До відома споживачів!
 До відома споживачів!

  В управлінні надання муніципальних послуг, розвитку підприємництва (Міський центр муніципальних послуг) Дніпродзержинської міської ради за адресою:
просп. Комсомольський,10/12, м. Дніпродзержинськ громадяни-споживачі мають можливість отримати:

- консультації з питань захисту прав споживачів – надання роз'яснень норм законодавства про захист прав споживачів, які регулюють взаємовідносини споживача і суб'єкта господарювання (продавця товарів, виконавця робіт, надавача послуг);

- допомогу в складанні листів-претензій до продавців товарів та виконавців послуг про поновлення прав та інтересів споживачів;

- надання інформаційної правової допомоги, в тому числі про права та способи захисту інтересів споживачів.

Графік роботи спеціалістів відділу споживчого ринку та захисту прав споживачів у Міському центрі муніципальних послуг: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 12.45, п’ятниця –з 8.00 до 16.00, перерва з 12.00 до 13-00.

Телефони для довідок: 2-48-37, 2-47-95, 2-61-50.

 

Порядок звернення громадян з питання захисту прав споживачів


         Ваше звернення до вказаного органу місцевого самоврядування має відповідати наступним вимогам.

         У відповідності до ст. 5 ЗУ «Про звернення громадян» у зверненні має бути зазначено:

- прізвище, ім’я, по-батькові;

- місце проживання громадянина;

- викладено суть порушеного питання;

- зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

- письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

         Також повідомляємо, що подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

         Витрати, зроблені органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією незалежно від форм власності, об’єднанням громадян, засобами масової інформації у зв’язку з перевіркою звернень, які містять завідомо неправдиві відомості, можуть бути стягнуті з громадянина за рішенням суду.

Слід звернути увагу, що законодавство України під терміном «споживач» розуміє фізичну особу, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧІВ

 

         Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:

1) захист своїх прав державою;

2) належну якість продукції та обслуговування;

3) безпеку продукції;

4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);

5) відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону;

6) звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;

7) об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).

Споживачі також мають інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів.

Споживачі зобов’язані:

1) перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;

2) в разі необхідності роз’яснення умов та правил використання товару — до початку використання товару звернутися за роз’ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;

3) користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;

4) з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару — застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації — дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.

 

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВИРОБНИКА (ВИКОНАВЦЯ)

 

         Виробник (виконавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) продукції, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором.

Гарантійний строк на комплектуючі вироби повинен бути не менший, ніж гарантійний строк на основний виріб, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором.

Гарантійний строк зазначається в паспорті на продукцію або будь-якому іншому документі, що додається до продукції.

Гарантійні зобов’язання у будь-якому випадку включають також будь-які зобов’язання виробника (виконавця) або продавця, передбачені рекламою.

Для продукції, споживчі властивості якої можуть з часом погіршуватися і становити небезпеку для життя, здоров’я, майна споживачів і навколишнього природного середовища, встановлюється строк придатності, який зазначається на етикетках, упаковці або в інших документах, що додаються до неї при продажу, і який вважається гарантійним строком.

Строк придатності обчислюється починаючи від дати виготовлення, яка також зазначається на етикетці або в інших документах, і визначається або часом, протягом якого товар є придатним для використання, або датою, до настання якої товар є придатним для використання.

Продаж товарів, на яких строк придатності не зазначено або зазначено

з порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, строк придатності яких минув, забороняється.

На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

 

Додаток № 1 

                           до постанови Кабінету Міністрів України 

                                 від 19 березня 1994 р. № 172 


 

 

 

ПЕРЕЛІК

сезонних товарів, гарантійні терміни за якими обчислюються з початку відповідного сезону

Одяг, хутряні та інші вироби:

весняно-літнього асортименту — з 1 квітня

осінньо-зимового асортименту — з 1 жовтня

 

Взуття

 

- зимового асортименту - з 15 листопада по 15 березня;

- весняно-осіннього асортименту - з 15 березня по 15 травня

 та з 15 вересня по 15 листопада;

- літнього асортименту - з 15 травня по 15 вересня.

 

У разі продажу товарів за зразками, поштою, а також у випадках, коли час укладення договору купівлі-продажу і час передачі товару споживачеві не збігаються, гарантійний строк обчислюється починаючи від дня передачі товару споживачеві, а якщо товар потребує спеціальної установки (підключення) чи складення — від дня їх здійснення, а якщо день передачі, установки (підключення) чи складення товару, а також передачі нерухомого майна встановити неможливо або якщо майно перебувало у споживача до укладення договору купівлі-продажу, — від дня укладення договору купівлі-продажу.

Стосовно продукції, на яку гарантійні строки або строк придатності не встановлено, споживач має право пред’явити продавцю (виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки було виявлено протягом двох років, а стосовно об’єкта будівництва — не пізніше десяти років від дня передачі їх споживачеві.

При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування продукції в ремонті.

Зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся з вимогою про усунення недоліків.

При обміні товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну.

Гарантійне зобов’язання припиняється на загальних підставах передбачених Цивільним кодексом України.

