Головна / Громаді /
0000-00-00 00:00:00
          
 
ПРОЕКТ
рішення міської ради
 
 
 
 
 
Про затвердження Правил
утримання домашніх тварин
у місті Дніпродзержинськ
 
З метою встановлення порядку утримання у місті Дніпродзержинськ домашніх тварин, забезпечення чистоти і порядку на території міста відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» керуючись ст. ст. 26, 42, 59, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Правила утримання домашніх тварин у місті Дніпродзержинськ (додаток).
2. Рекомендувати головам Баглійської, Дніпровської, Заводської районних у місті, Карнаухівської селищної рад Дейнезі Є.В., Гузенку К.О., Пелипасу В.К., Мазалову С.М., начальнику управління житлового господарства міської ради Підгурському забезпечити здійснення обліку і реєстрації домашніх тварин у місті Дніпродзержинськ.
3. Запропонувати управлінню ветеринарної медицини у м. Дніпродзержинськ (Чорний) здійснювати заходи з планового щеплення домашніх тварин, їх вакцінації, а при необхідності – біостерилізації.
4. Інформаційно-аналітичному відділу, прес-службі міської ради (Гайнуліна) залучити засоби масової інформації для проведення просвітницької роботи серед населення щодо дотримання цих правил.
5. Управлінню житлового господарства міської ради (Підгурський), управлінню комунального господарства міської ради (Сокуренко), управлінню охорони навколишнього природного середовища міської ради (Плєшаков) забезпечити здійснення контролю за виконанням цих Правил та вживати своєчасних заходів з попередження, недопущення та усунення їх порушень.
6. Організацію виконання цього рішення покласти на, управління житлового господарства міської ради (Підгурський), управління комунального господарства міської ради (Сокуренко), управління охорони навколишнього природного середовища міської ради (Плєшаков) координацію – на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради (Астапенко), контроль – на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності (Сокуренко Ж.В.).
 
 
 
Міський голова                                                           Я.С. КОРЧЕВСЬКИЙ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення міської ради
від _________ № ___________
 
