Звіт
про результати  періодичного відстеження результативності регуляторного акта рішення міської ради „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого та окремо індивідуально визначеного майна,  що належить до комунальної власності територіальної громади м.Дніпродзержинська” від 28.05.2009 № 692-37/V зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 30.10.2013 № 920-42/VI
 
1.    Назва виконавця заходів з відстеження – департамент комунальної власності Дніпродзержинської міської ради
2.     Цілі прийняття регуляторного акта:
- на виконання вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;
- з метою забезпечення прозорості і гласності при укладанні договорів оренди шляхом проведення конкурсів на право укладання договорів;
- застосування відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.
3.     Строк виконання заходів з відстеження: серпень 2014
4.     Тип відстеження: періодичне
5.     Методи одержання результатів відстеження: статистичні дані
підприємств, організацій, установ комунальної власності, узагальнені департаментом комунальної власності та земельних відносин Дніпродзержинської міської ради
6.     Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність,
а також способи одержання даних: протоколи засідання конкурсних комісій, звіти комунальних підприємств-орендодавців, спілкування з орендарями комунальної власності територіальної громади міста.
7.     Кількісні та якісні значення показників результативності акта: за
період дії регуляторного акта було проведено 126 конкурсів на право укладання договорів оренди, за їх результатами укладено 355 договори оренди нерухомого та окремо індивідуально визначеного майна. Після набрання чинності змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 21.04.2011 укладання договорів переважно проводиться шляхом вивчення попиту на об’єкти оренди і тільки у разі надходження двох або більше заяв, проводиться конкурс.
     8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей. Вважаємо, що в цілому мета прийняття регуляторного акта досягнута, процедура проведення конкурсу є прозорою: оголошення про проведення конкурсу та підсумки публікуються в місцевій пресі, застосування відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону дає можливість суттєвого збільшення орендної плати в процесі проведення конкурсу.
 
 

Міський голова                                                                                     С.О.САФРОНОВ