Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік КПСМНЗ "ДМШ №1" ДМР 38187197
                                                                                                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО                                                  
                                                                                                                                                                                                                                      Наказ Міністерства економічного розвитку 

                                                                                                                                                                                                                                      і торгівлі України 15.09.2014 №1106
 
Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік
КПСМНЗ "ДМШ №1" ДМР   38187197
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Очікувана вартість предмета закупівлі (з ПДВ)
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітка
"Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води" Код ДК 016: 2010 - 35.30.1 (постачання пари та гарячої води трубопроводами - 35.30.12-00.00)                                                                                                         "Пара, гаряча вода та пов'язана продукція " Код ДК 021:2015 - 09320000-8    
2271
418 067,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
Чотириста вісімнадцять тисяч шістдесят сім грн.          00 коп.
 
 
 
"Обробляння та розподіляння води трубопроводами" Код ДК 016: 2010 - 36.00.2 (Обробляння та розподіляння води трубопроводами - 36.00.20-00.00)                                                                    "Послуги з розподілу води та супутні послуги" Код ДК 021:2015 - 65100000-4
2272
1 328,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
Одна тисяча триста двадцять вісім грн. 00 коп.
 
 
 
"Передавання електричної енергії" Код ДК 016: 2010 - 35.12.1 (Передавання електричної енергії - 35.12.10-00.00)                                                                                                                                    "Розподіл електричної енергії" Код ДК 021:2015 - 65310000-9
2273
21 823,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
Двадцять одна тисяча вісімсот двадцять три грн.          00 коп.
 
 
 
"Послуги щодо обробляння даних" (Надання послуг з обробки даних) Код ДК 016:2010 - 63.11.11    "Послуги з розробки програмного забезпечення для підготовки податкової звітності" Код ДК 021:2015 - 72212412-0
2240
1600,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
Одна тисяча шістсот грн. 00 коп.
 
 
 
"Ремонтування комп'юьерів і периферійного устаткування" (Заправка картриджа, ремонт комп'ютерної техніки) Код ДК 016:2010 - 95.11.10     "Технічне обслуговування і ремонт копіювально-розмножувальної техніки"   Код ДК 021:2015 - 50313000-2
2240
500,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
П'ятсот грн. 00 коп.
 
 
 
"Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів" Код ДК 016: 2010 - 38.11.6 (Послуги підприємств щодо перевезення інших безпечних відходів - 38.11.69-00.00)                                     "Послуги з перевезення сміття" Код ДК 021:2015 - 90512000-9
2240
840,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
Вісімсот сорок грн. 00 коп.
 
 
 
"Послуги щодо дезінфікування та винищування шкідників" Код ДК 016: 2010 - 81.29.11(Послуги щодо дезінфікування та винищування шкідників - 81.29.11-00.00)                                                   "Послуги з дезінфікування та витравлювання" Код ДК 021:2015 - 90921000-9
2240
300,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
Триста грн. 00 коп.
 
 
 
"Послуги зв'язку та передавання даних" Код ДК 016: 2010 (61.20.49-00.00 - Послуги зв'язку Інтернетом безпроводовими мережами, інші; "Інтернет-послуги" Код ДК 021:2015 - 72400000-4                                                                                                                                                                                                 
2240
2 040,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
Дві тисячи сорок грн. 00 коп.
 
 
 
"Ремонтування іншого устаткування" Код ДК 016: 2010 - 33.19.10 (Ремонт та техобслуговування музичних інструментів- 33.19.10-00.00)                                                                            "Послуги з ремонту і технічного обслуговування музичних інструментів" Код ДК 021:2015   50860000-1
2240
1000,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
Одна тисяча грн. 00 коп.
 
 
 
"Послуги пожежних служб " Код ДК 84.25.19 (Обслуговування автоматичної протипожежної системи)                                                                                                                                                                                                             "Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання" Код ДК 021:2015 - 50413200-5
2240
2460,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
Дві тисячи чотириста шістдесят грн. 00 коп.
 
 
 
"Послуги пожежних служб " Код ДК 016:2010   - 84.25.19(Перезарядка вогнегасників)                         "Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання" Код ДК 021:2015 - 50413200-5
2240
500,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
П'ятсот грн. 00 коп.
 
 
 
Послуги пожежних служб Код ДК 016:2010     84.25.19 (Протипожежна обробка металевих конструкцій ) "Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання" Код ДК 021:2015 - 50413200-5
2240
3 000,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
Три тисячи грн. 00 коп.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні ("Поточний ремонт приміщень") Код ДК 016:2010 43.3                                                                                                                                    Малярні роботи Код ДК 021:2015 - 45442100-8
2240
6268,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
Шість тисяч двісті шістдесят вісім грн. 00 коп.
 
