Обліково-фінансовий відділ

   Начальник обліково-фінансового відділу-головний бухгалтер Дніпродзержинської міської ради:
                              СКОРОБОГАЧ Світлана Анатоліївна
 
Служ.тел.: 53-53-00, e-mail: buh@old.dndz.gov.ua

Адреса: 51931, м.Дніпродзержинськ, пл. Дзержинського, 2, к.208

 

 

 

Посадові особи обліково-фінансового відділу:

 

П.І.Б., посада
Номер
кабінету
Номер
службового телефону
Обліково-фінансовий відділ
Фень Анжела Миколаївна
заступник начальника відділу – головного бухгалтера
209
3-74-44
 
Антонова Вікторія Миколаївна
головний спеціаліст-бухгалтер
 
210
3-73-73
Білоус Вікторія Миколаївна
спеціаліст І категорії-бухгалтер
210
3-73-73

 

Основні завдання обліково-фінансового відділу Дніпродзержинської міської ради:

 

- ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності установи та складення звітності.

- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління   бюджетними   призначеннями   (асигнуваннями)   та   фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

- запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.