Головна / Громаді / Звернення громадян /
2015-01-29 13:18:19
          
Методика оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах Дніпродзержинської міської ради (затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2009 №333)

 
1. Методика оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах Дніпродзержинської міської ради (далі – методика) розроблена відповідно до Закону України “Про звернення громадян” Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року №630 “Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади”, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348.

2. Рівень організації роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах міської ради оцінюється за результатами перевірок виконання вимог нормативно-правових актів посадовими особами виконавчих органів міської ради, аналізу відомостей, які містяться у реєстраційно-контрольних картках чи журналах реєстрації звернень громадян, що ведуться на паперових або електронних носіях, відповідях, довідках, архівних і аналітичних матеріалах, інших документах тощо.

3. Рішення про проведення перевірки та оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах міської ради приймає міський голова шляхом видання розпорядження.

4. Проведення перевірки та оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах міської ради здійснює відділ роботи зі зверненнями громадян міської ради.

5. Рівень організації роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах міської ради оцінюється за показниками, що зазначені у додатку до методики, як такий, що:

5.1. Відповідає вимогам, установленим чинним законодавством України – коли всі показники, за якими оцінюється рівень організації роботи зі зверненнями громадян у відповідному виконавчому органі визначено позитивними.

5.2. Не повністю відповідає вимогам, установленим чинним законодавством України – якщо мінімум два показники визначено негативними.

5.3. Не відповідає вимогам, установленим чинним законодавством України – якщо три і більше показники визначено негативними.

6. За результатами перевірки відділ роботи зі зверненнями громадян міської ради складає звіт та надає міському голові для затвердження за попереднім погодженням із заступником міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради.

6.1. У разі виявлення несуттєвих недоліків в організації роботи зі зверненнями громадян відділ роботи зі зверненнями громадян міської ради надає міському голові пропозиції щодо їх усунення та заходів з поліпшення цієї роботи.

6.2. У разі, коли рівень організації роботи зі зверненнями громадян визначено таким, що не повністю відповідає або не відповідає вимогам, установленим чинним законодавством, відділ роботи зі зверненнями громадян міської ради надає матеріали перевірки та оцінювання на розгляд постійно діючої міської комісії з питань розгляду звернень громадян при міському голові (далі – постійно діюча міська комісія).
За результатами розгляду матеріалів перевірки та оцінювання комісія надає пропозиції міському голові щодо здійснення заходів для поліпшення організації роботи зі зверненнями громадян у виконавчому органі, де здійснювалася перевірка, або вжиття дисциплінарного стягнення.


7. Інформація про результати проведення перевірки та оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян розміщується на внутрішньому сайті міської ради відділом роботи зі зверненнями громадян міської ради.

 

ПОКАЗНИКИ,
за якими оцінюється рівень організації роботи зі зверненнями громадян
у виконавчих органах Дніпродзержинської міської ради
 
1. Дотримання порядку реєстрації звернень громадян на реєстраційно-контрольних картках чи в журналах реєстрації, ведення карток (журналів) обліку особистого прийому громадян.
2. Дотримання порядку формування справ і картотек за зверненнями громадян та їх комплектація.
3. Дотримання строку розгляду звернень громадян.
4. Дотримання строку та порядку пересилання звернень громадян іншим уповноваженим органам.
5. Дотримання порядку розгляду звернень пільгової категорій громадян (інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, жінок, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня").
6. Наявність затверджених графіка і порядку проведення особистого прийому громадян та їх дотримання.
7. Наявність належним чином обладнаного приміщення для проведення особистого прийому громадян, розміщення актів законодавства, інформаційних буклетів, зразків оформлення звернень та інших документів, відомостей про посадових осіб, які ведуть особистий прийом, місце і час прийому, місце знаходження відповідних виконавчих органів міської ради, контактні телефони тощо.
8. Наявність затвердженого графіка роботи телефонної "гарячої лінії", його дотримання, ведення обліку повідомлень громадян.
9. Проведення аналітичної роботи зі зверненнями громадян (аналізу звернень громадян щодо виявлення найбільш актуальних проблем та внесення пропозицій стосовно шляхів їх розв'язання; виявлення причин, що зумовлюють надходження повторних звернень громадян, безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників тощо).
10. Проведення нарад, семінарів, засідань комісій тощо з питань звернень громадян.
11. Планування роботи із зверненнями громадян.
12. Систематичне інформування керівництва міської ради  та її виконавчого комітету про стан роботи зі зверненнями громадян.
13. Розміщення на зовнішньому та внутрішньому сайтах міської ради інформації про організацію роботи із зверненнями громадян, графіка проведення особистого прийому громадян керівництвом, роз’яснень з найбільш актуальних питань громадян тощо.