особи

30.   

Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

31.   

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Відділ Держземагентства у м.Дніпродзержинську Дніпропетровської області

32.   

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

33.   

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

34.   

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

35.   

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

36.   

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

37.   

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

38.   

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

обмеження у використанні земель

земельну ділянку

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

39.   

Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю)

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

40.   

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

41.   

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

42.   

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

43.   

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

44.   

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

45.   

Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання підготовчих робіт

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області

46.   

Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання будівельних робіт

47.   

Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації

48.   

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Дніпродзержинське МУ ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області

49.   

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

Дніпродзержинське міське управління ГУ Держсанепідслужби у Дніпропетровській області

50.   

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства

51.   

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі

52.   

Дозвіл (санітарний паспорт) на право експлуатації рентгенівського кабінету (зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів) лікувально-профілактичних закладів

53.   

Дозвіл (санітарний паспорт) Держсанепідслужби на проведення робіт з джерелами іонізуючого випромінювання в установах

54.   

Дозвіл (санітарний паспорт) Держасанепідслужби на постійне перевезення джерел іонізуючого випромінювання (радіоактивних речовин і матеріалів, пристроїв і установок із джерелами іонізуючого випромінювання і радіоактивних відходів) спеціалізованим транспортним засобом

55.   

Дозвіл на  участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

Відділ ДАІ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України
в Дніпропетровській області

56.   

Погодження дорожнього перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом

57.   

Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження

Управління ветеринарної медицини в м. Дніпродзержинськ

 

58.   

Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності: на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

59.   

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), які займаються, виробництвом харчових продуктів підконтрольних державній службі ветеринарної медицини та для агропродовольчих ринків

60.   

Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

61.   

Надання (зміна) адреси об’єктам нерухомого майна

Виконавчий комітет Дніпродзержинської міської ради (адміністративний орган - Управління містобудування та архітектури міської ради)

62.   

Видача (переоформлення, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Управління містобудування та архітектури міської ради

63.   

Внесення змін до дозволу на розміщення зовнішньої реклами

64.   

Продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами

65.   

Погодження дозволу на розміщення зовнішньої реклами

66.   

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

67.   

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

68.   

Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок

69.   

Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

70.   

Продовження терміну дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

71.   

Погодження містобудівних та архітектурних проектних рішень об’єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення

72.   

Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності

Дніпродзержинська міська рада (адміністративний орган – Департамент комунальної власності та земельних відносин міської ради)

73.   

Рішення про продаж земельних ділянок,  комунальної власності

74.   

Надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки

75.   

Надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування

76.   

Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

77.   

Передача земельних ділянок у власність

78.   

Продовження (поновлення) договору оренди земельної ділянки

79.   

Розірвання договору оренди земельної ділянки або припинення права постійного користування

80.   

Надання дозволу на виготовлення технічної документації проекту відведення земельної ділянки

 

81.   

Переведення жилих приміщень та жилих будинків у нежилі у м.Дніпродзержинську

Виконавчий комітет Дніпродзержинської міської ради (адміністративний орган – Департамент комунальної власності та земельних відносин міської ради)

82.   

Видача довідки про встановлення режиму роботи об’єкта

Управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва (Міський центр муніципальних послуг) міської ради

83.   

Організація ярмарок на територій міста тривалістю до 1 місяця

84.   

Погодження розміщення об’єктів виносної дрібно-роздрібної торгівлі для продажу морозива та безалкогольних напоїв у весняно-літній період

85.   

Організація ярмарок на територій міста тривалістю більше 1 місяця

Виконавчий комітет Дніпродзержинської міської ради (адміністративний орган – Управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва (Міський центр муніципальних послуг) міської ради)

86.   

Видача довідки з Реєстру документів дозвільного характеру

Державний адміністратор Управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва (Міський центр муніципальних послуг) міської ради

87.   

Видача ордера на видалення зелених насаджень

Управління промисловості та екології міської ради

88.   

Витяг з протоколу засідання міської комісії для розгляду питань, пов’язаних з відключенням окремих житлових приміщень (квартир) у багатоквартирних житлових будинках від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання за умови встановлення індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання)

Міська комісія для розгляду питань, пов’язаних з відключенням окремих житлових приміщень (квартир) у багатоквартирних житлових будинках від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання за умови встановлення індивідуального теплопостачання
(опалення та/або гарячого водопостачання)

89.   

Затвердження паспорту маршруту для перевізників

Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради

90.   

Внесення змін до паспортів маршрутів

91.   

Відкриття нового маршруту або зміна руху діючих міських автобусних маршрутів загального користування

92.   

Надання дозволу релігійним організаціям на проведення релігійних заходів, які проводяться поза межами культових споруд

Відділ інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю міської ради

93.   

Взяття на облік для надання пільг з безоплатного капітального ремонту власних жилих будинків та квартир особам, які мають на це право

Департамент охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради

94.   

Оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки

95.   

Взяття на облік для оздоровлення ветеранів праці у санаторії «Дніпровський»

96.   

Надання натуральної допомоги малозахищеним верствам населення міста

97.   

Надання матеріальної допомоги громадянам міста за рахунок коштів міського бюджету

98.   

Надання окремим категоріям громадян міста додаткової пільги щодо забезпечення мобільним зв’язком

 

 

Секретар міської ради                                            О.В.РУКАВІШНІКОВА