 
Правила
утримання домашніх тварин
у місті Дніпродзержинськ
 
I. Загальні положення
1.1. Правила утримання домашніх тварин у місті Дніпродзержинськ (далі – Правила) розроблено відповідно до вимог законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб».
1.2. Ці Правила поширюються на фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності (крім установ Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного митного контролю України), які утримують тварин на території міста Дніпродзержинськ.
1.3. Фізичні та юридичні особи, які утримують або/та розводять тварин, зобов’язані суворо дотримуватись вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», інших нормативних актів, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та цих Правил, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози безпеці людей, а також іншим тваринам.
1.4. Правила є нормативно-правовим актом, яким встановлюються вимоги до утримування домашніх тварин у місті Дніпродзержинськ.
1.5. Правилами встановлюється порядок утримання у місті Дніпродзержинськ домашніх тварин із забезпеченням гуманного ставлення до них та чистоти і порядку на території міста. За недодержання Правил передбачено відповідальність згідно з чинним законодавством України.
1.6. Поняття та терміни, які використовуються у цих Правилах, мають такі значення:
- домашні собаки та коти – тварини, які утримуються власниками як домашні улюбленці, помічники (поводирі незрячих, охоронці житла та іншого майна), об’єкти комерційного використання, що знаходяться під контролем (наглядом) власника, членів його сім’ї або уповноваженої власником особи;
- службові тварини – тварини, які використовуються в пошукових, сторожових, патрульно-постових, захисно-вартових, пошуково-рятувальних і інших цілях;
- поводир незрячого (тварина супроводу) – собака, яка використовується для полегшення пересування в умовах міста інвалідів, позбавлених зору, осіб, які мають обмежені фізичні можливості і потребують допомоги спеціально підготовленого собаки;   
- реєстрація домашніх тварин – система обліку тварин, яка здійснюється виконавчими комітетами районних у місті рад на підвідомчій їм території шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази домашніх тварин;
- ідентифікація домашніх тварин – біркування, чіпування, паспортування тварин тощо з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;
- місце або зона для вигулу тварин – територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умов дотримання вимог Правил;
- навчально-дресирувальний майданчик для собак – огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія, призначена для дресирування собак;
- екскременти – відходи життєдіяльності тварини;
- потенційно-небезпечні собаки – собаки, які належать до порід собак, визнаних потенційно небезпечними, а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки. Перелік потенційно небезпечних порід собак додається до цих Правил;
- собаки, визнані небезпечними, – собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним актом, складеним з дотриманням вимог чинного законодавства України;
- адаптованість собаки в умовах населеного пункту – перевірка мінімально необхідного переліку навичок, виконання яких дозволяє визначити стан нервової системи собаки, його керованість, ступінь безпеки по відношенню до його власника й оточення, а також наявність у самого власника навичок керування собакою;
- бездоглядні тварини – домашні собаки та коти, незалежно від породи та призначення (у тому числі собаки, що мають ошийник з особистим номерним знаком і намордник), які знаходяться без власника та не на прив’язі на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах та бульварах, пляжах, у громадському транспорті й інших громадських місцях;
- вигулювання собак – тимчасове знаходження собак у присутності їхніх власників або осіб, що їх заміняють, на відкритому повітрі поза місцями постійного проживання цих собак з метою задоволення їхніх фізіологічних потреб і гармонійного розвитку;
- відчуження тварини – передача права власності на тварину юридичним чи фізичним особам у спосіб, не заборонений чинним законодавством;
- власник домашньої тварини – юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що їй належить на праві власності або на інших підставах, які не суперечать законодавству України;
- пункт тимчасового утримання тварин (пункт перетримки) – спеціально обладнані приміщення (території) для тимчасового утримання вилучених бездоглядних тварин;
- евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають передсмертні страждання;
- біостерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);
- карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову та тимчасової ізоляції.
Інші поняття у цих Правилах вживаються у значенні, які наведені в законах України «Про благоустрій населених пунктів» та «Про захист тварин від жорстокого поводження».
1.7. Для забезпечення громадського обговорення та отримання пропозицій і зауважень від підприємств, установ і організацій усіх форм власності, громадських організацій та громадян проводяться громадські слухання.
1.8. Внесення змін до Правил здійснюється Дніпродзержинською міською радою шляхом прийняття відповідного рішення.
Під час внесення змін до Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення.
II. Загальні вимоги до утримання домашніх тварин
2.1. Умови утримання домашніх тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.
         Кількість тварин, що утримуються фізичною чи юридичною особою, обмежується можливістю забезпечення належних для їх утримання умов. При цьому утримання тварин не повинно порушувати права осіб, які мешкають поруч.
         Місце утримання тварин має бути оснащене таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин з природним для них середовищем.
         Власник тварини повинен забезпечити умови недопущення втечі тварини та нападу її на людей й інших тварин.
2.2. У квартирах чи будинках допускається утримання дрібних диких тварин, які традиційно утримуються людьми в неволі та яким можуть бути забезпечені передбачені п.2.1. умови для утримання, за наявності дозволу центрального виконавчого органу з питань охорони навколишнього природного середовища.
2.3. Дозволяється також утримувати:
- у квартирах, де проживає кілька сімей, – лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;
- у «зоокутках» дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів – з дозволу відповідного органу за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини;