 
 
"Монтаж систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря"( Поточний ремонт мережі теплопостачання) Код ДК 016:2010   43.22.12          "Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення " Код ДК 021:2015   50720000-8                             
2240
32200,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
Тридцять дві тисячи двісті грн. 00 коп.
 
 
 
"Монтаж водопровідних і каналізаційних систем" (Поточний ремонт мережі водопостачання) Код ДК 016:2010   43.22.11          "Послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування"   Код ДК 021:2015 - 50800000-3
2240
28000,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
Двадцять вісім тисяч грн. 00 коп.
 
 
 
"Роботи покрівельні, інші" (Ремонт покрівлі)   Код ДК 016:2010     43.91.19       "Послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування" Код ДК 021:2015   50800000-3
2240
70000,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
Сімдесят тисяч грн. 00 коп.
 
 
 
 "Роботи гідроізоляційні" Код ДК 016:2010   (Гідровипробування тепломережі - 43.99.10-00.00)            " Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення"                                           Код ДК 021:2015 -50720000-8
2240
3 000,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
Три тисячі грн. 00 коп.
 
 
 
ВСЬОГО:
2240
151708,00 грн.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Канцелярські товари" Код ДК 016: 2010                                                                                                                                                                                        32.99.12-10.00 - Ручки кулькові;                                                                                                                                                                                                                                                                32.99.12-50.00 - Олівці механічні цангові чи ґвинтові;                                                                                                     32.99.15-10.00 - Олівці прості та кольорові, з грифелями у твердій оболонці;                                                                                                      17.29.1 - Вироби паперові та картоні, інші;                                                                                                                      25.99.22 - Вироби з недорогоцінних металів)                                                                        "Канцелярські товари" Код ДК 021: 2015   30192700-8                                                                             22458000-5 Друкована продукція на замовлення, 30192121-5 Кулькові ручки,30192130-1 Олівці                                                                                                                               30192100-2 Гумки, 30192160-0 Коректори, 30197110-0 Скоби, 30197630-1 Папір для друку, 22830000-7 Зошити
2210
6600,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
Шість тисяч шістсот грн. 00 коп.
 
 
 
"Миючі засоби, засоби для чищення" Код ДК 016: 2010 - 20.41.3 - Мило, засоби мийні та засоби для чищення                                                                                                                                                                                    Код ДК 021:2015" Засоби для чищення" 39831240-0 "Мийні засоби" 39831200-8
2210
2200,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
Дві тисячи двісті грн. 00 коп.
 
 
 
"Тара пластмасова" (Відра) Код ДК 016:2010 - 22.22.19     "Відра" Код ДК 021:2015 - 39224330-0
2210
600,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
Шістсот грн. 00 коп.
 
 
 
"Лампи та світильники, інші"   Код ДК 016:2010 - 27.40.39      "Електричні лампи розжарення " Код ДК 021:2015 - 31510000-4, "Лампи розжарення" Код ДК 021:2015 - 31519100-8
2210
29500,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
Двадцять дев'ять тисяч п'ятсот грн.00 коп.
 
 
 
"Цвяхи, оббивні цвяхи, креслярські кнопки, скоби та подібні вироби" (Цвяхи) Код ДК 016:2010 - 25.93.14     "Цвяхи" Код ДК 021:2015 - 44192200-4
2210
1100,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
Одна тисяча сто грн. 00 коп.
 
 
 
"Мітли та щітки для домашнього прибирання" (Віники, мітли)   Код ДК 016:2010 - 32.91.11             "Мітли, щітки та інше прибиральне приладдя" Код ДК 021:2015 - 39224300-1
2210
1000,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
Одна тисяча грн. 00 коп.
 
 
 
ВСЬОГО:
2210
41000,00 грн.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств торгівлі" Код ДК 016:2010 - 31.01.1                        "Меблі (у тому числі офісні меблі), меблево-декоративні вироби, побутова техніка (крім освітлювального обладнання) та засоби для чищення" Код ДК 021:2015 39000000-2                                                  39100000-3 "Меблі"
3110
12200,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
Дванадцять тисяч двісті грн. 00 коп.
 
 
 
"Інструменти музичні, інші" (Придбання музичних інструментів) Код ДК 016:2010 - 32.20.15           "Цимбали" Код ДК 021:2015 - 37316100-7,          "Гітари" Код ДК 021:2015 - 37313300-8,   "Синтезатори" Код ДК 021:2015 - 37315100-0
3110
32000,00 грн.
 
 
Ст.2 ч.1 ЗУ "Про здійснення державних закупівель"
 
 
Тридцять дві тисячи грн. 00 коп.
 
 
 
ВСЬОГО:
3110
44200,00 грн.
 
 
 
РАЗОМ:
 
678126,00 грн
 
 
 
 
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від    " 20 " січня 2016 р. № 32
 
Голова комітету з конкурсних торгів                         Л.Г.Волошук     
 
Секретар комітету з конкурсних торгів                      Ю.М.Наугольна