з/п
Зміст процедури
Перелік документів, що надаються заявником
Кінцевий документ для видачі
Термін вико-нання
Поводження із зеленими насадженнями
1
Видача ордера на видалення зелених насаджень
1. Заява.
2. Копія документів на право користування земельною ділянкою (рішення міської ради, комплексний висновок, договір оренди).
3. План таксації зелених насаджень, що підлягають видаленню (визначені проектом).
4. План озеленення (графічні матеріали).
5. Договір на проведення робіт з озеленення з організацією, яка має ліцензію на роботи з благоустрою.
 
 
Ордер
 
До 30 робочих днів
 
2
Видача акта обстеження земельної ділянки на наявність зелених насаджень
1. Заява.
2. Копія паспорту.
Акт
30 робочих днів
Присвоєння поштових адрес
3
Присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна: приміщенню (у разі реконструкції нежилих приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку)
1. Заява власника нежитлового приміщення або уповноваженої за дорученням особи з додаванням копії доручення, засвідченого нотаріально.
2. Повідомлення комунального підприємства „Бюро технічної інвентаризації” про необхідність присвоєння поштової адреси та копія технічного паспорта об’єкта.
3. Копія документа, який підтверджує право власності на об’єкт нерухомості.
4. Копія декларації про готовність об’єкта до експлуатації.
Рішення
30 робочих днів
4
Присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна: приміщенням (у разі об’єднання жилих приміщень в одне)
1. Заява власника жилих приміщень або уповноваженої за дорученням особи з додаванням копії доручення, засвідченого нотаріально.
2. Копія правоустановчого документа на жилі приміщення.
3. Документ, що посвідчує введення в експлуатацію житлового приміщення після переобладнання та перепланування, визначений порядком переобладнання та перепланування житлових приміщень.
4. Повідомлення „Бюро технічної інвентаризації” про необхідність присвоєння поштової адреси та копія технічного паспорта об’єкта.
Рішення
30 робочих днів
5
Присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна: будівлям та спорудам (у разі, якщо будівництво не завершено)
 
1. Заява замовника або уповноваженої за дорученням особи з додаванням копії доручення, посвідченого нотаріально.
2. Повідомлення „Бюро технічної інвентаризації” про необхідність присвоєння поштової адреси.
3. Копія документа, який підтверджує право на користування земельною ділянкою.
4. Копія декларації про початок будівельних робіт.
 Рішення
30 робочих днів
6
Присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна: об’єктам (у разі присвоєння поштової адреси приміщенням та об’єктам комунальної власності міста, що перебувають в оренді)
 
1. Заява орендаря (користувача) нежилого приміщення або об’єкта.
2. Копія договору оренди нежилого приміщення або об’єкта.
3. Нотаріально затверджена згода власника приміщення або об’єкта.
4. Копія технічного паспорта нежилого приміщення або об’єкта.
5. Повідомлення „Бюро технічної інвентаризації” про необхідність присвоєння поштової адреси.
Рішення
30 робочих днів
7
Присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна: будівлям та спорудам (у разі визнання права власності на об’єкт нерухомості за рішенням суду)
 