- у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив’язі або без;
- юридичними особами: для охорони – в обладнаних приміщеннях або на прив’язі; для дослідної мети – у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або розплідниках;
- собак – без повідків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках.
2.4. Утримання собак без повідків і намордників дозволяється під час:
- муштри на спеціальних навчально-дресирувальних майданчиках;
- проведення виставок та змагань на спеціальних рингах.
2.5. При поводженні з тваринами не допускається:
- використання оснащень, інвентарю та інших предметів, що травмують тварин;
- примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до їх травмувань;
- нанесення побоїв, травм з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;
- використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень тощо.
2.6. Власникам тварин забороняється:
- утримувати тварин незареєстрованими та за відсутністю імунізації проти сказу;
- кидати тварину, наносити ушкодження, залишати в безпомічному становищі, причиняти біль, нестерпні фізичні та психічні страждання, зумовлювати загибель тварини або здійснювати у відношенні до тварини інші неприпустимі дії;
- продавати тварин у невстановлених для цього місцях;
- утримувати тварин у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходових майданчиках, горищах, прибудинкових територіях тощо);
- вигулювати собак без повідків, а потенційно-небезпечних порід – без намордників окрім випадків, передбачених п. 2.4. цього положення;
- перевозити собак у громадському транспорті;
- вигулювати собак потенційно небезпечних порід та тих, які визнані небезпечними, без повідка та намордника на території місць або зон для вигулу тварин;
- заводити тварин у приміщення громадських будівель (магазинів, об’єктів громадського харчування, установ охорони здоров’я, культури та ін.), на територію шкіл, дитячих майданчиків та ін.;
- вигулювати тварин на території пляжів, бульварів, скверів, садів та інших об’єктів і місць загального користування і масового відпочинку, не обладнаних місцями для вигулу тварин, без повідків та намордників;
- купати та мити тварини у громадських місцях купання: пляжах, ставках, фонтанах тощо;
- вигулювати або виводити в місця загального користування хижих тварин, сільськогосподарських тварин (корів, кіз, коней та ін.) з метою випасу тощо;
- продавати, купувати, показувати на виставках, перевозити всіма видами транспорту тварин без реєстраційного посвідчення та ветеринарних довідок або свідоцтв, що видаються установами державної ветеринарної служби, з відміткою про імунізацію проти сказу, яку проведено у встановлені строки;
- викидати трупи собак, котів та інших тварин або ховати їх в непередбачених для цього місцях;
- розводити тварин з виявленими генетичними змінами, що спричиняють їм страждання;
- розводити тварин зі спадково закріпленою агресивністю;
- примушувати до нападу одних тварин на інших, крім випадків використання собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів для полювання.
2.7. Власники собак та інших домашніх тварин мають право:
- виводити собак з жилих та інших приміщень, а також ізольованих територій в загальні двори або на вулицю тільки на короткому повідку (не більше1,2 м), а тих, які належать до категорії потенційно небезпечних порід, в наморднику з обов’язковим забезпеченням безпеки людей;
- транспортувати тварин усіма видами транспорту загального користування відповідно до правил транспортування тварин у даному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки людей;
- вигулювати собак без повідків та намордників у місцях, спеціально відведених та облаштованих для цієї мети;
- проводити кремацію трупів тварин, ховати їх в передбачених для цього місцях.
2.8. Особа, яка утримує тварину, окрім обов’язків, передбачених п.п.1.2. та 2.1. цього положення зобов’язана:
- дотримуватись санітарно-гігієнічних та інших норм експлуатації приміщення, де утримується тварина (місце постійного утримання), та норм співмешкання (у випадку утримання тварини у жилому приміщенні);
- дбати про тварину шляхом забезпечення її достатньою кількістю їжі та постійним доступом до води, а також іншими необхідними для життя потребами;
- забезпечувати тварині можливість здійснювати необхідні рухи, контактувати із собі подібними;
- реєструвати тварин відповідно до вимог цих Правил;
- спускати собак з прив’язі лише на закритих територіях, що виключає можливість втечі, з дотриманням заходів безпеки людей та інших тварин;
- при застосуванні тварин для охорони території розміщувати попереджувальний напис з інформацією про наявність собаки перед входом до відповідного приміщення чи території;
- не допускати забруднення твариною квартири, приміщень, територій де вони утримуються, сходів, інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях, прибирати екскременти тварини з подальшим видаленням до сміттєзбірників;
- забезпечувати наявність повідка та намордника, необхідних для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;
- забезпечувати наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками (адреса, телефон власника, реєстраційний номер тварини);
- забезпечувати щорічну імунізацію тварин проти сказу;
- забезпечувати своєчасне надання тварині ветеринарної допомоги (обстеження, лікування, щеплення та ін.);
- негайно ізолювати тварину і звернутися до ветеринарного лікаря у разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання, особливо інфекційного;
- у випадках падежу тварин – негайно повідомляти органи державної ветеринарної служби, а реєстраційні посвідчення повертати органу реєстрації тварин;
- у випадках заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров’ю людині або іншим тваринам – негайно повідомляти про це медичну або ветеринарну установу, а також доставляти для огляду у ветеринарну установу тварину, яка заподіяла ушкодження здоров’ю людині або іншим тваринам;
- відшкодувати в повному обсязі шкоду, заподіяну твариною майну юридичної або фізичної особи;
- запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин;
- укладати договори на обов’язкове страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.
         2.9. У випадку, коли власником тварини є юридична особа, то адміністрація зобов’язана призначити особу, відповідальну за поводження з твариною.
