ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ ВИБОРЧИМИ КОМІСІЯМИ

Додаток до постанови

Центральної виборчої комісії

від 5 вересня 2015 року № 229

ПОРЯДОК

розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих виборів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок застосовується виборчими комісіями при розгляді передбачених Законом України "Про місцеві вибори" (далі – Закон) скарг, що стосуються виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів та старост (далі – місцеві вибори).

1.2. Під скаргою, що стосується виборчого процесу з місцевих виборів, слід розуміти звернення, в якому містяться інформація щодо порушення законодавства України про місцеві вибори та вимога забезпечити реалізацію і захист виборчих прав, законних інтересів суб’єктів виборчого процесу з місцевих виборів, поновити порушені виборчі права. 1.3. Скарги розглядаються виборчими комісіями в порядку, встановленому Законами України "Про місцеві вибори", "Про Центральну виборчу комісію", цим Порядком та іншими актами Центральної виборчої комісії.

2. Суб’єкти звернення зі скаргою. Суб’єкти оскарження

2.1. Відповідно до частини першої статті 94 Закону суб’єктом звернення зі скаргою до виборчої комісії у передбачених Законом випадках можуть бути:

1) кандидат у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, селищної, сільської ради (далі – кандидат у депутати);

2) довірена особа кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі (далі – довірена особа кандидата у депутати) – від імені кандидата у депутати;

3) кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, старости;

4) довірена особа кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости – від імені кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости;

5) місцева організація політичної партії, кандидати від якої зареєстровані на відповідних місцевих виборах;

6) представник місцевої організації політичної партії в територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу (далі – представник місцевої організації партії) – від імені місцевої організації партії;

7) уповноважена особа місцевої організації партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у багатомандатному виборчому окрузі (далі – уповноважена особа місцевої організації партії), – від імені місцевої організації партії.

При цьому за змістом статті 61 Закону уповноважені особи місцевої організації партії у багатомандатному, територіальному виборчому окрузі представляють місцеву організацію партії у відносинах з виборчими комісіями, крім Центральної виборчої комісії, на території відповідного виборчого округу;

8) офіційний спостерігач від місцевої організації партії, яка висунула кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, від кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, від кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости (далі – офіційний спостерігач від місцевої організації партії, від кандидата);

9) офіційний спостерігач від громадської організації;

10) виборча комісія, утворена відповідно до Закону;

11) виборець – громадянин України, який згідно з частиною першою статті 3 Закону має право голосу на відповідних місцевих виборах.

При цьому виборець може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів оскарження, якщо ці рішення, дії чи бездіяльність порушили або порушують особисто його виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі.

2.2. Представник, уповноважена особа місцевої організації партії, довірена особа кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости діють в інтересах відповідно місцевої організації партії, кандидата без додаткового уповноваження. Документом, що підтверджує повноваження представника, уповноваженої особи місцевої організації партії, довіреної особи кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости є відповідне посвідчення, видане в порядку, встановленому Законом.

2.3. Суб’єкт виборчого процесу може звернутися до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

2.4. Відповідно до частини другої статті 94 Закону суб’єкти звернення зі скаргою можуть з урахуванням вимог Закону та цього Порядку оскаржити до відповідної виборчої комісії рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборчого процесу, таких суб’єктів оскарження:

1) виборчої комісії, члена виборчої комісії;

2) місцевої організації партії, кандидати від якої зареєстровані на відповідних місцевих виборах, крім рішення чи дій, які відповідно до закону, її статуту (положення) належать до внутрішньої організаційної діяльності місцевої організації партії;

3) кандидата у депутати;

4) кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости; 5) уповноважених осіб місцевих організацій партій, довірених осіб кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, офіційних спостерігачів від місцевих організацій партій, від кандидатів – лише щодо порушень, які мали місце під час голосування.

3. Суб’єкти розгляду скарг

3.1. Суб’єктом розгляду скарг, що стосуються виборчого процесу з місцевих виборів, є виборча комісія у випадках, визначених Законом, або суд.