1. Заява власника або уповноваженої за дорученням особи з додаванням копії доручення, посвідченого нотаріально.
2. Копія рішення суду.
3. Копія технічного паспорта на об’єкт нерухомості.
4. Повідомлення „Бюро технічної інвентаризації” про необхідність присвоєння поштової адреси.
Рішення
30 робочих днів
8
Присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна: будівлям або спорудам (у разі об’єднання домоволодіння або виділення окремих часток домоволодіння)
1. Заява власника або уповноваженої за дорученням особи з додаванням копії доручення, посвідченого нотаріально.
2. Копії право установчих документів на домоволодіння.
3. Повідомлення „Бюро технічної інвентаризації” про необхідність присвоєння поштової адреси.
4. Копія технічного паспорта на домоволодіння.
5. Згода співвласників домоволодіння у разі виділення окремих часток.
Рішення
30 робочих днів
9
Присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна: об’єктам (у разі впорядкування нумерації існуючих капітальних будівель, споруд або приміщень)
1. Заява власника або уповноваженої за дорученням особи з додаванням копії доручення, посвідченого нотаріально.
2. Копії документів, які підтверджують право користування або право власності на капітальну будівлю або споруду.
3. Повідомлення „Бюро технічної інвентаризації” про необхідність присвоєння поштової адреси щодо впорядкування нумерації.
4. Копія технічного паспорта на будівлю або споруду.
Рішення
30 робочих днів
Установлення статусу та видача посвідчень (довідок)
10
Установлення статусу та видача «Посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї»
1. Заява батька або матері про видачу посвідчень
2. Копії свідоцтв про народження дітей.
3. Копії сторінок паспорта батька та матері з відомостями про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі та місце реєстрації.
4. Довідка про склад сім’ї.
5. Фото (батьків та дітей) 3 х 4.
6. Довідка про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення структурним підрозділом не видавалися (у разі реєстрації батьків за різним місцем проживання).
Посвідчення
До 30 днів
11
Установлення статусу та видача «Посвідчення учасника війни»
 
-заява про установлення статусу „Учасник війни” та видачу посвідчення „Учасник війни”;
-документ, який підтверджує факт роботи у роки війни на не окупованій території чи військової служби у силових структурах або навчання у цей період у військових училищах;
-оригінали та копії: паспорта,  ідентифікаційного номера;
-фотографія 3х4;
-особам, які народилися до 31 грудня 1932р. включно і з поважних причин не мають можливості подати документи, що підтверджують факт роботи в період війни, статус „Учасник війни” може бути встановлено за поданням відповідних комісій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
 
 
Посвідчення
Рішення про встановлення чи відмову у встановленні статусу „Учасник війни” приймається у 10-денний термін. Видача посвідчення здійснюється після за наявності підстав, у день звернення.
 
12
Установлення статусу та видача «Посвідчення   інваліда війни»
 
-заява про установлення статусу „Інвалід війни” та видачу посвідчення „Інвалід війни”;
-пенсійне посвідчення;
-довідка з обласного управління Пенсійного фонду про перебування на обліку    (для пенсіонерів силових структур);
-фотографія 3х4;
-оригінали та копії: паспорта, ідентифікаційного номера, довідки МСЕК, довідки військкомату, яка підтверджує безпосередню участь особи в бойових діях в період ВВВ.
 
Посвідчення
в день звернення
13
Установлення статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та видача «Посвідчення члена сім’ї загиблого»
 
-заява про установлення статусу „Член сім‘ї загиблого (померлого)” та видачу посвідчення „Член сім‘ї загиблого (померлого)”;
-пенсійне посвідчення;
-довідка з обласного управління Пенсійного фонду про перебування на обліку (для пенсіонерів силових структур);
-копія посвідчення померлого ветерана війни;
-оригінали та копії: паспорта, ідентифікаційного номера, довідки МСЕК померлого ветерана війни, свідоцтва про смерть, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження (при установленні статусу дітям);
-орденські книжки на ордени та медалі колишнього Союзу РСР (крім ювілейних);
-фотографія 3х4.
Посвідчення
в день звернення
14
Установлення статусу та видача «Посвідчення жертви нацистських переслідувань»
 