         2.10. Домашні тварини підлягають тимчасовій ізоляції в разі, якщо на це є відповідне рішення органів державної ветеринарної служби, зокрема, у випадку завдання тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині. Тимчасова ізоляція домашніх тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо домашня тварина є небезпечною для оточуючих.
2.11. Продаж тварин дозволяється:
- на території власника тварини;
- в розплідниках племінних тварин, зареєстрованих належним чином;
- в притулках (міні-притулках);
- під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони тощо);
- на торгових місцях в спеціалізованих закладах торгівлі, обладнаних відповідним чином.
III. Вимоги до вигулу домашніх тварин
3.1. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.
3.2. Особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані супроводжувати їх під час з’явлення поза місцями їхнього постійного утримання.
3.3. Забороняється супровід собак потенційно небезпечних порід та таких, які визнані небезпечними, особам яким не виповнилося 18 років, психічно хворим або фізично неспроможним керувати твариною.
3.4. Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.
3.5.Особи, які утримують диких та сільськогосподарських тварин, не мають права виводити за межі місць їх постійного утримання тварин без наявності дозволу державної ветеринарної служби та обов’язкового забезпечення безпеки людей.
3.6. Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити:
- безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;
- безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
- безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною до транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою;
- видалення екскрементів тварини.
3.7. Особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані відшкодовувати витрати за прибирання з території екскрементів, сміття тощо.
IV. Порядок вилову безпритульних тварин
4.1. Вилов та утримання безпритульних тварин з метою регулювання їх чисельності проводиться відповідно до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Дніпродзержинську.
4.2. Собаки незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.
4.3. Тимчасовій ізоляції підлягають собаки, коти та інші домашні тварини в разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині.
4.4. Тимчасова ізоляція домашніх тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо домашня тварина є небезпечною для оточуючих.
4.5. Вилов домашніх тварин окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та виявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.
4.6. Виловлені тварини, які ідентифіковані, утримуються протягом п’яти днів з дня їх вилову на карантинних майданчиках притулку, про що повідомляються їхні власники, і можуть бути їм повернуті впродовж цього терміну після пред’явлення реєстраційного посвідчення та оплати вартості витрат на вилов й утримання.
Якщо протягом п’яти днів власник не забирає тварину з притулку, то вона вважається безпритульною і підпадає під дію Програми регулювання чисельності безпритульних тварин в м.Дніпродзержинськ.
У разі відмови особи, в якої тварина була на утриманні та в користуванні, від набуття права власності на неї ця тварина переходить у власність територіальної громади. 
4.7. Перед поверненням власникам чи до середовища мешкання, тварини підлягають щепленню проти сказу.
V. Порядок реєстрації домашніх тварин
5.1. Реєстрація домашніх тварин здійснюється з метою:
- єдиного обліку цих тварин в місті, у т.ч. для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;
- контролю за чисельністю безпритульних тварин;
- контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;
- забезпечення епізоотичного благополуччя;
- вирішення проблемних питань та конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх тварин.
5.2. Реєстрація домашніх тварин проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини.
5.3. Обов’язкову реєстрацію здійснюють виконавчі комітети районних у місті рад на підвідомчій їм території.
5.4. Обов’язковій реєстрації підлягають тварини, що належать на правах власності або інших підставах фізичним або юридичним особам і перебувають на території м. Дніпродзержинська.
Власник повинен зареєструвати тварину протягом 30 діб з моменту її отримання.
5.5. Особи, які проживають (зареєстровані) поза межами м.Дніродзержинськ, але перебувають на території міста з твариною більше 45 діб, повинні зареєструвати тварину у встановленому порядку.
5.6. У випадках втрати реєстраційного посвідчення тварини, зміни її власника або місця його проживання (реєстрації) обов’язково проводиться перереєстрація тварини.
Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються зареєстрованими неналежним чином.
5.7. Реєстрація або перереєстрація тварин здійснюється виконавчими комітетами районних у місті рад на підвідомчій їм території в т.ч. у службових приміщеннях житлово-експлуатаційних організацій відповідно до узгодженого графіка за місцем проживання (реєстрації) власника, інших приміщеннях.
В окремих випадках реєстрація або перереєстрація тварин може проводитись безпосередньо за місцем проживання (реєстрації) власника.
5.8. Сплата за реєстрацію (перереєстрацію) тварини проводиться безпосередньо під час проведення реєстрації відповідно до встановлених виконавчим комітетом міської ради тарифів.
5.9. Для реєстрації або перереєстрації власник тварини повинен мати при собі паспорт або свідоцтво про реєстрацію (для юридичних осіб), відповідний документ, що підтверджує наявність у нього пільг, та інші документи, що підтверджують проведення щеплень у тварини, її походження та ідентифікацію.
Присутність тварини, яку реєструють, є обов’язковою при проведенні реєстрації.
5.10. Процедура реєстрації передбачає заповнення відповідної форми з відомостями про власника тварини, виду тварини, породи, клички, дати
народження, проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) та інше із подальшим внесенням цієї інформації до загальної електронної бази даних домашніх тварин в м.Дніпродзержинську. Ця інформація є конфіденційною та надається лише у випадках, передбачених чинним законодавством.
5.11. Реєстрація та перереєстрація домашніх тварин відбувається при пред’явленні їхнім власником квитанції (платіжного доручення) про внесення плати.
5.12. Розмір плати за реєстрацію (перереєстрацію) домашніх тварин встановлюється виконавчим комітетом міської ради відповідно до Закону України «Про систему оподаткування».
5.13. Від внесення плати за реєстрацію та перереєстрацію собак звільняються інваліди по зору, для яких собака слугує поводирем.