Гарантійне зобов’язання не припиняється у разі неможливості виконання такого зобов’язання з причини відсутності необхідних для його виконання матеріалів, комплектуючих або запасних частин.

 

ПРАВА СПОЖИВАЧА У РАЗІ ПРИДБАННЯ НИМ ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

 

         У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

Отже, у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків, для пред’явлення своїх вимог щодо придбання товару неналежної якості споживачеві в першу чергу необхідно звернутися із заявою-претензією до продавця чи виробника товару.

 Зразок заяви 1. Придбання товару неналежної якості

 

Подпись: 1. Придбання товару неналежної якості

Кому _____________________________

 

__________________________________

(керівнику організації)

від _______________________________

__________________________________

(ПІБ, адреса, конт. телефон споживача)

 

Претензія *

 

«____»____________ 20__ р в вашому(ій) магазині (організації) я придбав (замовив)
___________________________________________________________________________ .                                                                                                                                                                              
(найменування товару)

Вартість товару складає _______ грн., що підтверджується копією чека (або іншого розрахункового документу).

На  ___________________________ встановлений гарантійний  термін ______ р. (міс.),  що
              (найменування товару)

підтверджується копією гарантійного талону (або іншого документу, що його замінює).

Через _________________ після придбання в _______________ виявились наступні
                                     (термін)                                                      (найменування товару)

недоліки:

                                                                   

1.

2.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» прошу Вас усунути зазначені недоліки протягом 14 календарних днів. У разі неможливості якісного усунення недоліку, прошу Вас замінити товар на такий самий належної якості або повернути кошти.

Прошу Вас надати копії документів, що засвідчують якість і походження                     _________________________________________________________________________ **
                                                    (найменування товару)

Якщо мої вимоги, передбачені законодавством про захист прав споживачів, не будуть задоволені, я буду змушений(а) звернутися до суду з позовною заявою про відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди.

Про результати розгляду прошу Вас повідомити письмово в строк, встановлений діючим законодавством.

 

Дата                                                                                                  Підпис

 

Додатки:

1.      Копія чека (або іншого розрахункового документу).

2.      Копія гарантійного талону (або іншого документу, що його замінює).

 

________________________________________________________________________________

Примітки:

*  – Претензія складається в двох примірниках, з яких один реєструється у продавця (виконавця) та залишається у споживача, а другий – залишається у продавця (виконавця). Якщо продавець відмовляється приймати та реєструвати претензію, то даний екземпляр претензії направляється рекомендованим листом з повідомленням за місцем здійснення підприємницької діяльності.

 

**  – у разі сумніву, щодо якості і походження товару.

 

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, зобов'язані створювати (мати) обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів визначається Кабінетом Міністрів України.

 

Додаток № 2 
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1994 р. № 172

ПЕРЕЛІК 
            товарів, з яких утворюється обмінний фонд
   Телевізори                 Мікрохвильові печі
     Магнітоли                  Кухонні машини
     Магнітофони                В'язальні машини
     Радіоприймачі              Пилососи
     Холодильники               Електропраски
     Морозильники               Електроміксери
     Пральні машини             Електросоковижималки 
     Апарати телефонні, у тому числі мобільного зв'язку
     Персональні комп'ютери та комплектуючі частини до них
     Апаратура для відеозапису та відтворення зображення і звуку
     Електрочайники
     Електрофени
     Електрокавоварки 

 

ПРАВА СПОЖИВАЧА ПРИ ПРИДБАННІ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

 

        

Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем.

Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню) з підстав, зазначених у цій статті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

Додаток № 3 
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1994 р. № 172

 

ПЕРЕЛІК

товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню)

 

Продовольчі товари, лікарські препарати та засоби, предмети сангігієни.

 Непродовольчі товари:

- фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір;

- корсетні товари;

- парфюмерно - косметичні вироби;

- пір'яно-пухові вироби;

- дитячі іграшки м'які;

- дитячі іграшки гумові надувні;

- зубні щітки;

- мундштуки;

- апарати для гоління;

- помазки для гоління;

- розчіски, гребінці та щітки масажні;

- сурдини (для духових музичних інструментів);

- скрипічні підборіддя;

- рукавички;

- тканини;

- тюлегардинні і мереживні полотна;

- килимові вироби метражні;

- білизна натільна;

- білизна постільна;

- панчішно-шкарпеткові вироби;

- товари в аерозольній упаковці;

- друковані видання;

- лінійний та листковий металопрокат, трубна продукція, пиломатеріали, погонажні (плінтус, наличник), плитні матеріали (деревноволокнисті та деревностружкові плити, фанера) і скло, нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем (замовником);

- аудіо-, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із записом;

- вироби з натурального та штучного волосся (перуки);

- товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки для годування тощо);

- інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо);

- ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

  Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж.

Продавець зобов’язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.

При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем провадяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору — в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

 

 

Зразок заяви. 3. Обмін якісного товару 

Кому ______________________________

__________________________________
(керівнику організації)

від _______________________________

__________________________________
(ПІБ, адреса, конт. телефон споживача)

 

Претензія

                

«____»____________ 20__ р в вашому(ій)  магазині (організації) я придбав (замовив) _______________________________________________________________________________ .
                                                     (найменування товару)

Вартість товару складає _______ грн., що підтверджується копією чека (або іншого розрахункового документу).

