Додаток до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедури закупівель на 2016 рік

        

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

15 вересня 2014 №1106

 

Додаток

до річного плану  на  2016 рік

                           Архівне управління м.Дніпродзержинська міської ради,  Код за ЄДРПОУ 36071977

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ ( для бюджетних коштів)

 

Очікувана вартість предмета закупівлі

 

Процедура

закупівлі

Орієнтований початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

17.23.1 вироби канцелярські,паперові

ДК016:2010 (CPV за ДК 021:2015 22800000-8,

паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби)

2210

2400,00

( дві тисячі чотириста грн. 00 коп.) без ПДВ

-

-

п.1ст.2 ЗУ №1197-18

69.91.11 підписка періодичних видань, ДК016:2010 (CPV за ДК 021:2015 22212000-9, періодичні видання)

2210

2100,00

( дві тисячі сто грн.00 коп.) з ПДВ

 

 

п.1ст.2 ЗУ №1197-18

17.23.13 Коробки картонні

ДК016:2010 (CPV за ДК 021:2015 22992000-0, папір  або картон ручного виготовлення)

2210

1000,00

( одна тисяча грн.00 коп.) з ПДВ

 

 

п.1ст.2 ЗУ №1197-18

17.23.12 Конверти,листівки поштові закриті

ДК016:2010 (CPV за ДК 021:2015 22310000-6, поштові листівки)

 

 

2210

800,00

(вісімсот грн.00 коп.) з ПДВ

-

-

п.1ст.2 ЗУ №1197-18

25.99.29-31 Драбини та сходні/стрем’янки із заліза чи сталі( крім кованих і штампованих)

ДК016:2010 (CPV за ДК 021:2015 44233000-2, сходи)

 

2210

 

2700,00

( дві тисячі сімсот грн.00 коп.) з ПДВ

 

 

 

п.1ст.2 ЗУ №1197-18

13.20.20-19.00 Тканини бавовняні,не з пряжі різних кольорів, для технічного чи промислового використання

ДК016:2010 (CPV за ДК 021:2015 19212000-5, бавовняні тканини)

 

 

2210

 

500,00

( п’ятсот грн. 00 коп.) без ПДВ

 

-

 

-

 

п.1ст.2 ЗУ №1197-18

РАЗОМ ПО КЕКВ 2210

9500,00

 

 

 

61.10.11послуги стаціонарного телефонного звязку- доступ і користування

ДК016:2010 (CPV за ДК 021:2015 64210000-1, послуги телефонного зв’язку та передачі даних)

 

 

2240

 

2047,00

( дві тисячі сорок сім грн. 00 коп.)

 

-

 

-

 

п.1ст.2 ЗУ №1197-18

80.20.1послуги систем безпеки

ДК016:2010 (CPV за ДК 021:2015 79710000-4,

охоронні послуги)

 

2240

7332,00

( сім тисяч триста тридцять дві грн.00 коп.) без ПДВ

-

-

п.1ст.2 ЗУ №1197-18

95.11.1ремонтування комп’ютерів і периферійного устаткування ДК016:2010 (CPV за ДК 021:2015 50312000-5, технічне обслуговування і ремонт комп’ютерного обладнання)

 

2240

2500,00

( дві тисячі п’ятсот грн.00 коп.) без ПДВ

-

-

п.1ст.2 ЗУ №1197-18

71.12.1   послуги інженерні ДК016:2010 (CPV за ДК 021:2015 50324200-4, послуги з профілактичного обслуговування)

 

 

2240

200,00

( двісті грн.00 коп.)

з ПДВ

 

 

п.1ст.2 ЗУ №1197-18

43.91.19 Роботи покрівельні,інші ДК016:2010 (CPV за ДК 021:2015 (45442000-7, нанесення захисного покриття)

 

2240

7000,00

( сім тисяч грн.00 коп.) з ПДВ

 

 

п.1ст.2 ЗУ №1197-18

86.90.1 послуги у сфері охорони здоровя, інше

ДК016:2010 (CPV за ДК 021:2015 85140000-2, послуги у сфері охорони здоровя)

2240

240,00

( двісті сорок грн.00 коп.) з ПДВ

 

 

п.1ст.2 ЗУ №1197-18

62.12.49 страхування майна ДК016:2010 (CPV за ДК 021:2015 66515200-5, послуги зі страхування майна)

 

 

 

2240

142,00

( сто сорок дві грн.00 коп.) без ПДВ

 

 

п.1ст.2 ЗУ №1197-18

71.20.19-01 послуги щодо калібрування засобів вимірювання

ДК016:2010 (CPV за ДК 021:2015 65500000-8, послуги з реєстрації показів  лічильника

 

2240

 

75,00

( сімдесят п’ять грн.00 коп.) з ПДВ

 

 

п.1ст.2 ЗУ №1197-18

58.29.50 Послуги,щодо надання  лицензій на право користування  програмним  забезпеченням

ДК016:2010 (CPV за ДК 021:2015 48310000-4, послуги з постачання програмного забезпечення)

2240

9760,00

( девять тисяч сімсот шістдесят грн.00 коп.) без ПДВ

-

-

п.1ст.2 ЗУ №1197-18

РАЗОМ ПО КЕКВ 2240

29296,00

 

 

 

35.30.1Пара та гаряча вода; постачання пара та гарячої води ДК016:2010 (CPV за ДК 021:2015 09324000-6, центральне опалення)

 

2271

 

22902,00

( двадцять дві тисячі дев’ятсот дві грн.00 коп.) без ПДВ

 

-

 

-

 

п.1ст.2 ЗУ №1197-18

36.00.1 Вода природна ДК016:2010 (CPV за ДК 021:2015 65100000-4, послуги з розподілу води та супутні послуги)

2272

758,00

( сімсот п’ятдесят вісім грн. 00 коп.) з ПДВ

-

-

п.1ст.2 ЗУ №1197-18

35.11.1  Енергія електрична ДК016:2010 (CPV за ДК 021:2015 (09310000-5, електрична енергія)

2273

144198,00

( сто сорок чотири тисячі сто дев’яносто вісім грн.00 коп.) з ПДВ

-

-

п.1ст.2 ЗУ №1197-18

РАЗОМ ПО КЕКВ 2270

167858,00

 

 

 

РАЗОМ ПО КЕКВ 2200

206654,00

 

 

 

               

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від    13 січня  2016 року №1.

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів                                                 О.В.Галгаш

Секретар                                                                                                                  І.О.Бубнєнкова