5.14. Власники собак, породи яких зазначені в додатку до цих Правил, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.07.2002 №944 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам» повинні до або під час реєстрації (перереєстрації) укласти договір обов’язкового страхування відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.
У разі відсутності договору страхування реєстрація, перереєстрація не проводиться, власник собаки офіційно попереджається про відповідальність та його дані включаються до окремого обліку.                  
5.15. Після реєстрації чи перереєстрації тварини власникові зареєстрованої тварини видається реєстраційне посвідчення та номерний індивідуальний знак (жетон) тварини. Уповноважені особи виконавчих комітетів районних у місті рад зобов’язане ознайомити власника з Правилами утримання домашніх тварин у м.Дніпродзержинську.
5.16. Юридичні або фізичні особи, крім визначених пільгових категорій, які утримують собак, обов’язково сплачують кошти за утримання собак відповідно до встановлених тарифів.                 
        За утримання собак їх власники сплачують балансоутримувачам багатоквартирних будинків (житлово-експлуатаційним організаціям) плату.                   
VI. Вимоги до умертвіння, поховання або утилізації померлих
 домашніх тварин
6.1. Умертвіння тварин допускається:
- для припинення страждань тварини, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;
- за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;
- при регулюванні чисельності домашніх тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, у разі неможливості застосування методів біостерилізації або біологічно обґрунтованих методів;
- за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;
- за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров’я людей знаходиться в небезпеці.
6.2. При умертвінні домашніх тварин мають дотримуватися такі вимоги:
- умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;
- приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;
- забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, курареподібних препаратів;
- умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.
6.3. Поховання померлих домашніх тварин, у тому числі шляхом кремації, здійснюється за рахунок їхніх власників на місцях поховання, відведених у встановленому порядку з дотриманням санітарно-епідеміологічного та екологічного законодавства.
6.4. Забороняється позбуватись чи захоронювати трупи домашніх тварин в інший спосіб, ніж це передбачено цими Правилами, чи у не відведених для цього місцях.  
6.5. Поховання померлих безпритульних тварин здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
VII. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил
7.1. За порушення Правил громадяни та юридичні особи притягаються до адміністративної відповідальності згідно із законами України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про благоустрій населених пунктів», Кодексом України про адміністративні порушення, в тому числі за:
- порушення правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в місті;
- порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог;
- жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі.
VIII. Здійснення контролю за виконанням Правил
8.1. Контроль за виконанням Правил здійснюють органи виконавчої влади та місцевого самоврядування відповідно до компетенції:
 - управління житлового господарства міської ради, виконавчі комітети районних в місті рад проводять заходи з обліку домашніх тварин та реєстрації в м.Дніпродзержинську:
управління житлового господарства міської ради проводить заходи з обліку домашніх тварин в житловому фонді комунальної власності ;
 виконавчі комітети районних у місті рад проводять заходи з обліку та реєстрації домашніх тварин в житловому фонді приватного сектору.
- управління комунального господарства міської ради здійснює заходи з виявлення місць скупчення безпритульних тварин та їх видалення в установленому порядку;
- управління ветеринарної медицини в м.Дніпродзержинську:
 здійснює заходи з ведення систематичного обліку домашніх тварин та проведення їх щеплення, а також вакцинації та стерилізації;
 узгоджує утримання собак, котів та інших тварин юридичними особами на підприємствах, в установах, організаціях, розплідниках та інших об’єктах ;
 здійснює карантин підозрілих у захворюванні на сказ тварин, що нанесли ушкодження громадянам, іншим тваринам;
 накладає карантинні обмеження, затверджує план заходів щодо ліквідації осередку інфекційного захворювання серед тварин, здійснює контроль виконання карантинних заходів;
 здійснює організацію та проведення своєчасного щеплення тварин проти сказу на підвідомчій території.
- міська санітарно-епідеміологічна станція здійснює нагляд та прогнозує епідемічну ситуацію, пов’язану з зооантропонозними інфекціями на території міста та надає пропозиції щодо її поліпшення, здійснює аналіз звернень населення за медичною допомогою з приводу укусів людей домашніми та іншими тваринами, складає акти про порушення вимог санітарно-епідемічного стану у сфері поводження з тваринами;
- органи внутрішніх справ (патрульно-постова служба та дільничні інспектори міліції) здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин.
Органи внутрішніх справ в порядку, встановленому Законом України «Про міліцію», мають право на застосування вогнепальної зброї до домашньої тварини в разі, якщо її поведінка створює загрозу для здоров’я людини.
8.2. Громадський контроль у сфері дотримання цих Правил здійснюється громадськими інспекторами з благоустрою, які діють відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
8.3. Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється громадськими організаціями згідно з чинним законодавством.
8.4. Громадські організації:
- сприяють проведенню загальноміських протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;
- надають свої пропозиції при розроблені проектів регуляторних актів, пов’язаних з триманням домашніх тварин;
- беруть участь у проведенні рейдів-перевірок на території міста щодо дотримання вимог цих Правил юридичними та фізичними особами;
- сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи із питань утримання тварин;
- беруть участь у вирішенні питань, що потребують колегіального обговорення та професійних консультацій у сфері поводження з домашніми тваринами.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
до Правил утримання
домашніх тварин у
місті Дніпродзержинськ
 