На _________________________ встановлений гарантійний термін ______ р. (міс.), що
                        (найменування товару)

підтверджується копією гарантійного талону (або іншого документу, що його замінює).

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», у зв’язку з тим, що він не задовольнив мене за формою (габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням), прошу Вас обміняти ______________________ на аналогічний.                                                                                                                                                                                                                                                                    (найменування товару)

Якщо мої вимоги, передбачені законодавством про захист прав споживачів, не будуть задоволені, я буду змушений(а) звернутися до суду з позовною заявою про відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди.

Про результати розгляду прошу Вас повідомити письмово в строк, встановлений діючим законодавством.

 

Дата                                                                                                  Підпис

 

Додатки:

1.      Копія чека (або іншого розрахункового документу).

2.      Копія гарантійного талону (або інший документ, що його замінює) тощо.

 

Примітки:

* - Претензія складається в двох примірниках, з яких один реєструється у продавця (виконавця) та залишається у споживача, а другий – залишається у продавця (виконавця). Якщо продавець відмовляється приймати та реєструвати претензію, то даний екземпляр претензії направляється рекомендованим листом з повідомленням за місцем здійснення підприємницької діяльності.

 


ПРАВА СПОЖИВАЧА У РАЗІ ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ (НАДАННЯ ПОСЛУГ)

Споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за договором або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений строк стає неможливим.
Якщо значну частину обсягу послуги чи робіт (понад сімдесят відсотків загального обсягу) вже було виконано, споживач має право розірвати договір лише стосовно частини послуги або робіт, що залишилася.

Якщо під час виконання робіт (надання послуг) стане очевидним, що їх не буде виконано з вини виконавця згідно з умовами договору, споживач має право призначити виконавцю відповідний строк для усунення недоліків, а в разі невиконання цієї вимоги у визначений строк - розірвати договір і вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення недоліків третій особі за рахунок виконавця.

У разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право на свій вибір вимагати:

1) безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) у розумний строк;

2) відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги);

3) безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи; 
        4) відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи;

5) реалізації інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладення відповідного договору.

Зазначені вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) або під час її виконання (надання), а в разі неможливості виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) - протягом гарантійного чи іншого строку, встановленого договором, чи протягом двох років з дня прийняття виконаної роботи (наданої послуги) у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого законодавством або договором.

За наявності у роботі (послузі) істотних недоліків споживач має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.
        Виконавець залежно від характеру і специфіки виконаної роботи (наданої послуги) зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи (надання послуги).
Якщо під час виконання робіт (надання послуг) виникає необхідність у додаткових роботах (послугах), що не були передбачені умовами договору, виконавець зобов'язаний одержати від споживача дозвіл на виконання таких робіт (надання послуг).

Будь-які додаткові роботи (послуги), виконані (надані) виконавцем без згоди споживача, не створюють для споживача будь-яких зобов'язань щодо їх оплати.
Вимоги цієї статті не поширюються на виконання робіт з гарантійного ремонту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Зразок заяви. 2. Виконання робіт (надання послуг)

 


 

 

Кому ______________________________

__________________________________
(керівнику організації)

 

 

від _______________________________

__________________________________
(ПІБ, адреса, конт. телефон споживача)

 

 

Претензія

 

«____»____________ 20__ р. в вашому(ій) магазині (організації) я замовив __________________________________________________________________________ .                                                                                                                                                                                         (найменування роботи (послуги)

Вартість роботи (послуги) складає _______ грн., що підтверджується копією договору (або іншого розрахункового документу).

На  ____________________________ встановлений гарантійний  термін ______ р. (міс.),  що
           (найменування роботи (послуги)

підтверджується копією гарантійного документу (або іншого документу, що його замінює).

Через ____________ після виконання в ____________________ виявились наступні недоліки:
                (термін)                                         (найменування роботи (послуги)

1.       

2.       

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів» прошу Вас безоплатно усунути зазначені недоліки у виконаній роботі (наданій послузі) у строк 14 днів. У разі неможливості якісного усунення недоліку, прошу Вас розірвати договір про виконання робіт (надання послуг) та повернути кошти. Якщо мої вимоги, передбачені законодавством про захист прав споживачів, не будуть задоволені, я буду змушений(а) звернутися до суду з позовною заявою про відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди.

Про результати розгляду прошу Вас повідомити письмово в строк, встановлений діючим законодавством.

 

Дата                                                                                                  Підпис

 

Додатки:

1.      Копія договору (або іншого розрахункового документу).

2.      Копія гарантійного документу (або іншого документу, що його замінює).

________________________________________________________________________________

Примітки:

 *- Претензія складається в двох примірниках, з яких один реєструється у продавця (виконавця) та залишається у споживача, а другий – залишається у продавця (виконавця). Якщо продавець відмовляється приймати та реєструвати претензію, то даний екземпляр претензії направляється рекомендованим листом з повідомленням за місцем здійснення підприємницької діяльності.