3.2. Виключно до суду оскаржуються:

1) рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена Центральної виборчої комісії;

2) рішення чи дії територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів;

3) рішення, дії чи бездіяльність члена територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів;

4) рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб;

5) рішення, дії чи бездіяльність засобів масової інформації, інформаційних агентств, засобів масової інформації та інформаційних агентств, їх власників, посадових і службових осіб, творчих працівників;

6) бездіяльність місцевої організації політичної партії, кандидати від якої зареєстровані на відповідних місцевих виборах;

7) дії чи бездіяльність уповноважених осіб місцевих організацій партій, довірених осіб кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, офіційних спостерігачів від місцевих організацій партій, від кандидатів, крім порушень, що мали місце під час голосування;

У разі якщо дільничні виборчі комісії з місцевих виборів не утворюються, а їх повноваження у порядку, встановленому Законом, виконують дільничні виборчі комісії з виборів Президента України, з виборів народних депутатів України або з всеукраїнського референдуму, рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, її члена щодо забезпечення підготовки та проведення місцевих виборів може бути оскаржено до суду.

3.3. До Центральної виборчої комісії або до суду (шляхом подання позовної заяви) оскаржується бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів (частини шоста, сьома статті 94 Закону).

3.4. До відповідної територіальної виборчої комісії або до суду (шляхом подання позовної заяви) оскаржуються:

1) рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, її члена – до територіальної виборчої комісії, яка утворила відповідну дільничну виборчу комісію (частина четверта статті 94 Закону);

2) рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії, її члена – до територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів (частина п’ята статті 94 Закону);

3) рішення чи дії місцевої організації політичної партії, кандидати від якої зареєстровані на відповідних місцевих виборах, її посадової особи чи повноважного представника, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до внутрішньої організаційної діяльності відповідної місцевої організації партії, – до територіальної виборчої комісії, яка зареєструвала відповідного кандидата (кандидатів) (частина восьма статті 94 Закону);

4) дії чи бездіяльність кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости – до територіальної виборчої комісії, яка зареєструвала відповідного кандидата (частина дев’ята статті 94 Закону).

3.5. До дільничної виборчої комісії або до суду (шляхом подання позовної заяви) оскаржуються порушення, що мали місце під час голосування, допущені уповноваженими особами місцевих організацій партій, довіреними особами кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, офіційними спостерігачами від місцевих організацій партій, від кандидатів (частина десята статті 94 Закону).

3.6. Суд, до якого подано позовну заяву, невідкладно повідомляє відповідну виборчу комісію та комісію вищого рівня про її надходження, відкриття провадження в адміністративній справі, а також про ухвалене судом рішення.

3.7. У разі отримання повідомлення суду про відкриття провадження в адміністративній справі за позовною заявою виборча комісія, до якої подано аналогічну скаргу (скаргу аналогічного змісту), повертає таку скаргу суб’єкту звернення зі скаргою без розгляду не пізніше наступного дня з дня отримання повідомлення суду із зазначенням підстав її повернення (частина чотирнадцята статті 94 Закону).

3.8. Скарга, подана до Центральної виборчої комісії, яка відповідно до частини чотирнадцятої статті 94 Закону підлягає поверненню суб’єкту звернення без розгляду, повертається без винесення рішення Центральною виборчою комісією Головою Центральної виборчої комісії або за його дорученням іншим членом Центральної виборчої комісії, який попередньо розглядав цю скаргу, із відповідним супровідним листом. Скарга, подана до територіальної чи дільничної виборчої комісії, яка відповідно до частини чотирнадцятої статті 94 Закону підлягає поверненню суб’єкту звернення без розгляду, повертається без винесення рішення виборчою комісією із супровідним листом за підписом голови або заступника голови цієї виборчої комісії.

4. Строки подання скарги до виборчої комісії

4.1. Загальний строк оскарження встановлено частиною першою статті 95 Закону, згідно з якою скарга до виборчої комісії може бути подана відповідним суб’єктом звернення зі скаргою у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності суб’єктом оскарження.