ПЕРЕЛІК
порід собак, визнаних потенційно небезпечними
1. Акіта-іну.
2. Американський бульдог.
3. Американський стафордширський тер'єр.
4. Англійський мастиф.
5. Аргентинський дог.
6. Бельгійська вівчарка.
7. Бернський зенненхунд.
8. Бордоський дог.
9. Бразильська філа.
10. Бульмастиф.
11. Бультер'єр.
12. Доберман.
13. Кавказька вівчарка.
14. Кане корсо.
15. Мастіно неаполетано.
16. Московська сторожова.
17. Німецька вівчарка.
18. Німецький дог.
19. Перо преса канаріо.
20. Південноруська вівчарка.
21. Пітбультер'єр.
22. Різеншнауцер.
23. Родезійський ріджбек.
24. Ротвейлер.
25. Середньоазіатська вівчарка.
26. Тосаіну.
27. Чорний тер'єр.
28. Німецький боксер.
29. Фокстер'єр.
30. Ягтер'єр німецький.
31. Метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками.
\
 
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Дніпродзержинської міської ради
«Про затвердження правил утримання домашніх тварин у
місті Дніпродзержинськ»
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми.
На теперішній час у місті склалася дуже не проста ситуація з питання утримання домашніх тварин, а саме: не ведеться у повному обсязі облік та реєстрація домашніх тварин, не достатньо контролюється правильність їх утримання, розмноження, своєчасність проведення вакцинації та стерилізації, що у подальшому призводить до збільшення популяції безпритульних тварин, які становлять підвищену небезпеку для життя та здоров’я мешканців міста, погіршує санітарно-епідеміологічний стан міста. Тому у даній ситуації необхідне державне втручання з метою встановлення чітких правил і вимог до власників домашніх тварин.
Ціль регулювання:
- забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про благоустрій населених пунктів», «Про ветеринарну медицину».
- посилення відповідальності власників тварин за їх утримання;
- врегулювання відносин, що виникають у зв’язку з наявністю тварин у місті;
- врегулювання відносин між органами виконавчої влади, ветеринарними службами, санітарно-епідеміологічною станцією та органами місцевого самоврядування та власниками тварин;
- забезпечення безпеки життя мешканців міста;
- встановлення належного контролю за утриманням тварин.
 
