Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».
          На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.
        Президент України поставив завдання забезпечити доступ громадян до публічної інформації відповідно до вимог цього закону.
Надання публічної інформації Дніпродзержинською міською радою здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
          Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
        

Закон України від 13.01.2011, № 2939-17 "Про доступ до публічної інформації"

Закон України від 13.01.2011, № 2938-17I "Про інформацію"

Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

Указ Президента України від 05.05.2011 № 548/2011 "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України" 

Розпорядження міського голови від 26.08.2014 № 155-р "Про забезпечення доступу до публічної інформації у Дніпродзержинській міській раді"