4.2. Законом установлено такі спеціальні строки оскарження:

1) відповідно до частини другої статті 95 Закону скарга, що стосується порушення, яке мало місце до дня голосування, може бути подана у п’ятиденний строк, але не пізніше 22 години дня, що передує дню голосування;

2) згідно з частиною третьою статті 95 Закону скарга, що стосується порушення, яке мало місце під час голосування, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніше закінчення голосування;

3) скарга на рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії, члена цієї комісії, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення підсумків голосування, може бути подана до виборчої комісії вищого рівня у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності (частина четверта статті 95 Закону).

4.3. При розгляді виборчою комісією питання щодо дотримання суб’єктом звернення зі скаргою строків оскарження, встановлених Законом, виборча комісія також повинна враховувати такі положення Закону:

1) першим днем строку, який відповідно до Закону має початися у зв’язку з настанням певної події, є день, наступний за днем настання такої події; останнім днем строку, який згідно із Законом має закінчитися у зв’язку з настанням певної події, є день, що передує дню такої події (частини десята та одинадцята статті 15 Закону);

2) днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути вчинена дія, передбачена законами України (частина дванадцята статті 15 Закону);

3) обчислення строку оскарження починається з наступного дня після дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності, які оскаржуються (статті 15, 95 Закону);

4) строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб’єктом розгляду скарги без розгляду відповідно до частини другої статті 97 Закону (частина шоста статті 95 Закону);

5) зміна або уточнення вимог суб’єкта звернення зі скаргою під час розгляду скарги відповідною виборчою комісією, викликані виявленням обставин, не відомих раніше суб’єкту звернення зі скаргою, не вважається новою скаргою і не підлягає встановленим обмеженням строків (частина шоста статті 95 Закону).

При цьому скаржник повинен довести, що обставини, які зумовили зміну або уточнення його вимог, не були відомі йому на момент звернення зі скаргою;

6) днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги відповідною виборчою комісією (частина п’ята статті 95 Закону).

5. Приймання та реєстрація скарг

Скарги, подані до територіальних та дільничних виборчих комісій, приймаються та реєструються відповідно до Порядку організації роботи та ведення діловодства у виборчих комісіях з місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 228.

6. Вимоги до форми і змісту скарги.

Наслідки подання неналежно оформленої скарги

6.1. Невідкладно після надходження скарги виборча комісія перевіряє дотримання суб’єктом звернення зі скаргою вимог Закону та цього Порядку щодо форми та змісту скарги.

6.2. Згідно з частиною першою статті 96 Закону скарга подається до виборчої комісії в письмовій формі.

Скарга повинна містити:

1) назву виборчої комісії, до якої подається скарга;

2) прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) або найменування суб’єкта звернення зі скаргою, адресу місця його проживання, місцезнаходження (поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

3) прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) або найменування суб’єкта оскарження, адресу місця його проживання, місцезнаходження (поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

4) суть порушеного питання;

5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб’єкт звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги;

6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від суб’єкта розгляду скарги;

7) перелік документів і матеріалів, що додаються;

8) у разі їх наявності зазначення заінтересованих осіб, яких суб’єкт звернення зі скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги (або зазначення про відсутність таких осіб);

9) підпис суб’єкта звернення зі скаргою або його представника із зазначенням дати підписання.

6.3. Якщо скарга від імені кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости подається його довіреною особою, то в скарзі зазначаються також прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання або місцезнаходження (поштова адреса), вид та номер засобів зв’язку кандидата, в інтересах якого подається скарга. При цьому до скарги додається засвідчена в порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат", копія документа, передбаченого пунктом 2.2 цього Порядку, що підтверджує повноваження довіреної особи.

6.4. Скарга, що подається від імені місцевої організації партії – суб’єкта виборчого процесу, підписується її керівником чи іншою уповноваженою на те особою із засвідченням підпису печаткою місцевої організації партії або відповідної організації партії вищого рівня. До скарги додається оригінал або засвідчена відповідно до вимог законодавства копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка її підписала. Керівник місцевої організації партії діє як представник відповідної місцевої організації партії без додаткового уповноваження.