2. Обґрунтування того, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.
Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям даного рішення, не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів у зв’язку з необхідністю визначення основних напрямів діяльності, що передбачають урегулювання відносин у сфері поводження з домашніми тваринами у місті Дніпродзержинськ, визначення прав і обов’язків власників домашніх тварин і відповідних органів у цій сфері.
Основними напрямами діяльності у сфері поводження з домашніми тваринами слід визначити:
1. Діяльність у сфері поводження з домашніми тваринами, що мають власників та з безпритульними тваринами.
2. Урегулювання нормативно-правового забезпечення питання утримання тварин у місті.
3. Інформаційно-просвітницька і виховна робота, спрямована на формування гуманного ставлення населення міста до тварин.
 
3. Обґрунтування того, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянуто можливості внесення змін до них.
Діючих регуляторних актів з питання утримання домашніх тварин у місті не існує. На виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02.06.2009 № 264 «Про затвердження методичних рекомендацій з розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах» для урегулювання відносин між власниками домашніх тварин та органами, які мають повноваження у сфері утримання та поводження з тваринами необхідно затвердження Правил утримання домашніх тварин у місті Дніпродзержинську.
 
4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.
 
Сфера інтересів
Вигоди
Витрати
Територіальна громада
- забезпечення безпеки життя та здоров’я мешканців міста;
- виховання гуманного ставлення до тварин шляхом формування високого рівня еколого-етичної свідомості та культури громадян;
- покращення санітарно-епідеміологічного стану міста;
- вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій пов’язаних з утриманням домашніх тварин
 
Реєстрація домашніх тварин
 
Збір з власників собак
 
Вакцинація
Суб’єкти господарювання
- урегулювання відносин , що виникають у зв’язку з наявністю тварин у місті, у тому числі домашніх та безпритульних;
- урегулювання відносин між власниками тварин та органами, які мають повноваження у сфері поводження з тваринами;
- урегулювання нормативно-правового забезпечення питання поводження з домашніми тваринами та їх утриманням у місті.
 
Реєстрація домашніх тварин
 
Збір з власників собак
 
Вакцинація
Держава та органи місцевого самоврядування
- приведення нормативно-правової бази місцевого рівня з питання утримання домашніх тварин у відповідність до чинного законодавства;
- посилення відповідальності власників домашніх тварин за їх утримання;
- контроль за чисельністю безпритульних тварин;
- здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;
- забезпечення епізоотичного благополуччя.
Інформування населення
 
Фінансова підтримка щодо ведення електронного реєстру обліку домашніх тварин
 
 
 
 
5. Визначення цілей державного регулювання.
Запровадження даного регуляторного акту на території міста дозволить:
- підвищити рівень безпеки і комфортності середовища існування людини;
- забезпечити виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про благоустрій населених пунктів», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб».
- урегулювати нормативно-правові відносини між органами, що мають повноваження у сфері утримання домашніх тварин та власниками тварин.
- посилити відповідальність власників тварин за належне їх утримання.
- вирішити проблему виникнення безпритульних тварин.
- підвищити рівень еколого-етичної свідомості та культури громадян у ставленні громадян до домашніх тварин.
- забезпечити суспільний спокій і підвищення моральності;
- поліпшити естетичний вигляд м. Дніпродзержинська;
- поліпшити епізоотичний стан і знизити витрати на епідеміологічні заходи й лікування населення;
- забезпечити ефективне використання бюджетних коштів на заходи, направлені на охорону тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин.
 
6. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі тих з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.
В якості альтернативи до запропонованого нормативно-правового регулювання даного питання розглянемо можливість залишення ситуації без змін. Однак, такий підхід лише поглибить існуючу проблему і жодним чином не сприяє її вирішенню, а призводе до:
- Збільшення кількості нападів домашніх тварин на людину;
- погіршення епідеміологічного та епізоотичного стану міста;
- збільшення кількості безпритульних тварин на території міста;
- погіршить санітарний стан житлової території міста.
Прийняття запропонованого регуляторного акту дозволить забезпечити виконання вимог Законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про благоустрій населених пунктів», «Про ветеринарну медицину», урегулювання нормативно-правових відносини між органами, що мають повноваження у сфері утримання домашніх тварин та власниками тварин, вирішити проблему виникнення безпритульних тварин на території міста.
 
7. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей.
Запропонований проект рішення розроблено на виконання вимог Закону України «Про охорону тварин від жорстокого поводження» з урахуванням наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02.06.2009 № 264 «Про затвердження методичних рекомендації з розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах», досягає мети регулювання відносин між власниками тварин та органами, які мають повноваження у сфері поводження з тваринами, забезпечує безпеку життя мешканців, контролює та вирішує проблему чисельності безпритульних тварин у місті, посилює відповідальність власників домашніх тварин за їх утримання.
 
