Головна / Запобігання проявам корупції /
0000-00-00 00:00:00
          
 Останню редакцію можливо переглянути за наступним посиланням
 
Орієнтовний перелік посад
державних службовців, які працюють у сферах,
де існує високий ризик прояву корупції
 
 
з/п
Діяльність
Сфери /органи, де існує високий ризик прояву корупції
Орієнтовний перелік посад
Центральні органи виконавчої влади
Місцеві органи виконавчої влади
1.
Управлінська діяльність в центральних та місцевих органах державної виконавчої влади.
Органи державної виконавчої влади.
Керівники та заступники керівників (крім членів Уряду).
Керівники, заступники керівників.
 
Освіта.
 
Начальники управлінь (відділів) освіти.
Сільське господарство. 
 
Начальники управлінь (відділів) сільського господарства і продовольства.
Земельні ресурси.
 
Начальники, спеціалісти відділів земельних ресурсів.
Торгівля та побутове обслуговування населення.
 
Начальники управлінь (відділів) торгівлі та побутове обслуговування населення.
Охорона здоров’я.
 
Начальники управлінь (відділів) охорони здоров’я.
 
Фінанси.
 
Керівники структурних підрозділів фінансових управлінь.
2.
Розпорядження коштами, адміністративно-господарська діяльність.
Економіка.
Директори, заступники директорів, керівники та спеціалісти структурних підрозділів адміністративно-господарського департаменту, департаменту координації технічної допомоги, департаменту економіки оборони та безпеки, департаменту економічної стратегії, департаменту фінансової та інвестиційної політики, департаменту з питань координації державних закупівель та державного замовлення Мінекономіки.
Начальники, їх заступники та спеціалісти регіональних управлінь (відділів) з питань банкрутства Мінекономіки.
Начальники фінансових управлінь (відділів) місцевих органів виконавчої влади.
Головні бухгалтери управлінь (відділів) місцевих органів виконавчої влади. 
Будівництво.
 
Керівники структурних підрозділів з питань містобудування, архітектури та капітального будівництва.
Земельні ресурси.
Керівники структурних підрозділів бухгалтерського обліку та звітності Держкомзему України, що здійснюють планування бюджетних коштів на виконання робіт, програм.
 
Промислова політика.
Посади держслужбовців Мінпромполітики, які пов’язані з одноособовим вирішенням питання щодо розподілу матеріальних цінностей.
 
Охорона здоров’я.
Начальник відділу державних закупівель МОЗ України.
 
Дипломатична служба.
Посади держслужбовців МЗС України, функціональні обов’язки яких пов’язані з прийняттям розпорядчих рішень при проведенні фінансово-господарської діяльності.
 
3.
Надання дозволів (ліцензій, патентів) у різних сферах.
Торгівля та побутове обслуговування населення.
 
Начальники, їх заступники та спеціалісти відділів (управлінь) торгівлі.
Освіта.
Посадові особи структурних підрозділів МОН з питань ліцензування та атестації навчальних закладів.
Посадові особи управлінь освіти з питань ліцензування та атестації навчальних закладів.
Будівництво.
Начальник відділу ліцензування та атестації будівельної діяльності Держбуду України.
 Керівники структурних підрозділів з питань містобудування, архітектури та капітального будівництва.
Медицина. 
Секретарі ліцензійної та акредитаційної комісій МОЗ України.
Заступники управлінь охорони здоров’я, в обов’язках яких передбачена видача узгоджень на надання ліцензій на здійснення лікувальної практики.
Туризм.
Спеціалісти відділу ліцензування управління ліцензування та контролю за туристичною діяльністю Державної туристичної адміністрації України.
 
Житлово-комунальне господарство.
Спеціалісти відділу ліцензування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства Держжиткомунгоспу України.
 
Земельні ресурси.
Керівники та спеціалісти структурних підрозділів Держкомзему, що здійснюють підготовку рішень щодо надання ліцензій на здійснення землевпорядних робіт.
 
Фондовий ринок та ринок цінних паперів.
Спеціалісти структурних підрозділів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань видачі ліцензій на проведення професійної діяльності на ринку цінних паперів.
 
Фізична культура і спорт.
Спеціалісти сектору ліцензування та контролю за дотриманням ліцензійних умов управління фізичного виховання та неолімпійських видів спорту Держкомспорту.
 
Підприємництво.
 
Державні реєстратори відділів реєстрації суб’єктів. підприємницької діяльності.
4.
Контрольна та наглядова діяльність.
Державна інспекція з контролю за цінами Мінекономіки.
Заступники начальника Держцінінспекції та керівники її структурних підрозділів, начальники та їх заступники територіальних органів Держцінінспекції, керівники структурних підрозділів територіальних органів.
 
Антимонопольний комітет
Державні уповноважені Антимонопольного комітету України
 
Охорона праці.
Державні інспектори з охорони праці, начальники відділів організації державного нагляду Держнаглядохоронпраці України.
Працівники територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України.
Будівництво.
 