6.5. Скарга від імені виборчої комісії подається за рішенням виборчої комісії. Така скарга підписується головою (заступником голови) виборчої комісії або головуючим на засіданні виборчої комісії, на якому приймалося рішення про звернення зі скаргою, та засвідчується печаткою виборчої комісії. До скарги додається оформлений належним чином витяг з протоколу засідання виборчої комісії щодо прийняття нею рішення про звернення зі скаргою.

6.6. Згідно з частиною другою статті 96 Закону до скарги додаються її копії, докази, зазначені у скарзі, та копії усіх документів, що додаються до неї, у кількості, яка дорівнює кількості суб’єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі. При цьому письмові докази подаються в оригіналі або в засвідченій в установленому порядку копії. 6.7. Скарга, оформлена без дотримання вимог Закону та цього Порядку, повертається відповідно Головою Центральної виборчої комісії або за його дорученням іншим членом Центральної виборчої комісії чи головою або заступником голови територіальної чи дільничної виборчої комісії суб’єкту звернення зі скаргою без розгляду не пізніше наступного дня після дня надходження скарги, а скарга, подана напередодні дня голосування, у день голосування чи наступного дня після дня голосування, – невідкладно. При поверненні скарги без розгляду зазначається вичерпний перелік недоліків, які перешкоджають розгляду скарги, і вказується на можливість повторного звернення зі скаргою, оформленою відповідно до вимог Закону та цього Порядку, в установлені Законом строки.

6.8. У разі повторного подання скарги з невиправленими недоліками або з допущенням нових недоліків виборча комісія приймає рішення про залишення її без розгляду по суті (частина третя статті 97 Закону).

7. Процедура і строки розгляду скарг виборчими комісіями

7.1. Скарга, оформлена з додержанням вимог Закону та цього Порядку, розглядається відповідною виборчою комісією на своєму засіданні.

7.2. На засідання виборчої комісії з розгляду скарги обов’язково запрошуються суб’єкт звернення зі скаргою, суб’єкт оскарження та інші заінтересовані особи, зазначені у скарзі. Неприбуття на засідання суб’єкта розгляду скарги, осіб, які були належним чином повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду скарги.

7.3. Згідно з частиною дев’ятою статті 97 Закону виборча комісія своєчасно повідомляє суб’єкта звернення зі скаргою, суб’єкта оскарження та інших заінтересованих осіб, зазначених у скарзі, про час і місце розгляду скарги в один з таких способів:

1) рекомендованою телеграмою;

2) телефонограмою;

3) факсимільним повідомленням;

4) засобами електронної пошти.

7.4. Копії скарги та доданих до неї документів надаються суб’єкту оскарження та заінтересованим особам, зазначеним у скарзі, заздалегідь, а у разі неможливості – не пізніше початку розгляду скарги. Суб’єкт оскарження має право подати письмові пояснення по суті скарги, які беруться до розгляду виборчою комісією.

7.5. Загальний строк розгляду скарг установлено частиною четвертою статті 97 Закону, згідно з якою скарга розглядається відповідною територіальною, дільничною виборчою комісією на засіданні протягом двох днів з дня її отримання, а Центральною виборчою комісією – протягом трьох днів з дня отримання скарги.

7.6. Законом передбачено також спеціальні строки розгляду скарги:

1) скарга, що стосується порушення, яке мало місце до дня голосування, розглядається виборчою комісією у строк, передбачений частиною четвертою статті 97 Закону, але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування;

2) скарга, що стосується порушення, яке мало місце під час голосування, подана до дільничної виборчої комісії, розглядається нею відразу після закінчення голосування;

3) скарга, що стосується порушення, яке мало місце в день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення підсумків голосування на виборчій дільниці, подана до територіальної виборчої комісії, розглядається відповідною територіальною виборчою комісією у дводенний строк з дня її подання.