-заява про установлення статусу „Жертва нацистських переслідувань” та видачу посвідчення „Жертва нацистських переслідувань”;
- оригінали та копії:
- паспорта;
- ідентифікаційного коду;
-довідки про факт ув’язнення в концентраційних таборах, гетто в інших місцях примусового тримання в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової   війни чи насильне вивезення на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників;
-довідка МСЕК( за наявності такої у колишніх малолітніх в’язнів місць примусового тримання);
- пенсійне посвідчення;
-довідка з обласного управління Пенсійного фонду про перебування на обліку ( для пенсіонерів відомств);
- фотографія 3х4.
Посвідчення
в день звернення
15
Установлення статусу та видача «Посвідчення «Ветеран праці»
-паспорт громадянина України, або якщо особа недавно набула громадянства України тимчасове посвідчення громадянина України;
-фотокартку розміром       3x4;
У разі відсутності відомостей щодо необхідного стажу роботи громадянина в базі даних управління Пенсійного фонду:
     - трудову книжку;
     - довідку про персоніфікований облік з управління Пенсійного фонду за місцем знаходження підприємства, в якому допрацьовано стаж.
 Для осіб, які мають статус ветеран праці колишнього Союзу РСР:
ксерокопію посвідчення.
Для пенсіонерів силових структур:
- довідку про знаходження на обліку в управлінні Пенсійного фонду та документи, що підтверджу-ють трудовий стаж.  
Посвідчення
в день звернення
16
Установлення статусу «Дитина війни» та видача довідки
-особиста заява;
-пенсійне посвідчення;
-оригінал та копія паспорта.
 
Простав-лення штампу
в день звернення
Інші соціальні послуги
17
Призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
Заява, яка надається громадянином, особа якого посвідчується паспортом;
Декларація про доходи та майновий стан;
Довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні, за формами, затвердженими Мінпраці.
Повідомлення про приз-начення субсидії
Протягом десяти днів після подання заяви та отримання відомостей, визначених абзацами п’ятим-восьмим п.13 „Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848
 18
Видача довідки про доходи (розмір пенсії)
1. Заява.
2. Копія пенсійного посвідчення.
 
Довідка
До 3 робочих днів
19.
Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
- заява;
– документ, що посвідчує особу уповноваженого   представника сім'ї;
– довідка про склад сім'ї;
– декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї);
– довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).
Повідомлення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
До 20 днів
20.
Призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу
- заява;
- документ, що посвідчує особу
- довідка про склад сім'ї із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних зв'язків членів сім'ї;
- довідки про доходи кожного члена сім'ї;
- висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу;
- довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної унаслідок розпаювання землі
 
Повідомлення про призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу
До 20 днів
21.
Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме
- заяву за формою, затвердженою Мінпраці;
- копію свідоцтва про народження дитини;
- довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини;
- довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача.
Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково  подаються такі документи:
- рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;
- довідка відповідної установи про перебування одного з батьків під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;
- повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.
Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менший від мінімального розміру аліментів на одну дитину, що передбачений частиною другою статті 182 Сімейного кодексу України подається довідка про розмір аліментів.
Повідомлення про призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме
До 20 днів
22.
Оформлення пакету документів на дитину з вадами фізичного та/або розумового розвитку та психічними розладами для влаштування на повне державне забезпечення до інтернатного закладу системи соціального захисту населення
- заява батьків (опікунів, піклувальників, керівника установи, де перебувала дитина, інших законних представників) на ім’я керівника місцевого органу соціального захисту населення за місцем реєстрації про прийняття дитини до будинку-інтернату;
- рішення органу опіки та піклування про поселення до будинку-інтернату, прийнятого на підставі висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра;
- копія судових рішень щодо позбавлення батьківських прав, відібрання дитини без позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів тощо;
- копія рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування) над вихованцями до 18 років, які цього потребують;
- копія судового рішення про встановлення опіки   над недієздатними особами;
- документ, що підтверджує статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
- опис належного рухомого та нерухомого майна (за наявності), документ про право вихованця на конкретну житлову площу, відомість про осіб, які відповідають за його збереження;
- довідка про склад сім'ї за встановленою формою;
- акт обстеження матеріально-побутових умов проживання батьків (опікунів, піклувальників), з якими проживала дитина;
- свідоцтво про народження для осіб, які не досягли 16-річного віку;
- висновок психолого-медико-педагогічної комісії;
- виписка з історії розвитку дитини;
- медична довідка про стан здоров'я;
- індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда (інваліда) (за наявності);
- довідка про розмір призначеної державної соціальної допомоги або пенсії (за умови призначення);
- психолого-педагогічної характеристика (для вихованця, влаштованого з будинку-дитини, навчального закладу тощо);
- довідка про освіту для вихованців, які навчалися в
закладах освіти;
- три фотокартки розміром 3 х 4 см.
- копія паспорта для осіб віком старше 16 років;
- довідка про відкриття батьками (опікунами, піклувальниками) рахунку в банку за місцем розташування інтернатної установи для перерахування пенсії, державної соціальної допомоги та інших видів виплат на особистий рахунок вихованця відповідно до чинного законодавства.
 