8. Механізми та заходи, які забезпечують розв’язання визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного.
Для досягнення поставлених цілей пропонується застосувати наступні механізми та заходи:
- Проведення роз’яснювальної роботи серед мешканців міста щодо дотримання вимог та рекомендацій належного утримання домашніх тварин.
- Проведення обліку, реєстрації та вакцинації домашніх тварин, що сприятиме встановленню дійсної кількості та забезпечити здоровий стан домашніх тварин.
- Здійснення контролю за дотриманням власниками тварин нормативно-правових актів у цій сфері.
- Вилов безпритульних тварин, здійснюється у відповідності до Дніпродзержинської міської програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2009 – 2013 роки.
- Притягнення винних осіб до відповідальності за порушення Правил утримання домашніх тварин у місті Дніпродзержинськ.
 
9. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.
Можливість досягнення цілей регуляторного акту забезпечуються: встановленням контролю за виконанням власниками тварин Правил утримання домашніх тварин, притягненням винних осіб до відповідальності за їх порушення, відповідальним ставленням власників до тварин, яких вони утримують, урегулюванням нормативно-правових відносини між органами, що мають повноваження у сфері утримання домашніх тварин та власниками тварин.
 
10. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади та держави.
Законами України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про систему оподаткування» встановлені обов’язкові витрати суб’єктів господарювання та громадян міста, які є мінімальними та пов’язані з оплатою послуг за реєстрацію, збором з власників тварин, які мешкають у багатоквартирних будинках та проведенням необхідних вакцинацій тварин.
Витрати органу місцевого самоврядування та держави пов’язані із забезпеченням на території міста безпеки життя мешканців, санітарно-епідемічного благополуччя, формуванням гуманного та відповідального ставлення власників тварин до їх утримання, а також створення єдиного реєстру домашніх тварин.
 
11. Обґрунтувати, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені.
Не всі вигоди, яки виникають внаслідок дії цього регуляторного акту, можуть бути визначені кількісно. Серед них є такі, які не можливо визначити кількісно, але вони найголовніші це – створення безпечних умов для здоров’я, життя та діяльності мешканців міста, покращення санітарно-епідеміологічного та епізоотичного стану міста, виховання гуманного ставлення до тварин. Таким чином вигоди, отримані внаслідок дії запропонованого регуляторного акту виправдовують ці витрати.
 
12. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.
Прогнозування економічної або політичної ситуації, тобто вплив зовнішніх чинників на дію цього регулювання спрогнозувати досить складно. Також складно спрогнозувати дію внутрішніх чинників на дію даного акту. При виникненні змін у чинному законодавстві та за результатами базового відстеження результативності дії запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування.
 
13. Обґрунтувати запропонований строк чинності регуляторного акта.
Проект рішення Дніпродзержинської міської ради «Про затвердження правил утримання домашніх тварин» є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов'язковим до застосування на всій території міста Дніпродзержинськ, та строк дії якого невизначено.
 
14. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.
З метою відстеження результативності дії цього регуляторного акта встановлено обчислюванні показники результативності, які безпосередньо пов’язані з його цілями і мають числовий вимір:
- кількість зареєстрованих тварин.
- кількість вакцинованих (щеплених) тварин.
- кількість зареєстрованих випадків укусів домашніми тварин людей.
- кількість випадків притягнення до адміністративної відповідальності за порушення цих Правил.
 
15. Визначення заходів, заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта у разі його прийняття.
Результативність регуляторного акту в разі його прийняття буде визначатись за статистичними даними кількості зареєстрованих тварин, кількості щеплених тварин, кількості випадків укусів тваринами людей. За цими даними після зазначеного строку буде встановлена ефективність введення в дію регуляторного акту.
Базове відстеження результативності буде проведене через 11 місяців з дня набрання чинності даного регуляторного акту.
Повторне відстеження – через 2 роки з дня набрання чинності даного регуляторного акту.
Періодичне відстеження буде здійснюватись один раз на три роки, починаючи з дня закінчення попереднього відстеження.
 
На підставі даних, отриманих при проведенні відстежень результативності регуляторного акту у разі його прийняття, буде можливо зробити висновки про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.
У разі виявлення не урегульованих та проблематичних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.
 
Розробник регуляторного акту проекту рішення Дніпродзержинської міської ради «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин у місті Дніпродзержинськ» управління охорони навколишнього природного середовища Дніпродзержинської міської ради (адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Москворецька, 19, тел. 3-35-54, 3-68-21).
 
 
Начальник управління охорони
навколишнього природного
середовища міської ради                                                     А.О. Плєшаков