8. Докази

8.1. Відповідно до частини першої статті 98 Закону доказами, на підставі яких виборча комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення скаржника, суб’єкта оскарження чи заінтересованих осіб, зазначених у скарзі, та інші обставини, які мають значення для правильного розгляду скарги, можуть бути:

1) письмові документи і матеріали (в тому числі електронні), що містять відомості про обставини, які мають значення для правильного розгляду скарги;

2) письмові пояснення суб’єктів виборчого процесу, посадових і службових осіб органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, закладів, підприємств, установ, організацій, відповідних правоохоронних органів, отримані на вимогу суб’єкта розгляду скарги, в тому числі членів виборчої комісії, на виконання повноважень виборчої комісії;

3) речові докази;

4) висновки експертів, надані письмово на запит виборчої комісії – суб’єкта розгляду скарги, суб’єкта звернення зі скаргою або суб’єкта оскарження.

8.2. Відповідно до частини шостої статті 98 Закону письмові докази подаються в оригіналі або в засвідченій в установленому порядку копії. Якщо подано копію письмового доказу, виборча комісія має право вимагати подання оригіналу. Після розгляду скарги виборча комісія на вимогу власника документа повертає оригінал документа, а в справі скарги залишається засвідчена в установленому порядку його копія.

8.3. Докази виборчій комісії надають суб’єкт звернення зі скаргою, суб’єкт оскарження, заінтересовані особи, зазначені у скарзі. У разі необхідності або за зверненням суб’єкта звернення, суб’єкта оскарження, заінтересованих осіб, зазначених у скарзі, виборча комісія – суб’єкт розгляду скарги звертається із запитом (витребовує) додаткові докази. Якщо суб’єкт звернення зі скаргою, суб’єкт оскарження чи заінтересована особа не нададуть доказів для підтвердження обставин, на які вони посилаються, виборча комісія вирішує справу на підставі наявних доказів

. 8.4. Відповідно до частини четвертої статті 98 Закону виборча комісія приймає до розгляду лише ті докази, які мають значення для розгляду скарги, тобто лише ті докази, які свідчать про наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги суб’єкта звернення і заперечення суб’єкта оскарження, зацікавлених осіб, або конкретизують, уточнюють ці обставини тощо. Докази, одержані з порушенням закону, під час розгляду скарги до уваги не беруться. Про відхилення доказів зазначається у рішенні виборчої комісії – суб’єкта розгляду скарги.

8.5. Виборча комісія повинна враховувати положення частини п’ятої статті 98 Закону, згідно з якими обставини (факти), для доведення яких законом установлені певні засоби доказування, не можуть доводитися іншими засобами доказування.

8.6. Відповідно до частини сьомої статті 98 Закону виборча комісія оцінює належність, достовірність кожного доказу, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають наперед установленої сили, крім обставин, фактів, установлених судовим рішенням, що набрало законної сили.

9. Рішення виборчих комісій за результатами розгляду скарг

9.1. За результатами розгляду на своєму засіданні скарги виборча комісія ухвалює рішення у формі постанови.

9.2. Перед розглядом скарги по суті виборча комісія вивчає скаргу для встановлення:

1) чи подано скаргу належним суб’єктом звернення зі скаргою, визначеним Законом та цим Порядком;

2) чи віднесено Законом та цим Порядком розгляд цієї скарги до повноважень виборчої комісії (належний суб’єкт розгляду скарги);

3) чи дотримано суб’єктом звернення зі скаргою строки оскарження, встановлені Законом.

9.3. Виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб’єктом звернення зі скаргою чи до неналежного суб’єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження, встановлених Законом (частина одинадцята статті 97 Закону).

9.4. У разі якщо скаргу подано належним суб’єктом звернення зі скаргою до належного суб’єкта розгляду такої скарги в установлені Законом строки, виборча комісія переходить до розгляду скарги по суті.

9.5. Під час розгляду скарги по суті на рішення суб’єкта оскарження виборча комісія вирішує:

1) чи мало місце прийняття оскаржуваного рішення суб’єктом оскарження;

2) чи було оскаржуване рішення прийнято суб’єктом оскарження на законних підставах;

3) чи було оскаржуване рішення прийнято в межах повноважень та відповідно до визначеної законом процедури;

4) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин;

5) чи належить задовольнити кожну з вимог суб’єкта звернення або відмовити в їх задоволенні;

6) чи належить поновити порушені права або законні інтереси суб’єкта звернення іншим способом;

7) які рішення слід зобов’язати прийняти або які дії, що випливають з факту скасування рішення, вчинити.