Повідомлення про оформлення пакету документів на дитину з вадами фізичного та/або розумового розвитку та психічними розладами для влаштування на повне державне забезпечення до інтернатного закладу системи соціального захисту населення
До 5 днів
 
23.
Призначення компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку
- заява;
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- копія трудової книжки та довідки органу державної податкової служби про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю, і про відсутність даних про доходи цієї особи, а у разі відсутності трудової книжки - лише зазначені довідки;
- довідка центру зайнятості про не перебування на обліку як безробітного;
- копія довідки МСЕК, що підтверджує інвалідність особи, за якою здійснюється догляд
- копія пенсійного посвідчення престарілого, який досяг 80-річного віку
Повідомлення про призначення компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку.
До 20 днів
24.
Призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам, які не здатні до самообслуговування
1) непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:
- заява про згоду надавати соціальні послуги;
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;*
- висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;
- копія трудової книжки та довідки органу державної податкової служби про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю, і про відсутність даних про доходи цієї особи, а у разі відсутності трудової книжки - лише зазначені довідки;
 
2) особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):
- заява про необхідність надання соціальних послуг;
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;*
- копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом);
- висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування;
 
3) законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:
- заява про необхідність надання соціальних послуг;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.
 
Повідомлення про призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам, які не здатні до самообслуговування
До 30 днів
25.
Надання допомоги у грошовій формі малозабезпеченим верствам населення за рахунок коштів обласного бюджету
- заява про надання допомоги (у вільній формі на ім’я голови облдержадміністрації, голови обласної ради, заступників голови облдержадміністрації, заступників голови обласної ради, начальників галузевих управлінь облдержадміністрації);
- копія документа, що посвідчує особу уповноваженого члена сім’ї;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
- довідка про склад сім’ї;
- копія документа, що надає право на пільги (при наявності пільг);
- довідка про доходи усіх членів сім’ї протягом не менше трьох останніх місяців;
- довідка про розмір нарахованої субсидії.
Для розгляду питання про надання допомоги на:
- лікування або операцію, придбання ліків необхідно додати довідку або копію довідки медичного закладу;
- компенсацію збитку від пожежі – копію акта пожежної частини про пожежу;
- у разі смерті члена сім’ї або годувальника – копію довідки про смерть;
- інші документи, що підтверджують непередбачувану ситуацію
Повідомлення про надання допомоги у грошовій формі малозабезпеченим верствам населення за рахунок коштів обласного бюджету
До 30 днів
26.
Призначення компенсації на ремонт, бензин і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування
 
Для одержання компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів:
– заява (у вільній формі на ім’я начальника управління соціального захисту населення за місцем проживання);
– копія технічного паспорту про реєстрацію автомобіля на ім'я інваліда, законного представника дитини-інваліда, завірена в   установленому законодавством порядку;
– копія посвідчення водія, завірена в   установленому законодавством порядку;
– висновок медико-соціальної експертної комісії   про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем.
Для одержання компенсації на транспортне обслуговування:
– заява (у вільній формі на ім’я начальника управління соціального захисту населення за місцем проживання);
– висновок медико-соціальної експертної комісії   про наявність у інвалідів медичних показань для забезпечення їх автомобілем;
– копія висновку медико-соціальної експертної комісії про встановлення відповідної групи інвалідності (тільки для потерпілих від наслідків ЧАЕС (категорія 1) та інвалідів війни 1 групи по зору або без обох рук та інвалідам, які мають кукси обох ніг і рук)
Повідомлення про призначення компенсації на ремонт, бензин і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування
 
До 30 днів