Начальники та спеціалісти територіальних інспекцій архітектурно-будівельного контролю Держбуду України.
Податкова система.
Керівники та спеціалісти ревізійно-інспекторських органів ДПА, підрозділів оподаткування юридичних та фізичних осіб, підрозділів адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів.
Керівники та спеціалісти підрозділів оподаткування юридичних та фізичних осіб, підрозділів адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів територіальних відділень ДПА.
Контрольно-інспекційне управління України.
 
Керівники та спеціалісти територіальних підрозділів КРУ України.
Митний контроль.
 
Керівники та їх заступники регіональних та місцевих митниць, працівники інспекторського складу митних постів.
Страховий нагляд, нагляд за недержавними пенсійними фондами та нагляд за кредитними установами.
Посадові особи структурних підрозділів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
Посадові особи структурних підрозділів територіальних відділень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
Використання та охорона земельних ресурсів.
Керівники та спеціалісти управлінь інспекційної діяльності з контролю за використанням та охороною земель Держкомзему України.
Керівники та спеціалісти територіальних відділень Держкомзему України.
 
Лісове господарство.
 
Керівники управлінь лісового господарства.
Енергозбереження.
Керівники, їх заступники та спеціалісти структурних підрозділів контролю Державної інспекції з енергозбереження Держкоменергозбереження України.  
Керівники, їх заступники, бухгалтери управлінь (відділів) палива, енергетики та енергозбереження.
Дотримання Закону України “Про захист прав споживачів”.
Начальники та їх заступники територіальних управлінь у справах захисту прав споживачів – територіальних органів Держспоживстандарту України.
 
Фондовий ринок та ринок цінних паперів.
Спеціалісти структурних підрозділів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань контрольно-ревізійної діяльності учасників ринку цінних паперів.
 
Туризм.
Спеціалісти відділу ліцензування управління ліцензування та контролю за туристичною діяльністю Державної туристичної адміністрації України.
 
Фізична культура і спорт.
Спеціалісти контрольно-ревізійного сектору Держкомспорту України.
 
Державна виконавча служба.
Посади державних виконавців, на яких безпосередньо покладено примусове виконання судів та інших органів.
 
Пожежна безпека.
Спеціалісти структурних підрозділів Державного департаменту пожежної безпеки МНС України з питань нагляду.
 
Ветеринарна медицина.
 
Керівники та їх заступники територіальних відділень Департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики.
5.
Здійснення експертної оцінки.
Ринок земель.
Керівники та спеціалісти структурних підрозділів Держкомзему України, що здійснюють оцінку, продаж та аукціони земель.
 
Енергозбереження.
Керівники, їх заступники та спеціалісти структурних підрозділів експертизи Державної інспекції з енергозбереження Держкоменергозбереження України. 
 
Приватизація.
 
Заступники керівників та спеціалісти регіональних відділень Фонду державного майна України.
6.
Робота з кадрами.
Фондовий ринок та ринок цінних паперів.
Спеціалісти кадрової служби Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад держслужбовців. 
 
Фізична культура і спорт.
Спеціалісти сектору нагород відділу кадрів та державної служби управління кадрів Держкомспорту України.
 
7.
Реформування відносин власності, майна та надання житла.
Відносини власності.
Директор, заступник директора,    керівники та спеціалісти структурних підрозділів департаменту реформування відносин. власності Мінекономіки.
Керівники, їх заступники та спеціалісти регіональних відділень Фонду державного майна України.
 
Надання житла.
 
Начальники, їх заступники відділів обліку та розподілу житлової площі.
8.
Міжнародна діяльність.
Зовнішньоекономічна діяльність.
Директор, заступники директора, керівники та їх заступники департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною економічною діяльністю Мінекономіки.
Керівники, їх заступники управлінь зовнішніх зносин та інвестиційної політики.
Міжнародна технічна допомога.
Директори, заступники директорів та керівники структурних підрозділів департаменту координації технічної допомоги Мінекономіки.
 
9.
Реалізація соціальної політики.
Сталий та гуманітарний розвиток.
Директор, заступники директора та керівники структурних підрозділів департаменту економічної та соціальної політики Мінекономіки.
 
Зайнятість населення, праця.
 
Керівники, їх заступники та спеціалісти місцевих центрів зайнятості населення.
 Керівники та спеціалісти управлінь (відділів) праці та соціального захисту населення.
 
Оформлення соціальних виплат.
 
Спеціалісти територіальних управлінь Пенсійного фонду України.
Спеціалісти відділів субсидій управлінь (відділів) праці і соціального захисту.
Спеціалісти територіальних відділень фонду державного соціального страхування
 
                                                                                                                                           Взято с офіційного веб-сайту
                                                                                                                                           Головного управління державної служби України