РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ/ РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ на 2016 рік адміністрація Баглійського району, код за ЄДРПОУ 04052494

  

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                       Наказ Міністерства
                                                                              економічного розвитку
                                                                      і торгівлі України
                                                                        15.09.2014  № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ/
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2016 рік
адміністрація Баглійського району,  код за ЄДРПОУ 04052494

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

код за ДК 016:2010 – 35.30.1 – пара та гаряча вода

код за ДК 09320000-8 – пара, гаряча вода та пов’язана продукція

2271

338190,00 грн. (триста тридцять вісім тисяч сто дев’яносто грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 20% 56365,00 грн. (п’ятдесят шість тисяч триста шістдесят п’ять   грн. 00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Січень 2016

Відсутність конкуренції (в тому числі з технічних причин) на теплопостачання

код за ДК 81.30.1 – послуги щодо благоустрою території код за ДК 77312000-0–послуги з видалення бур’янів, код за ДК 77340000-5–підрізання дерев і живих огорож

2240

355000,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять  тисяч грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 20% 59166,67 грн. (п’ятдесят девять тисяч сто шістдесят шість грн. 00 коп.)

Відкриті торги

Лютий-березень 2016

-

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 19.01.2016 № 2.

Голова комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

І.В.Задорожній_____
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

О.М.Сокол  ___  ___
(ініціали та прізвище)