Додаток 2
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 26.03.2015 № 894
Структура тарифу на централізоване водовідведення
Комунального виробничого підприємства "Дніпродзержинської міської ради "Міськводоканал" 
 
 
 
Без ПДВ

з/п
Найменування показників
Загальні показники
тис. грн на рік
грн/м3
1
2
3
4
1
Виробнича собівартість, у т ч:
69 102,011
4,0978
1.1
прямі матеріальні витрати
29 078,867
1,7244
1.1.1
електроенергія
26 172,520
1,5521
1.1.2
витрати на очищення власних стічних вод іншими підприємствами
0,000
0,0000
1.1.3
витрати на реагенти
495,647
0,0294
1.1.4
матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)
2 410,700
0,1430
1.2
прямі витрати на оплату праці
15 000,408
0,8895
1.3
інші прямі витрати, у т ч
7 462,155
0,4425
1.3.1
відрахування на соціальні заходи
5 680,655
0,3369
1.3.2
амортизаційні відрахування
1 781,500
0,1056
1.3.3
інші прямі витрати
0,000
0,0000
1.4
загальновиробничі витрати, у т ч:
17 560,582
1,0414
1.4.1
витрати на оплату праці
9 124,452
0,5411
1.4.2
відрахування на соціальні заходи
3 455,430
0,2049
1.4.3
амортизаційні відрахування
174,393
0,0103
1.4.4
інші витрати
4 806,307
0,2850
2
Адміністративні витрати, у т ч:
4 324,191
0,2564
2.1
витрати на оплату праці
2 197,512
0,1303
2.2
відрахування на соціальні заходи
832,198
0,0494
2.3
амортизаційні відрахування
78,411
0,0046
2.4
інші витрати
1 216,070
0,0721
3
Витрати на збут, у т ч:
2 014,431
0,1195
3.1
витрати на оплату праці
1 289,844
0,0765
3.2
відрахування на соціальні заходи
488,464
0,0290
3.3
амортизаційні відрахування
11,970
0,0007
3.4
інші витрати
224,153
0,0133
4
Інші операційні витрати
284,200
0,0169
5
Фінансові витрати
0,000
0,0000
6
Повна собівартість
75 724,833
4,4906
7
Розрахунковий прибуток, у т ч:
1 948,625
0,1156
7.1
податок на прибуток
0,000
0,0000
7.2
дивіденди
0,000
0,0000
7.3
резервний фонд (капітал)
0,000
0,0000
7.4
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)
1 948,625
0,1156
7.5
інше використання прибутку
0,000
0,0000
8
Вартість централізованого водовідведення за відповідним тарифом, тис. грн
77 673,458
9
Тариф на централізоване водовідведення, грн/м3
4,61
10
Обсяг реалізації, тис. м3
16 863,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заступник директора Департаменту із
регулювання відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення
 
А. Чумак