9.6. Під час розгляду скарги по суті на дії (бездіяльність) суб’єкта оскарження виборча комісія вирішує:

1) чи мала місце оскаржувана дія (бездіяльність) суб’єкта оскарження;

2) чи оскаржувана дія (бездіяльність) здійснювалася (вчинялася) суб’єктом оскарження на законних підставах;

3) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин;

4) чи належить задовольнити кожну з вимог суб’єкта звернення або відмовити в їх задоволенні;

5) чи належить поновити порушені права або законні інтереси суб’єкта звернення іншим способом;

6) які рішення слід зобов’язати прийняти або які дії, що випливають з факту визнання оскаржуваних дій чи бездіяльності протиправними, вчинити.

9.7. Розглянувши скаргу по суті, виборча комісія може прийняти одне з таких рішень:

1) про задоволення скарги повністю або частково;

2) про відмову в задоволенні скарги.

9.8. Якщо у скарзі заявлено дві або більше вимог, виборча комісія повинна дати правову оцінку кожній із них.

9.9. Рішення про задоволення скарги виборча комісія приймає у разі встановлення, що рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта оскарження не відповідають законодавству про місцеві вибори.

У такому разі виборча комісія може прийняти рішення, яким:

1) визнати рішення суб’єкта оскарження чи окремих його положень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам законодавства, порушують виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу;

2) скасувати рішення суб’єкта оскарження;

3) зобов’язати суб’єкта оскарження здійснити дії, передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів;

4) зобов’язати суб’єкта оскарження утриматися від вчинення певних дій;

5) поновити в інший спосіб порушені права та законні інтереси суб’єкта звернення зі скаргою;

6) зобов’язати суб’єкта оскарження здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржуваних дій або бездіяльності протиправними.

9.10. Виборча комісія вищого рівня на підставі скарги або рішення суду чи з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання або зобов’язати виборчу комісію нижчого рівня повторно розглянути порушене питання.

9.11. Виборча комісія відмовляє в задоволенні скарги, якщо:

1) оскаржуване рішення, дія чи бездіяльність суб’єкта оскарження вчинені відповідно до закону, в межах повноважень, передбачених законом, і не порушують виборчі права суб’єкта звернення зі скаргою;

2) суб’єктом звернення зі скаргою не доведено порушення суб’єктом оскарження законодавства про місцеві вибори, а наявних у матеріалах скарги доказів недостатньо для встановлення цього факту суб’єктом розгляду скарги;

3) на момент розгляду скарги виборчою комісією – суб’єктом оскарження вчинено необхідні дії, скасовано рішення, що є предметом оскарження, або іншим способом поновлено права суб’єкта звернення зі скаргою відповідно до вимог Закону (відсутність предмета оскарження).

9.12. Якщо виборча комісія під час розгляду скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні правоохоронні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у дводенний строк з дня отримання звернення виборчої комісії, а якщо таке звернення отримано ними менш як за три дні до дня голосування, у день голосування чи наступного за ним дня, – невідкладно. Про результати перевірки та вжиті заходи відповідні органи у дводенний строк повідомляють виборчу комісію, яка до них звернулася.

9.13. Зміст та вимоги до оформлення рішення територіальної чи дільничної виборчої комісії визначено частиною п’ятнадцятою статті 27 Закону та Порядком організації роботи та ведення діловодства у виборчих комісіях з місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 228.

9.14. Копія рішення виборчої комісії видається чи надсилається суб’єкту звернення зі скаргою, суб’єкту оскарження, заінтересованим особам, зазначеним у скарзі, відповідній виборчій комісії, іншому суб’єкту, про якого йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні чи в день голосування – невідкладно.

10. Заключні положення

Відповідно до частини дванадцятої статті 97 Закону виборчі комісії організують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити прийом та розгляд скарг у строки та спосіб, установлені Законом та цим Порядком.